Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Kolumni: Yksi on juh­lis­ta poissa, kun Suomen toi­sek­si suurin kan­sal­lis­puis­to täyttää ta­sa­vuo­sia

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Kaavoitus
Nato-prosessin vaikutus Rovajärven tulevaisuuteen on vielä arvoitus – "Kesällä ja syksyllä ulkomaalaisia voi näkyä enemmän kuin normaalisti"

Na­to-pro­ses­sin vai­ku­tus Ro­va­jär­ven tu­le­vai­suu­teen on vielä ar­voi­tus – "Ke­säl­lä ja syk­syl­lä ul­ko­maa­lai­sia voi näkyä enemmän kuin nor­maa­lis­ti"

03.06.2022 07:00
Tilaajille
Rovaniemen posti- ja teletalo vaihtoivat omistajaa keväällä – vanha kivitalo aiotaan kunnostaa

Ro­va­nie­men posti- ja te­le­ta­lo vaih­toi­vat omis­ta­jaa ke­vääl­lä – vanha ki­vi­ta­lo aiotaan kun­nos­taa

01.06.2022 08:52 4
Tilaajille
Rovaniemen Postitalon viereen suunnitellaan kerrostaloja – vanha teletalo haluttaisiin purkaa

Ro­va­nie­men Pos­ti­ta­lon viereen suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja – vanha te­le­ta­lo ha­lut­tai­siin purkaa

25.05.2022 10:21 12
Tilaajille
Metsäruususta tulikin Pöyliöranta – nimissä pitää olla paikallisuutta eikä illuusioita, sanoo karttoihin kädenjälkensä jättävä Marketta Harju-Autti

Met­sä­ruu­sus­ta tulikin Pöy­liö­ran­ta – nimissä pitää olla pai­kal­li­suut­ta eikä il­luu­sioi­ta, sanoo kart­toi­hin kä­den­jäl­ken­sä jättävä Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti

22.04.2022 17:59 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa?

08.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Pöyliövaara pysyy mukana Rovaniemen kasvua suunniteltaessa

Pöy­liö­vaa­ra pysyy mukana Ro­va­nie­men kasvua suun­ni­tel­taes­sa

29.03.2022 19:18
Tilaajille
Ylläksen kylillä kavahdetaan 50 000 petipaikan tavoitetta – "Ei ole järkeä rakentaa toista Leviä, kun yksi on jo"

Yl­läk­sen kylillä ka­vah­de­taan 50 000 pe­ti­pai­kan ta­voi­tet­ta – "Ei ole järkeä ra­ken­taa toista Leviä, kun yksi on jo"

07.03.2022 06:30 7
Tilaajille
Voisiko Koskipuistossa näyttää tulevaisuudessa tältä? Nuoret arkkitehdit ideoivat Rovaniemelle kuvitteellisen lumimuseon – nämä ehdotukset ylsivät finaaliin

Voisiko Kos­ki­puis­tos­sa näyttää tu­le­vai­suu­des­sa tältä? Nuoret ark­ki­teh­dit ideoi­vat Ro­va­nie­mel­le ku­vit­teel­li­sen lu­mi­mu­seon – nämä eh­do­tuk­set ylsivät fi­naa­liin

03.01.2022 06:30 17
Tilaajille
Sairaalanniemen kiistelty kaavamuutos valtuustoon ensi vuonna – puiston koko kasvanut, talojen määrä vähentynyt

Sai­raa­lan­nie­men kiis­tel­ty kaa­va­muu­tos val­tuus­toon ensi vuonna – puiston koko kas­va­nut, talojen määrä vä­hen­ty­nyt

17.12.2021 18:00 21
Tilaajille
Katajarannan punainen tupa ja piharakennus esitetään suojeltavaksi niille sijoilleen – siirtämistä ei sallita

Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­nen tupa ja pi­ha­ra­ken­nus esi­te­tään suo­jel­ta­vak­si niille si­joil­leen – siir­tä­mis­tä ei sallita

16.12.2021 09:31 10
Tilaajille
Kolari sallimassa myös muodikkaat hirsimökit – aika ajoi ohi määräyksistä, joissa vaadittiin punaisia seiniä ja ristikkoikkunoita

Kolari sal­li­mas­sa myös muo­dik­kaat hir­si­mö­kit – aika ajoi ohi mää­räyk­sis­tä, joissa vaa­dit­tiin pu­nai­sia seiniä ja ris­tik­ko­ik­ku­noi­ta

15.12.2021 13:29 2
Tilaajille
Puistojen käyttö Kemissä ratkaistavana – Sauvosaaren urheilupuiston ja Mansikkanokan puiston tulevista käyttötarkoituksista saa nyt kertoa mielipiteensä

Puis­to­jen käyttö Kemissä rat­kais­ta­va­na – Sau­vo­saa­ren ur­hei­lu­puis­ton ja Man­sik­ka­no­kan puiston tu­le­vis­ta käyt­tö­tar­koi­tuk­sis­ta saa nyt kertoa mie­li­pi­teen­sä

26.11.2021 19:30 1
Tilaajille
Toimittajalta: Jälleenrakentaminen jäi Rovaniemellä päälle
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Jäl­leen­ra­ken­ta­mi­nen jäi Ro­va­nie­mel­lä päälle

02.11.2021 14:12 6
Tilaajille
Rautatieaseman ympäristöön esitetään isoja muutoksia Rovaniemellä – postirakennukseen hotelli, runsaasti uusia kerrostaloja

Rau­ta­tie­ase­man ym­pä­ris­töön esi­te­tään isoja muu­tok­sia Ro­va­nie­mel­lä – pos­ti­ra­ken­nuk­seen ho­tel­li, run­saas­ti uusia ker­ros­ta­lo­ja

27.10.2021 19:30 9
Tilaajille
Taas yksi suunnitelma haudattavaksi?
Kolumni

Taas yksi suun­ni­tel­ma hau­dat­ta­vak­si?

26.10.2021 05:00 1
Tilaajille
Käyrästunturin matkailurysästä valmistui kokoomuksen peräämä selvitys – operaattori puuttuu, kaupunki ei aio ostaa maita

Käy­räs­tun­tu­rin mat­kai­lu­ry­säs­tä val­mis­tui ko­koo­muk­sen peräämä sel­vi­tys – ope­raat­to­ri puut­tuu, kau­pun­ki ei aio ostaa maita

21.10.2021 09:52 6
Tilaajille
Levitunturin länsipuolelle voi tulla myös pysyvää asutusta – Levi laajenee lounaaseen

Le­vi­tun­tu­rin län­si­puo­lel­le voi tulla myös pysyvää asu­tus­ta – Levi laa­je­nee lou­naa­seen

03.10.2021 15:59
Tilaajille
Ruotsalainen tavarataloketju Rusta rantautuu Rovaniemelle

Ruot­sa­lai­nen ta­va­ra­ta­lo­ket­ju Rusta ran­tau­tuu Ro­va­nie­mel­le

24.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Satavuotiaan Kauppayhtiön talon rinnalle halutaan rakentaa uutta –  Kaavoitus ratkaisee, mitkä osat rakennuksesta suojellaan

Sa­ta­vuo­tiaan Kaup­pa­yh­tiön talon rin­nal­le ha­lu­taan ra­ken­taa uutta – Kaa­voi­tus rat­kai­see, mitkä osat ra­ken­nuk­ses­ta suo­jel­laan

15.09.2021 09:54 2
Kärkkäisen tonttikauppa taas päättäjien pöydällä: Kaupungin viranhaltija kiistää, että sopimus suosisi ostajaa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 10:17 15
Tilaajille