Pääkirjoitus: Työ­pe­räis­tä maa­han­muut­toa tar­vi­taan lisää, ja sen vas­tus­ta­mi­nen on vaa­ral­lis­ta po­pu­lis­mia

Korot: Ra­hoi­tus­vas­ti­ke seit­se­män­ker­tais­tuu – lainan ly­hen­tä­mi­nen ja korkea korko nos­ta­vat asu­mis­ku­lu­ja hui­mas­ti ke­vääl­lä

Urheilu: Suo­ma­lai­seen ju­do­val­men­nuk­seen le­veäm­mät hartiat – ro­va­nie­me­läi­nen Tuomo Seik­ku­la on yksi liiton nuorten val­men­ta­jis­ta

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Kuntalaki
Lapin liiton tarkastuslautakunnan päätökset takaisin valmisteluun – puheenjohtaja ei ollut kuntalain mukaisesti valtuutettu

Lapin liiton tar­kas­tus­lau­ta­kun­nan pää­tök­set ta­kai­sin val­mis­te­luun – pu­heen­joh­ta­ja ei ollut kun­ta­lain mu­kai­ses­ti val­tuu­tet­tu

16.05.2022 15:12 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Eikö mikään muutu?

13.10.2021 05:30
Tilaajille
Rovaniemen elinvoimalautakunta päätti, että kaupunki hoitaa kaikki asutut yksityistiet, mutta kustannuksia ei tiedä vielä kukaan

Ro­va­nie­men elin­voi­ma­lau­ta­kun­ta päätti, että kau­pun­ki hoitaa kaikki asutut yk­si­tyis­tiet, mutta kus­tan­nuk­sia ei tiedä vielä kukaan

06.07.2021 11:09 21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mitä val­tuus­tos­sa ta­pah­tuu?

28.11.2020 10:14
Tilaajille
Valtuuston koko puntarissa Ylitorniolla – Pello päätti jo nostaa minimistä neljällä paikalla

Val­tuus­ton koko pun­ta­ris­sa Yli­tor­niol­la – Pello päätti jo nostaa mi­ni­mis­tä nel­jäl­lä pai­kal­la

18.09.2020 06:30
Tilaajille
Mikä Lapin kuntien johdossa oikein mättää? Tutkijan mukaan uudistava johtaja törmää usein syvällä istuvaan kulttuuriin, jota on liki mahdoton muuttaa

Mikä Lapin kuntien joh­dos­sa oikein mättää? Tut­ki­jan mukaan uu­dis­ta­va johtaja törmää usein syvällä is­tu­vaan kult­tuu­riin, jota on liki mah­do­ton muuttaa

03.07.2020 06:30 5
Tilaajille
Kittilän kunnanjohtaja Antti Jämsén toivoo kuntalain muuttamista sähköisten kokousten mahdollistamiseksi – Kuntaministeri Paatero lupaa, että asiaa tarkastellaan pikaisesti

Kit­ti­län kun­nan­joh­ta­ja Antti Jämsén toivoo kun­ta­lain muut­ta­mis­ta säh­köis­ten ko­kous­ten mah­dol­lis­ta­mi­sek­si – Kun­ta­mi­nis­te­ri Paatero lupaa, että asiaa tar­kas­tel­laan pi­kai­ses­ti

10.04.2020 14:52
Tilaajille
Pello hakee yhteistä säveltä kuntastrategialla

Pello hakee yh­teis­tä säveltä kun­ta­stra­te­gial­la

05.01.2020 20:30
Tilaajille
Lukijalta: Kittilän jälkeen syyniin Meri-Lappi
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kit­ti­län jälkeen syyniin Me­ri-Lap­pi

12.11.2019 05:14
Tilaajille