Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Ro­va­nie­me­läi­nen Tiia Mantere on va­paa­eh­toi­ses­ti lap­se­ton – “Mie­les­tä­ni maail­man­ti­lan­ne on sel­lai­nen, etten tälle maa­pal­lol­le itse yhtään lasta halua saat­taa”

Vapaaehtoisesti lapseton Tiia Mantere on saanut kuulla, ettei voi kokea oikeaa rakkautta ilman lapsia. Joillain tuntuu olevan paljon sanottavaa hänen päätöksestään.

-
Kuva: Kaisa-Reetta Seppänen

Rovaniemeläisen Tiia Mantereen, 20, ajatukseen lapsettomuudesta on vaikuttanut vapaus tehdä päätöksiä omasta elämästä joutumatta miettimään lasta. Hän on ymmärtänyt, ettei hänellä riitä kärsivällisyyttä lapsiperhearkeen. Hänen ei myöskään tarvitse pelätä raskautta, synnyttämistä tai lapsen tulevaisuutta.

Hänelle vapaaehtoinen lapsettomuus tarkoittaa tietoista valintaa olla haluamatta ja hankkimatta lapsia missään elämän vaiheessa, ja pitäytymistä tässä päätöksessä.