Siitepöly

Ky­syim­me: Milloin al­ler­gi­kon on syytä suun­na­ta ko­ro­na­tes­tiin?

04.05.2021 08:35
Tilaajille

Ete­lä-Lap­piin kul­keu­tuu jo lepän sii­te­pö­lyä – Kukinta alkanee ensi vii­kol­la ja sii­te­pö­lyä on luvassa run­saas­ti

17.04.2021 11:11
Tilaajille

Tut­ki­jat löy­si­vät yh­tey­den ilman sii­te­pö­ly­pi­toi­suuk­sien ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen ti­hey­den välillä – syynä sii­te­pö­lyn vas­tus­tus­ky­kyä hei­ken­tä­vä vai­ku­tus

09.03.2021 10:51 1
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Us­kal­lan­ko ai­vas­taa?

10.06.2020 07:00
Tilaajille

Koivu kiusaa al­ler­gik­ko­ja nyt Lapissa – sii­te­pö­ly­mää­rät ovat tänä vuonna ta­val­lis­ta pie­nem­piä

09.06.2020 08:08
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: An­teek­si että ai­vas­tin

29.04.2020 06:00
Tilaajille