Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Luke
Ahmakanta vahvistunut koko maassa – ainoastaan Ylä-Lapin laskennoissa jääty kymmenen vuoden takaisista luvuista

Ah­ma­kan­ta vah­vis­tu­nut koko maassa – ai­noas­taan Ylä-La­pin las­ken­nois­sa jääty kym­me­nen vuoden ta­kai­sis­ta lu­vuis­ta

18.12.2023 10:24 2
Tilaajille
Luken tutkimus: Tuulivoima karkottaa lintuja, poroja ja lepakoita kilometrien päähän

Luken tut­ki­mus: Tuu­li­voi­ma kar­kot­taa lin­tu­ja, poroja ja le­pa­koi­ta ki­lo­met­rien päähän

08.12.2023 19:30 23
Tilaajille
Ylä-Lapin myyräkannat huipussaan – kuiva kesä keskinkertaisti huipun

Ylä-La­pin myy­rä­kan­nat hui­pus­saan – kuiva kesä kes­kin­ker­tais­ti huipun

24.11.2023 09:18
Tilaajille
Inarilainen Jarmo Ruuskanen kasvattaa kotipihassaan omenapuita, jotka tuottivat hyvän sadon – "En ole kuullut, että täällä Inarin kunnassa olisi muita, joilla olisi omenoita"

Ina­ri­lai­nen Jarmo Ruus­ka­nen kas­vat­taa ko­ti­pi­has­saan ome­na­pui­ta, jotka tuot­ti­vat hyvän sadon – "En ole kuul­lut, että täällä Inarin kun­nas­sa olisi muita, joilla olisi ome­noi­ta"

28.09.2023 18:03 5
Tilaajille
Jokakesäinen lohihuuma on vallannut Tornionlaakson – Kukkolankoskelta nousi jo yli 24-kiloinen saalis

Jo­ka­ke­säi­nen lo­hi­huu­ma on val­lan­nut Tor­nion­laak­son – Kuk­ko­lan­kos­kel­ta nousi jo yli 24-ki­loi­nen saalis

12.06.2023 20:30 5
Tilaajille
Ilvesten määrä on selvästi kasvanut Kemi-Tornion alueella – koko Lapissa elää 35–45 yksilöä

Il­ves­ten määrä on sel­väs­ti kas­va­nut Ke­mi-Tor­nion alueel­la – koko Lapissa elää 35–45 yksilöä

04.05.2023 10:56
Tilaajille
Kuuma kesä näkyi metsäpaloina, hyönteistuhoina sekä uutena sienituholaisena – eniten metsätuhoja aiheuttavat silti lumi ja hirvet

Kuuma kesä näkyi met­sä­pa­loi­na, hyön­teis­tu­hoi­na sekä uutena sie­ni­tu­ho­lai­se­na – eniten met­sä­tu­ho­ja ai­heut­ta­vat silti lumi ja hirvet

03.05.2022 12:49 1
Tilaajille
Hyviä uutisia allergikoille – koivulla, männyllä ja kuusella luvassa keskimääräistä heikompi kukinta

Hyviä uutisia al­ler­gi­koil­le – koi­vul­la, män­nyl­lä ja kuu­sel­la luvassa kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­pi kukinta

21.03.2022 20:00
Tilaajille
Luke: Männylle, kuuselle ja koivulle tiedossa keskimääräistä heikompi kukinta

Luke: Män­nyl­le, kuu­sel­le ja koi­vul­le tie­dos­sa kes­ki­mää­räis­tä hei­kom­pi kukinta

14.03.2022 14:55 1
Mistä lohet tulivat rantaan? – Haaparannan kansallispuiston Torne-Furön hiekalta löytyi täysikokoisia lohia

Mistä lohet tulivat ran­taan? – Haa­pa­ran­nan kan­sal­lis­puis­ton Tor­ne-Fu­rön hie­kal­ta löytyi täy­si­ko­koi­sia lohia

03.09.2021 14:51 4
Tilaajille
Mustikka- ja puolukkasadosta tulossa Lappiin parempi kuin etelämpänä Suomessa, helle auttoi puolukan pölytyksessä

Mus­tik­ka- ja puo­luk­ka­sa­dos­ta tulossa Lappiin parempi kuin ete­läm­pä­nä Suo­mes­sa, helle auttoi puo­lu­kan pö­ly­tyk­ses­sä

20.07.2021 11:07 1
Tilaajille
Hirviä lasketaan helikopterilla Länsi-Lapissa – lennot kestävät noin kuukauden

Hirviä las­ke­taan he­li­kop­te­ril­la Län­si-La­pis­sa – lennot kes­tä­vät noin kuu­kau­den

07.01.2021 13:07
Tilaajille
Kansanedustajien susikanteluun tuli tyhjentävä vastaus: Lukea tai poliisia ei ole syytä epäillä velvollisuuksien laiminlyönnistä

Kan­san­edus­ta­jien su­si­kan­te­luun tuli tyh­jen­tä­vä vas­taus: Lukea tai po­lii­sia ei ole syytä epäillä vel­vol­li­suuk­sien lai­min­lyön­nis­tä

22.12.2020 18:40 2
Tornionjoen lohilla poikkeuksellista vaelluskäyttäytymistä – suurin osa palasi lyhyen joessa käynnin jälkeen merelle, eikä kutenut

Tor­nion­joen lohilla poik­keuk­sel­lis­ta vael­lus­käyt­täy­ty­mis­tä – suurin osa palasi lyhyen joessa käynnin jälkeen me­rel­le, eikä kutenut

02.12.2020 15:29 4
Tilaajille
Lapin mustikkasesonki on pian alkamassa – Thaimaalaiset poimijat ovat tulossa, mutta heidän määränsä on vielä arvoitus

Lapin mus­tik­ka­se­son­ki on pian al­ka­mas­sa – Thai­maa­lai­set poi­mi­jat ovat tu­los­sa, mutta heidän mää­rän­sä on vielä ar­voi­tus

06.08.2020 19:41 7
Tilaajille
Maalaispihojen vihulainen onkin nerokas selviytyjäkasvi, jota voi kasvattaa ruokapöytiemme superruuaksi penkeissä mansikan tavoin

Maa­lais­pi­ho­jen vi­hu­lai­nen onkin nerokas sel­viy­ty­jä­kas­vi, jota voi kas­vat­taa ruo­ka­pöy­tiem­me su­per­ruuak­si pen­keis­sä man­si­kan tavoin

21.07.2020 06:30
Tilaajille
Luke: Suomen ilveskanta on hienoisessa kasvussa

Luke: Suomen il­ves­kan­ta on hie­noi­ses­sa kas­vus­sa

10.07.2020 11:51
Susilaumoja entistä enemmän läntisessä Suomessa – Metsästäjäliitto haluaisi kaataa susia

Su­si­lau­mo­ja entistä enemmän län­ti­ses­sä Suo­mes­sa – Met­säs­tä­jä­liit­to ha­luai­si kaataa susia

16.06.2020 14:02 1
Inarin rauduille on luvassa viileää kasvuvettä maan syvyyksistä

Inarin rau­duil­le on luvassa viileää kas­vu­vet­tä maan sy­vyyk­sis­tä

08.04.2020 07:00
Tilaajille
Pahin notkahdus on ohitse: Tornion- ja Simojoelle nousee yhä enemmän lohia

Pahin not­kah­dus on ohitse: Tor­nion- ja Si­mo­joel­le nousee yhä enemmän lohia

18.12.2019 10:23
Tilaajille