kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Neuvostoliitto
Militarismi asuu Venäjällä
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mi­li­ta­ris­mi asuu Ve­nä­jäl­lä

16.11.2023 05:01 6
Neuvostoliittoon lähteneistä lappilaisista osa palasi ja osa katosi – Miia Apukka kirjoitti romaanin sukunsa vaietuista vaiheista

Neu­vos­to­liit­toon läh­te­neis­tä lap­pi­lai­sis­ta osa palasi ja osa katosi – Miia Apukka kir­joit­ti ro­maa­nin sukunsa vaie­tuis­ta vai­heis­ta

08.11.2022 08:24 4
Tilaajille
Talvisodan henki koetaan nyt Ukrainassa – tutkijan mukaan talvisodan ja Ukrainan sodan tapahtumissa on hätkähdyttävän samanlaisia piirteitä

Tal­vi­so­dan henki koetaan nyt Uk­rai­nas­sa – tut­ki­jan mukaan tal­vi­so­dan ja Uk­rai­nan sodan ta­pah­tu­mis­sa on hät­käh­dyt­tä­vän sa­man­lai­sia piir­tei­tä

13.03.2022 12:48
Tilaajille
"Suhde neuvostoliittolaisiin oli kuin teinirakkautta"– Seppo Sillanpää näki Suomi-Neuvostoliitto-seuran toiminnanjohtajana neuvostojärjestelmän ongelmallisuuden

"Suhde neu­vos­to­liit­to­lai­siin oli kuin tei­ni­rak­kaut­ta"– Seppo Sil­lan­pää näki Suo­mi-Neu­vos­to­liit­to-seu­ran toi­min­nan­joh­ta­ja­na neu­vos­to­jär­jes­tel­män on­gel­mal­li­suu­den

12.06.2021 16:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mistä neu­vo­tel­tiin ennen tal­vi­so­taa

08.04.2021 21:58 9
Tilaajille
Työmiehet Väinö ja Robert ammuttiin Karjalan männikössä syksyisenä sunnuntaina – toimittaja Hanna koki saman kohtalon

Työ­mie­het Väinö ja Robert am­mut­tiin Kar­ja­lan män­ni­kös­sä syk­syi­se­nä sun­nun­tai­na – toi­mit­ta­ja Hanna koki saman koh­ta­lon

20.11.2020 07:00
Tilaajille
Vuoristo-Karabahissa on sodittu satoja vuosia – nykyisten ongelmien siemenet kylvettiin neuvostoaikana

Vuo­ris­to-Ka­ra­ba­his­sa on sodittu satoja vuosia – ny­kyis­ten on­gel­mien sie­me­net kyl­vet­tiin neu­vos­to­ai­ka­na

24.10.2020 19:21
Lukijalta Mielipidekirjoitus

His­to­rian­ta­ju puuttuu

21.10.2020 08:59
Tilaajille
Aina rakkaudesta sokeutuneen näkö ei palaa
Kolumni

Aina rak­kau­des­ta so­keu­tu­neen näkö ei palaa

15.10.2020 06:15 1
Tilaajille
Neuvostoliitto oli halpa, helppo ja juuri sopivan eksoottinen matkakohde – Neukkuturismi-kirja murentaa ainakin yhden myytin nykyajan sankarimatkailijoista

Neu­vos­to­liit­to oli halpa, helppo ja juuri sopivan ek­soot­ti­nen mat­ka­koh­de – Neuk­ku­tu­ris­mi-kir­ja mu­ren­taa ainakin yhden myytin ny­ky­ajan san­ka­ri­mat­kai­li­jois­ta

14.10.2020 07:00
Tilaajille
"Olen miettinyt, minkälainen Petsamo olisi, jos se olisi yhä Suomessa" – Joni Skiftesvikin mummo etsi onneaan Jäämeren ääreltä, mutta monen haaveet kaatuivat

"Olen miet­ti­nyt, min­kä­lai­nen Petsamo olisi, jos se olisi yhä Suo­mes­sa" – Joni Skif­tes­vi­kin mummo etsi onneaan Jää­me­ren ää­rel­tä, mutta monen haaveet kaa­tui­vat

07.10.2020 10:29
Tilaajille
Stalinin joukkohautojen paljastaja vankilaan - vuosia jatkunut mustamaalauskampanja huipentui tekaistuina pidettyjen syytteiden tuomaan tuomioon

Sta­li­nin jouk­ko­hau­to­jen pal­jas­ta­ja van­ki­laan - vuosia jat­ku­nut mus­ta­maa­laus­kam­pan­ja hui­pen­tui te­kais­tui­na pi­det­ty­jen syyt­tei­den tuomaan tuo­mioon

22.07.2020 18:50
Lauri Randla sai koulussa turpaan, koska ei ollut kotoisin mistään – Neuvostoliitosta kertovalla elokuvaohjaajalla on nyt viesti rajat kiinni -porukoille

Lauri Randla sai kou­lus­sa tur­paan, koska ei ollut ko­toi­sin mistään – Neu­vos­to­lii­tos­ta ker­to­val­la elo­ku­va­oh­jaa­jal­la on nyt viesti rajat kiinni -po­ru­koil­le

15.03.2020 11:31
Tilaajille
Elokuvia ja puheenvuoroja Neuvostoliiton poliittisista vainoista: vankileirijärjestelmä vei hengen noin 1,5 miljoonalta ihmiseltä

Elo­ku­via ja pu­heen­vuo­ro­ja Neu­vos­to­lii­ton po­liit­ti­sis­ta vai­nois­ta: van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­mä vei hengen noin 1,5 mil­joo­nal­ta ih­mi­sel­tä

19.02.2020 13:33
Lukijalta: Talvisodan syitä turha enää pohtia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan syitä turha enää pohtia

27.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Sinisilmäisiä suomalaisia
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Si­ni­sil­mäi­siä suo­ma­lai­sia

17.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Talvisota oli Erkon sota
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­ta oli Erkon sota

13.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Sven Lokka, kahdesti vainottu
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sven Lokka, kah­des­ti vai­not­tu

06.12.2019 18:12
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lokka ei ollut par­ti­saa­ni­liik­kees­sä

22.11.2019 10:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: His­to­ria­tie­teen asialla

25.10.2019 05:30
Tilaajille