Festivaali: Si­me­rock jul­kai­si nipun ar­tis­ti­kiin­ni­tyk­siä – ­Behm, Kuumaa ja Rosa Coste mukana ensi kesän fes­ti­vaa­leil­la

Tuulivoima: Itä-Lap­piin voi nousta maan suurin tuu­li­puis­to, jos tut­ka­on­gel­miin löytyy rat­kai­su

Kolumni: Vai­kein­ta on vas­taan­ot­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Lai­naan­ran­nan uu­dis­tus luo park­ki­kaaok­sen

Vaikka iloitsemme Rovaniemen Lainaanrannan uudistuksesta, näemme sen tuovan suuria ongelmia asukkaille.

Mikäli alueen asukkaiden ajoneuvojen parkkeeraustarpeita ei huomioida paremmin, tulee se aiheuttamaan parkkikaaoksen ranta-alueella ja laajemmin keskustassa. Tämä tulee vähentämään rannan vetovoimaa asuinalueena. Parkkiongelma sysätään nyt asukkaiden syliin.

Suunnitelmassa on jätetty huomiotta lähes kokonaan vakioasukkaiden liikkuvuus- ja työssäkäyntitarpeet. Lainaanrannan asukasrakenne on kehittynyt entistä nuoremmaksi. Alueelle on muuttanut lapsiperheitä, työssä käyviä nuoria aktiivisia aikuisia, joille ajoneuvon omistaminen on välttämätön. Parkkialueiden tarve on kasvamassa.

Huomioimatta on jätetty myös, että Lainaanrannan kiinteistöjen rakennuskanta on ikäluokkaa, missä ei ole likimainkaan riittävästi paikoitustiloja, eikä tonteilla ole tilaa niitä lisätä. Asunto-osakeyhtiöidemme asukkaista noin 40 prosenttia joutuu pysäköimään ajoneuvonsa nyt tien varteen. Jokaisessa taloyhtiössä on keskimäärin viiden autopaikan tarve katualueelle tai rajatulle pysäköintialueelle.

Useissa kaupungeissa asukaspysäköinti helpottaa keskustojen asukkaiden autopaikkapulaa. Se on osa asukaslähtöistä pysäköintipolitiikkaa, ja tähtää viihtyisyyteen ja kestävään kehitykseen. Asukaspysäköintijärjestelmä on osa modernia asukaspalvelua, johon voi liittää ympäristöystävällisyysominaisuuksia.

Asukaspysäköintitunnuksella vakioasukkaat saisivat pysäköidä asuinalueensa erikseen merkityille asukaspysäköintipaikoille kuukausimaksulla. Vähäpäästöiset ajoneuvot voisivat saada maksusta alennusta, jolloin Rovaniemi voisi osoittaa vastuullisuutta ympäristöasioissa.

Vetoamme kaupunkia huomioimaan uudistuksessa asukkaiden liikkumis- ja pysäköintitarpeet paljon paremmin.  Esitämme ratkaisuksi asukaspysäköintijärjestelmän pilotointia Lainaanrannan alueella. Samalla rauhoitetaan rannan villi pysäköinti.

Risto Aatsinki

puheenjohtaja, As. Oy Valtapirkka

Leena Ruokanen

As. Oy Valtakatu 38

Taina Torvela

As Oy Lossitörmä

Risto Laakso

As Oy Valtakatu 40

Marko Pulkkinen

As Oy Lossiranta

Ville Autio

As Oy Valtakatu 41