Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lapset ja perheet
Vera Turtinen painoi syntyessään vain 500 grammaa – pienten keskosten hoito on huippuluokkaa OYSissa

Vera Tur­ti­nen painoi syn­tyes­sään vain 500 grammaa – pienten kes­kos­ten hoito on huip­pu­luok­kaa OYSissa

25.02.2024 05:00 1
Tilaajille
17-vuotias Aleksi Viitala ei ole koskaan ollut sosiaalisessa mediassa – “Somettomuus antaa minulle tilaa tehdä asioita, joista nautin”

17-vuo­tias Aleksi Viitala ei ole koskaan ollut so­siaa­li­ses­sa me­dias­sa – “So­met­to­muus antaa minulle tilaa tehdä asioi­ta, joista nautin”

01.02.2024 09:45
Tilaajille
Kun vakavasti sairas Alma Kortell-Sandvik on OYSissa, tytön viereen sijataan vuode myös äidille: "Olen luvannut, että olen Alman kanssa aina"

Kun va­ka­vas­ti sairas Alma Kor­tell-Sand­vik on OY­Sis­sa, tytön viereen si­ja­taan vuode myös äi­dil­le: "Olen lu­van­nut, että olen Alman kanssa aina"

18.01.2024 06:00
Tilaajille
Yhtäkkiä Lilja Rautiola, 11, ei pystynyt edes kävelemään – nämä oireet kielivät siitä, että lapsi voi treenata liian paljon

Yht­äk­kiä Lilja Rau­tio­la, 11, ei pys­ty­nyt edes kä­ve­le­mään – nämä oireet kie­li­vät siitä, että lapsi voi tree­na­ta liian paljon

07.10.2023 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Myös van­hem­mil­la vastuu lasten di­gi­tai­dois­ta

29.09.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kodin mie­len­ter­veys­on­gel­mat voivat ajaa yk­si­näi­syy­teen

04.09.2023 06:36
Melussa vietetyn hoitopäivän jälkeen lapsi huutaa vielä illallakin – näillä neljällä vinkillä hiljennät möykän kotona

Melussa vie­te­tyn hoi­to­päi­vän jälkeen lapsi huutaa vielä il­lal­la­kin – näillä nel­jäl­lä vin­kil­lä hil­jen­nät möykän kotona

25.08.2023 19:00
Tilaajille
Torniossa kokeillaan ilmaista puistoruokailua

Tor­nios­sa ko­keil­laan il­mais­ta puis­to­ruo­kai­lua

21.06.2023 16:14 1
Oulun kouluissa testattiin paikallista ADHD:n paljastavaa keksintöä – opettajat yllättyivät tuloksista

Oulun kou­luis­sa tes­tat­tiin pai­kal­lis­ta ADHD:n pal­jas­ta­vaa kek­sin­töä – opet­ta­jat yl­lät­tyi­vät tu­lok­sis­ta

30.05.2023 20:30
Tilaajille
ADHD-peli testissä kouluissa

ADHD-pe­li tes­tis­sä kou­luis­sa

28.05.2023 20:00
Tilaajille
Äityikö lasten leikki riidaksi? Älä hermostu, vaan katso nämä tutkijoiden kasvatusvinkit – tunnetaidoilla on yllättäen yhteys myös koulumenestykseen

Äityikö lasten leikki rii­dak­si? Älä her­mos­tu, vaan katso nämä tut­ki­joi­den kas­va­tus­vin­kit – tun­ne­tai­doil­la on yl­lät­täen yhteys myös kou­lu­me­nes­tyk­seen

11.10.2022 06:30
Tilaajille
Moni pohtii päätöstä vanhemmuudesta lapsen edun kautta, eikä omia tarpeitaan korostaen

Moni pohtii pää­tös­tä van­hem­muu­des­ta lapsen edun kautta, eikä omia tar­pei­taan ko­ros­taen

30.07.2022 19:30
Tilaajille
Rovaniemeläinen Tiia Mantere on vapaaehtoisesti lapseton – “Mielestäni maailmantilanne on sellainen, etten tälle maapallolle itse yhtään lasta halua saattaa”

Ro­va­nie­me­läi­nen Tiia Mantere on va­paa­eh­toi­ses­ti lap­se­ton – “Mie­les­tä­ni maail­man­ti­lan­ne on sel­lai­nen, etten tälle maa­pal­lol­le itse yhtään lasta halua saat­taa”

13.05.2022 07:00 3
Tilaajille
Rovaniemellä koronatyö vei lapsilta neuvola-ajat ja kouluterveystarkastukset – "Täytyi saada lisää rokottajia"

Ro­va­nie­mel­lä ko­ro­na­työ vei lap­sil­ta neu­vo­la-ajat ja kou­lu­ter­veys­tar­kas­tuk­set – "Täytyi saada lisää ro­kot­ta­jia"

04.01.2022 18:00 9
Tilaajille
Sotku auttaa selättämään vaikeudet
Kolumni

Sotku auttaa se­lät­tä­mään vai­keu­det

22.05.2021 07:08
Tilaajille
Kemijärvikin yksityistää päivähoitoaan – Kallaan päiväkodin toiminta siirtyy Pilke-ketjulle elokuussa

Ke­mi­jär­vi­kin yk­si­tyis­tää päi­vä­hoi­toaan – Kallaan päi­vä­ko­din toi­min­ta siirtyy Pil­ke-ket­jul­le elo­kuus­sa

02.05.2021 09:00
Tilaajille
Laskiainen ilman oikeaa pulkkamäkeä – Miksi Rovaniemi ei tee lapsille pulkkamäkiä, mutta Kemi tekee ja pitää niitä jopa kunnossa?

Las­kiai­nen ilman oikeaa pulk­ka­mä­keä – Miksi Ro­va­nie­mi ei tee lap­sil­le pulk­ka­mä­kiä, mutta Kemi tekee ja pitää niitä jopa kun­nos­sa?

13.02.2021 11:00 13
Tilaajille
Toimittajalta: Äijä voi tuntua vähän tahdittomalta – Astelee jouluna sisään ja kyselee henkilökohtaisia
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Äijä voi tuntua vähän tah­dit­to­mal­ta – Astelee jouluna sisään ja kyselee hen­ki­lö­koh­tai­sia

23.12.2020 14:13
Lukijalta: Muistakaa lapsille heijastin
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Muis­ta­kaa lap­sil­le hei­jas­tin

13.11.2020 15:11 1
Toimittajalta: Tienviittoja epäonnistuneille vanhemmille
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Tien­viit­to­ja epä­on­nis­tu­neil­le van­hem­mil­le

11.09.2020 09:57