Neuvostoliitto
Työmiehet Väinö ja Robert ammuttiin Karjalan männikössä syksyisenä sunnuntaina – toimittaja Hanna koki saman kohtalon

Työ­mie­het Väinö ja Robert am­mut­tiin Kar­ja­lan män­ni­kös­sä syk­syi­se­nä sun­nun­tai­na – toi­mit­ta­ja Hanna koki saman koh­ta­lon

20.11.2020 07:00
Tilaajille
Vuoristo-Karabahissa on sodittu satoja vuosia – nykyisten ongelmien siemenet kylvettiin neuvostoaikana

Vuo­ris­to-Ka­ra­ba­his­sa on sodittu satoja vuosia – ny­kyis­ten on­gel­mien sie­me­net kyl­vet­tiin neu­vos­to­ai­ka­na

24.10.2020 19:21
Lukijalta Mielipide

His­to­rian­ta­ju puuttuu

21.10.2020 08:59
Tilaajille
Aina rakkaudesta sokeutuneen näkö ei palaa
Kolumni Petteri Holma

Aina rak­kau­des­ta so­keu­tu­neen näkö ei palaa

15.10.2020 06:15 1
Tilaajille
Neuvostoliitto oli halpa, helppo ja juuri sopivan eksoottinen matkakohde – Neukkuturismi-kirja murentaa ainakin yhden myytin nykyajan sankarimatkailijoista

Neu­vos­to­liit­to oli halpa, helppo ja juuri sopivan ek­soot­ti­nen mat­ka­koh­de – Neuk­ku­tu­ris­mi-kir­ja mu­ren­taa ainakin yhden myytin ny­ky­ajan san­ka­ri­mat­kai­li­jois­ta

14.10.2020 07:00
Tilaajille
"Olen miettinyt, minkälainen Petsamo olisi, jos se olisi yhä Suomessa" – Joni Skiftesvikin mummo etsi onneaan Jäämeren ääreltä, mutta monen haaveet kaatuivat

"Olen miet­ti­nyt, min­kä­lai­nen Petsamo olisi, jos se olisi yhä Suo­mes­sa" – Joni Skif­tes­vi­kin mummo etsi onneaan Jää­me­ren ää­rel­tä, mutta monen haaveet kaa­tui­vat

03.10.2020 07:01 0
Tilaajille
Stalinin joukkohautojen paljastaja vankilaan - vuosia jatkunut mustamaalauskampanja huipentui tekaistuina pidettyjen syytteiden tuomaan tuomioon

Sta­li­nin jouk­ko­hau­to­jen pal­jas­ta­ja van­ki­laan - vuosia jat­ku­nut mus­ta­maa­laus­kam­pan­ja hui­pen­tui te­kais­tui­na pi­det­ty­jen syyt­tei­den tuomaan tuo­mioon

22.07.2020 18:50 0
Lauri Randla sai koulussa turpaan, koska ei ollut kotoisin mistään – Neuvostoliitosta kertovalla elokuvaohjaajalla on nyt viesti rajat kiinni -porukoille

Lauri Randla sai kou­lus­sa tur­paan, koska ei ollut ko­toi­sin mistään – Neu­vos­to­lii­tos­ta ker­to­val­la elo­ku­va­oh­jaa­jal­la on nyt viesti rajat kiinni -po­ru­koil­le

15.03.2020 11:31 0
Tilaajille
Elokuvia ja puheenvuoroja Neuvostoliiton poliittisista vainoista: vankileirijärjestelmä vei hengen noin 1,5 miljoonalta ihmiseltä

Elo­ku­via ja pu­heen­vuo­ro­ja Neu­vos­to­lii­ton po­liit­ti­sis­ta vai­nois­ta: van­ki­lei­ri­jär­jes­tel­mä vei hengen noin 1,5 mil­joo­nal­ta ih­mi­sel­tä

19.02.2020 13:33
Lukijalta: Talvisodan syitä turha enää pohtia
Lukijalta Mielipide Seppo Räty

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­dan syitä turha enää pohtia

27.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Sinisilmäisiä suomalaisia
Lukijalta Mielipide Timo Toukomies

Lu­ki­jal­ta: Si­ni­sil­mäi­siä suo­ma­lai­sia

17.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Talvisota oli Erkon sota
Lukijalta Mielipide Jaakko Ylitalo

Lu­ki­jal­ta: Tal­vi­so­ta oli Erkon sota

13.12.2019 06:00
Tilaajille
Lukijalta: Sven Lokka, kahdesti vainottu
Lukijalta Mielipide Tarja Lappalainen

Lu­ki­jal­ta: Sven Lokka, kah­des­ti vai­not­tu

06.12.2019 18:12 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Veikko Erkkilä

Lu­ki­jal­ta: Lokka ei ollut par­ti­saa­ni­liik­kees­sä

22.11.2019 10:31 0
Tilaajille
Lukijalta Mielipide Timo Toukomies

Lu­ki­jal­ta: His­to­ria­tie­teen asialla

25.10.2019 05:30
Tilaajille