Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

Koronaseuranta: Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 345 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa: sai­raa­la­hoi­don tarve kas­va­nut, Län­si-Poh­jas­sa neljä ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ivalon ter­veys­kes­kus ruuh­kau­tu­nut

Siitepölyallergia

Ky­syim­me: Aut­taa­ko kas­vo­mas­ki sii­te­pö­lyal­ler­gik­koa?

08.06.2021 15:21
Tilaajille

Koi­vu­jen kukinta alkaa Lapissa vauh­dil­la – Seu­raa­vat pari viikkoa ovat al­ler­gi­koil­le vai­kei­ta, jos ve­si­sa­de ei välillä puh­dis­ta ilmaa

20.05.2021 13:12
Tilaajille

Ky­syim­me: Milloin al­ler­gi­kon on syytä suun­na­ta ko­ro­na­tes­tiin?

04.05.2021 08:35
Tilaajille
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Us­kal­lan­ko ai­vas­taa?

10.06.2020 07:00
Tilaajille