Onnettomuus: Au­toi­li­ja törmäsi ala­ikäi­seen pyö­räi­li­jään Iva­los­sa ja pakeni pai­kal­ta

Sää: Harmaa loska väistyy pian - ensi viikon hiih­to­lo­ma­lai­sil­le lu­va­taan jo au­rin­koi­sem­pia hiih­to­ke­le­jä

Lainaanranta
Santa Open Air keräsi Lainaanrantaan mukavasti väkeä – Järjestäjä: "Kiitos, kun ette antaneet meille ensimmäisiä ehdotettuja paikkoja"

Santa Open Air keräsi Lai­naan­ran­taan mu­ka­vas­ti väkeä – Jär­jes­tä­jä: "Kii­tos, kun ette an­ta­neet meille en­sim­mäi­siä eh­do­tet­tu­ja paik­ko­ja"

09.07.2023 12:30 21
Tilaajille
Santa Open Airista tuli Rovaniemen Lainaanrannassa tavallista työläämpi tapahtuma – sijainti voi vaihtua taas ensi vuonna

Santa Open Airista tuli Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­sa ta­val­lis­ta työ­lääm­pi ta­pah­tu­ma – si­jain­ti voi vaihtua taas ensi vuonna

07.07.2023 05:00 14
Tilaajille
Kommentti: Rovaniemi tarvitsee tapahtumia, mutta löytyisikö järeälle festivaalille sopivampi paikka?
Kolumni

Kom­ment­ti: Ro­va­nie­mi tar­vit­see ta­pah­tu­mia, mutta löy­tyi­si­kö jä­reäl­le fes­ti­vaa­lil­le so­pi­vam­pi paikka?

07.07.2023 04:25 13
Tilaajille
Eloisuus ja viihtyisyys toistuvat Rovaniemen keskustan uudistamissuunnitelmissa, mutta mitä ne tarkoittavat käytännössä?
Kolumni

Eloi­suus ja viih­tyi­syys tois­tu­vat Ro­va­nie­men kes­kus­tan uu­dis­ta­mis­suun­ni­tel­mis­sa, mutta mitä ne tar­koit­ta­vat käy­tän­nös­sä?

28.06.2023 05:00 7
Rovaniemikin aloitti viimein tulvasuojausten rakentamisen – ensimmäinen pengertie tulee Saarenkylään

Ro­va­nie­mi­kin aloitti viimein tul­va­suo­jaus­ten ra­ken­ta­mi­sen – en­sim­mäi­nen pen­ger­tie tulee Saa­ren­ky­lään

24.05.2023 16:30 16
Tilaajille
Lukijalta: Lainaanranta olisi miljööltään tunnelmallinen kaupunkifestivaalille – kaupunki ehdottaa toistuvasti sopimattomia paikkoja Santa Open Air -tapahtumalle
Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lai­naan­ran­ta olisi mil­jööl­tään tun­nel­mal­li­nen kau­pun­ki­fes­ti­vaa­lil­le – kau­pun­ki eh­dot­taa tois­tu­vas­ti so­pi­mat­to­mia paik­ko­ja Santa Open Air -ta­pah­tu­mal­le

31.03.2023 12:09 10
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lai­naan­ran­nan uu­dis­tus luo park­ki­kaaok­sen

15.03.2023 05:00 1
Rovaniemen Lainaanrannan yleissuunnitelma hyväksyttiin – myös Häkinvaaran kaavalle vihreää valoa

Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nan yleis­suun­ni­tel­ma hy­väk­syt­tiin – myös Hä­kin­vaa­ran kaa­val­le vihreää valoa

21.02.2023 19:47 1
Tilaajille
Rovaniemi ja Tornio saivat valtionavustusta pyöräliikennettä parantaviin hankkeisiin

Ro­va­nie­mi ja Tornio saivat val­tion­avus­tus­ta pyö­rä­lii­ken­net­tä pa­ran­ta­viin hank­kei­siin

15.02.2023 13:10 1
Tilaajille
Rovaniemen Lainaanrannasta tulee entistä vihreämpi – kaupunki aloittaa Kemijoen rannan uudistamisen ensi kesänä

Ro­va­nie­men Lai­naan­ran­nas­ta tulee entistä vih­reäm­pi – kau­pun­ki aloit­taa Ke­mi­joen rannan uu­dis­ta­mi­sen ensi kesänä

26.01.2023 19:35 22
Tilaajille
Luistimet vuokralle ja kupillinen kuumaa – Rovaniemen Vanhan torin punainen kioski heräsi henkiin uuden yrittäjän voimin

Luis­ti­met vuok­ral­le ja ku­pil­li­nen kuumaa – Ro­va­nie­men Vanhan torin pu­nai­nen kioski heräsi henkiin uuden yrit­tä­jän voimin

26.01.2023 13:13 6
Tilaajille
Lainaanrannan uudistaminen etenee – Kaupunki esittelee ranta-alueen suunnitelmaa asukastilaisuudessa

Lai­naan­ran­nan uu­dis­ta­mi­nen etenee – Kau­pun­ki esit­te­lee ran­ta-alueen suun­ni­tel­maa asu­kas­ti­lai­suu­des­sa

19.01.2023 15:51
Tilaajille
Kysely: Lainaanrantaan halutaan viheralueita, kahvila ja talviuintipaikka – lue asukkaiden ideoita ranta-alueen kehittämiseksi

Kysely: Lai­naan­ran­taan ha­lu­taan vi­he­ra­luei­ta, kahvila ja tal­vi­uin­ti­paik­ka – lue asuk­kai­den ideoita ran­ta-alueen ke­hit­tä­mi­sek­si

25.11.2022 16:41 9
Tilaajille
Millainen olisi tulevaisuuden Lainaanranta Rovaniemellä? Kaupunki kerää kuntalaisten ideoita verkkokyselyllä

Mil­lai­nen olisi tu­le­vai­suu­den Lai­naan­ran­ta Ro­va­nie­mel­lä? Kau­pun­ki kerää kun­ta­lais­ten ideoita verk­ko­ky­se­lyl­lä

27.10.2022 12:08 2
Tilaajille
Lainaanrannan kadut kapenevat tulevaisuudessa – Heppapuisto uudistetaan jo lähivuosina

Lai­naan­ran­nan kadut ka­pe­ne­vat tu­le­vai­suu­des­sa – Hep­pa­puis­to uu­dis­te­taan jo lä­hi­vuo­si­na

15.09.2021 08:29
Rovaniemi muuttui Venetsiaksi – Katso Lapin Kansan kuvaajien tulvakuvat viikonlopulta

Ro­va­nie­mi muuttui Ve­net­siak­si – Katso Lapin Kansan ku­vaa­jien tul­va­ku­vat vii­kon­lo­pul­ta

31.05.2020 20:07
Tilaajille
Tulva katkaisi Valtakadun yön aikana ja Vapepa hälytti vapaaehtoisensa töihin – Rovaniemellä ollaan nyt vahinkorajalla ja sitä kestänee yli viikon

Tulva kat­kai­si Val­ta­ka­dun yön aikana ja Vapepa hälytti va­paa­eh­toi­sen­sa töihin – Ro­va­nie­mel­lä ollaan nyt va­hin­ko­ra­jal­la ja sitä kes­tä­nee yli viikon

29.05.2020 14:59
Rovaniemeläiset kerääntyivät rantaan ihmettelemään veden nousua – Tulvahuippu on vasta tulossa, mutta puistonpenkit jäävät jo veden alle

Ro­va­nie­me­läi­set ke­rään­tyi­vät rantaan ih­met­te­le­mään veden nousua – Tul­va­huip­pu on vasta tu­los­sa, mutta puis­ton­pen­kit jäävät jo veden alle

26.05.2020 20:21
Tilaajille
Raijan albumista: Vuonna 1993 Lainaalla tulvi porraspieliin asti

Raijan al­bu­mis­ta: Vuonna 1993 Lai­naal­la tulvi por­ras­pie­liin asti

12.05.2020 11:09