Irtisanomisten vaara: Laphan hen­ki­lös­töä kos­ke­vat yt-neu­vot­te­lut alkavat tors­tai­na

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

kustannukset
Rahat kelkkareitteihin on saatava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rahat kelk­ka­reit­tei­hin on saatava

02.02.2024 17:00 13
Vuotson parakkikoulu Sodankylältä miljoonanluokan moka
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vuotson pa­rak­ki­kou­lu So­dan­ky­läl­tä mil­joo­nan­luo­kan moka

24.11.2023 06:00 2
EU:n kiisteltyyn asetukseen löytyi kompromissi, joka tietäisi toteutuessaan isoa ja kallista työmaata Suomelle – vaihtoehdot ovat silti vähissä
Pääkirjoitus

EU:n kiis­tel­tyyn ase­tuk­seen löytyi komp­ro­mis­si, joka tie­täi­si to­teu­tues­saan isoa ja kal­lis­ta työ­maa­ta Suo­mel­le – vaih­to­eh­dot ovat silti vähissä

19.11.2023 05:00 16
EU-parlamentin hyväksymässä rakennusten pakkoremonttidirektiivissä on paljon korjattavaa – ideologisella haihattelulla ei leikata päästöjä
Pääkirjoitus

EU-par­la­men­tin hy­väk­sy­mäs­sä ra­ken­nus­ten pak­ko­re­mont­ti­di­rek­tii­vis­sä on paljon kor­jat­ta­vaa – ideo­lo­gi­sel­la hai­hat­te­lul­la ei leikata pääs­tö­jä

26.04.2023 21:00 5
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suo­ma­lais­ten toi­min­ta­ky­ky kaipaa toimia

01.04.2023 05:00
EU:ssa loppusuoralle edennyt energiatehokkuusdirektiivi tietäisi suomalaiskodeille uutta rahareikää – tarkoitus ei pyhitä tällä kertaa keinoja
Pääkirjoitus

EU:ssa lop­pu­suo­ral­le edennyt ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vi tie­täi­si suo­ma­lais­ko­deil­le uutta ra­ha­rei­kää – tar­koi­tus ei pyhitä tällä kertaa keinoja

10.03.2023 19:00 16
Istuva ja makoileva kansa tulee yhteiskunnalle erittäin kalliiksi – ongelma on ollut yleisessä tiedossa jo vuosikymmeniä, mutta odottaa silti yhä ratkaisijaa
Pääkirjoitus

Istuva ja ma­koi­le­va kansa tulee yh­teis­kun­nal­le erit­täin kal­liik­si – ongelma on ollut ylei­ses­sä tie­dos­sa jo vuo­si­kym­me­niä, mutta odottaa silti yhä rat­kai­si­jaa

16.01.2023 18:16 5
Tilaajille
Päiväkirja: Mitä kaikkea saa 40 eurolla?
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Mitä kaikkea saa 40 eu­rol­la?

10.12.2022 05:30 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuliko hinta tuli hi­has­ta?

01.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Huoltovarmuutta maalla, merellä ja ilmassa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Huol­to­var­muut­ta maalla, merellä ja ilmassa

03.09.2022 05:30
Tilaajille
Paljonko vaelluskalojen palauttaminen maksaa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pal­jon­ko vael­lus­ka­lo­jen pa­laut­ta­mi­nen maksaa?

23.01.2022 17:41 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

So­pi­mi­nen rii­te­lyä hal­vem­mak­si?

09.11.2021 22:18 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tie vie köy­hyy­teen

15.06.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Edul­li­sin ym­pä­ris­tö­lu­pap­ro­ses­si?

08.05.2021 06:30
Tilaajille
Erämuseolla on liian iso hintalappu – "Rovaniemellä ei ole edellytyksiä"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Erä­mu­seol­la on liian iso hin­ta­lap­pu – "Ro­va­nie­mel­lä ei ole edel­ly­tyk­siä"

29.04.2021 08:56 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Val­hei­ta vai vää­ri­nym­mär­ryk­siä?

30.03.2021 04:51 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ikä­ih­mis­ten per­he­hoi­to toi­mi­vak­si elin­kei­nok­si

22.12.2020 05:40
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Suomeen tar­vi­taan kan­sal­li­nen mak­su­ton ehkäisy

10.11.2020 08:25 3
Tilaajille