PAUKKUPAKKASET: Pak­ka­nen alkaa ki­ris­tyä vii­kon­lop­pua vasten – it­se­näi­syys­päi­vä­nä hä­tyy­tel­lään monin paikoin -35:tä astetta

RAVINTOLARAJOITUKSET: Ro­va­nie­mel­lä tiu­kem­mat ra­vin­to­la­ra­joi­tuk­set vii­kon­lo­pus­ta alkaen – ko­ro­na­pas­sil­la ra­joi­tuk­sia ei tar­vit­se nou­dat­taa

Joulukalenteri: Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ri vie aikojen taakse

Mainos : Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Lapin Kansan joulun ti­laus­tar­jouk­siin tästä.

Tilaajille

Utsjoen isoissa mo­ni­toi­mi­ta­lo­hank­keis­sa ei kil­pai­lu­tet­tu ra­ken­nus­työn val­von­taa – Tie­va-Niit­ty­vuo­pio: "Näin jäl­keen­päin ar­vioi­tu­na olisi tullut toimia toisin"

Utsjokisuun monitoimikoulun rakennustyömaa talvella 2020. Sisäilmaongelmista kärsineen koulukeskuksen tilalle rakennettiin uusi monitoimitalo, joka otettiin käyttöön syksyllä.
Utsjokisuun monitoimikoulun rakennustyömaa talvella 2020. Sisäilmaongelmista kärsineen koulukeskuksen tilalle rakennettiin uusi monitoimitalo, joka otettiin käyttöön syksyllä.
Kuva: Olli Miettunen

Utsjoella ei kilpailutettu rakennusvalvontaa kolmessa suuressa investointihankkeessa. Kunnan tilatyöryhmä päätti hankkia Karigasniemen ja Nuorgamin monitoimitalojen sekä Utsjokisuun monitoimikoulun rakennusvalvonnan suorahankintana. Hankinnat tehtiin vuosien 2018–2021 aikana.

Asiasta uutisoi Yle.