Nimitykset: Sauli Pah­ka­sa­lo on Lapin Kansan uusi pää­toi­mit­ta­ja

Työelämä: Teol­li­suus­liit­to ja am­mat­ti­liit­to Pro aloit­ta­vat tiis­tai­na työ­tais­te­lu­toi­met, ulos­mars­se­ja Lapissa ja Oulussa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lupaprosessi
EU pyrkii vähentämään Kiina-riippuvuuttaan nopeuttamalla strategisesti tärkeiden malmioidensa hyödyntämistä – vaihtoehdot ovat vähissä eli uusia kaivoksia on pakko avata
Pääkirjoitus

EU pyrkii vä­hen­tä­mään Kii­na-riip­pu­vuut­taan no­peut­ta­mal­la stra­te­gi­ses­ti tär­kei­den mal­mioi­den­sa hyö­dyn­tä­mis­tä – vaih­to­eh­dot ovat vähissä eli uusia kai­vok­sia on pakko avata

13.09.2023 20:00 5
Tilaajille
Luvituksessa ei ole varaa hutiloida – valveutuneiden kansalaisten rooli hankkeiden "valvojana" saattaa korostua, jos hallitus saa läpi tavoitteensa lupaprosessien nopeuttamisesta
Pääkirjoitus

Lu­vi­tuk­ses­sa ei ole varaa hu­ti­loi­da – val­veu­tu­nei­den kan­sa­lais­ten rooli hank­kei­den "val­vo­ja­na" saattaa ko­ros­tua, jos hal­li­tus saa läpi ta­voit­teen­sa lu­pa­pro­ses­sien no­peut­ta­mi­ses­ta

28.07.2023 05:00 7
Alas norsunluutorneista kansan pariin – valmius keskustella eri mieltä olevien kanssa nopeuttaa ympäristöluvitusta
Kolumni

Alas nor­sun­luu­tor­neis­ta kansan pariin – valmius kes­kus­tel­la eri mieltä olevien kanssa no­peut­taa ym­pä­ris­tö­lu­vi­tus­ta

10.06.2023 06:00 2
Suomeen on tyrkyllä ennen näkemätön määrä ulkomaisia investointeja, joiden toteutumisen suurin este voi olla hidas ja pitkä lupaprosessimme – sitä on korjattava nopeasti
Pääkirjoitus

Suomeen on tyr­kyl­lä ennen nä­ke­mä­tön määrä ul­ko­mai­sia in­ves­toin­te­ja, joiden to­teu­tu­mi­sen suurin este voi olla hidas ja pitkä lu­pa­pro­ses­sim­me – sitä on kor­jat­ta­va no­peas­ti

01.06.2023 20:00 17
Sierilän voimalaitoshanke on malliesimerkki luvitusprosessin epäonnistumisesta – Suomella ei pitäisi olla varaa tällaiseen
Pääkirjoitus

Sie­ri­län voi­ma­lai­tos­han­ke on mal­li­esi­merk­ki lu­vi­tusp­ro­ses­sin epä­on­nis­tu­mi­ses­ta – Suo­mel­la ei pitäisi olla varaa täl­lai­seen

23.03.2023 06:00 6
Tuulivoiman määrä nelikertaistuu kymmenessä vuodessa, mikä tietää entistä kiivaampaa valitusrumbaa – valitusten käsittelyä on nopeutettava
Pääkirjoitus

Tuu­li­voi­man määrä ne­li­ker­tais­tuu kym­me­nes­sä vuo­des­sa, mikä tietää entistä kii­vaam­paa va­li­tus­rum­baa – va­li­tus­ten kä­sit­te­lyä on no­peu­tet­ta­va

07.10.2022 19:00 8
Tilaajille