Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

Onnettomuudet: SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Kaavoitus
Simon kunta osti Fennovoiman ison tontin Karsikosta

Simon kunta osti Fen­no­voi­man ison tontin Kar­si­kos­ta

09.12.2023 09:00 2
Tilaajille
Vanhalle maatalousoppilaitokselle johtanut koivukuja kaadettiin Rovaniemellä – tilalle on tarkoitus istuttaa uusia

Van­hal­le maa­ta­lous­op­pi­lai­tok­sel­le joh­ta­nut koi­vu­ku­ja kaa­det­tiin Ro­va­nie­mel­lä – tilalle on tar­koi­tus is­tut­taa uusia

26.10.2023 17:38 25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ase­ma­kaa­va ja ta­sa­puo­li­suus

19.08.2023 05:00 2
Tornien taisto – ja sen varjo
Kolumni

Tornien taisto – ja sen varjo

16.08.2023 15:07 1
Rovaniemen päättäjien tornihotelliasenne on vaihdellut sen mukaan, kuka tornia on kulloinkin suunnitellut – tähän on tultava muutos
Pääkirjoitus

Ro­va­nie­men päät­tä­jien tor­ni­ho­tel­li­asen­ne on vaih­del­lut sen mukaan, kuka tornia on kul­loin­kin suun­ni­tel­lut – tähän on tultava muutos

15.08.2023 19:45 34
Mikä Rovaniemi haluaa olla?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Mikä Ro­va­nie­mi haluaa olla?

15.08.2023 07:00 4
Arinan tornihotellin kaavaluonnos tulee julkisesti nähtäville Rovaniemellä – Miikka Keränen esitti asian palauttamista valmisteluun

Arinan tor­ni­ho­tel­lin kaa­va­luon­nos tulee jul­ki­ses­ti näh­tä­vil­le Ro­va­nie­mel­lä – Miikka Keränen esitti asian pa­laut­ta­mis­ta val­mis­te­luun

14.08.2023 19:20 19
Tilaajille
Palkisentien kaavamuutos palautuu uudelleen valmisteluun Rovaniemellä – kerrostalojen soveltuvuus alueelle tutkitaan

Pal­ki­sen­tien kaa­va­muu­tos pa­lau­tuu uu­del­leen val­mis­te­luun Ro­va­nie­mel­lä – ker­ros­ta­lo­jen so­vel­tu­vuus alueel­le tut­ki­taan

14.08.2023 19:02 3
Tilaajille
Toimittajalta: Talo talolta vai kokonaisuutena
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Talo talolta vai ko­ko­nai­suu­te­na

02.08.2023 15:42 1
Nato-prosessin vaikutus Rovajärven tulevaisuuteen on vielä arvoitus – "Kesällä ja syksyllä ulkomaalaisia voi näkyä enemmän kuin normaalisti"

Na­to-pro­ses­sin vai­ku­tus Ro­va­jär­ven tu­le­vai­suu­teen on vielä ar­voi­tus – "Ke­säl­lä ja syk­syl­lä ul­ko­maa­lai­sia voi näkyä enemmän kuin nor­maa­lis­ti"

03.06.2022 07:00
Tilaajille
Rovaniemen posti- ja teletalo vaihtoivat omistajaa keväällä – vanha kivitalo aiotaan kunnostaa

Ro­va­nie­men posti- ja te­le­ta­lo vaih­toi­vat omis­ta­jaa ke­vääl­lä – vanha ki­vi­ta­lo aiotaan kun­nos­taa

01.06.2022 08:52 4
Tilaajille
Rovaniemen Postitalon viereen suunnitellaan kerrostaloja – vanha teletalo haluttaisiin purkaa

Ro­va­nie­men Pos­ti­ta­lon viereen suun­ni­tel­laan ker­ros­ta­lo­ja – vanha te­le­ta­lo ha­lut­tai­siin purkaa

25.05.2022 10:21 12
Tilaajille
Metsäruususta tulikin Pöyliöranta – nimissä pitää olla paikallisuutta eikä illuusioita, sanoo karttoihin kädenjälkensä jättävä Marketta Harju-Autti

Met­sä­ruu­sus­ta tulikin Pöy­liö­ran­ta – nimissä pitää olla pai­kal­li­suut­ta eikä il­luu­sioi­ta, sanoo kart­toi­hin kä­den­jäl­ken­sä jättävä Mar­ket­ta Har­ju-Aut­ti

22.04.2022 17:59 13
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi kysyntä ja tar­jon­ta eivät kohtaa?

08.04.2022 05:00 1
Tilaajille
Pöyliövaara pysyy mukana Rovaniemen kasvua suunniteltaessa

Pöy­liö­vaa­ra pysyy mukana Ro­va­nie­men kasvua suun­ni­tel­taes­sa

29.03.2022 19:18
Tilaajille
Ylläksen kylillä kavahdetaan 50 000 petipaikan tavoitetta – "Ei ole järkeä rakentaa toista Leviä, kun yksi on jo"

Yl­läk­sen kylillä ka­vah­de­taan 50 000 pe­ti­pai­kan ta­voi­tet­ta – "Ei ole järkeä ra­ken­taa toista Leviä, kun yksi on jo"

07.03.2022 06:30 7
Tilaajille
Voisiko Koskipuistossa näyttää tulevaisuudessa tältä? Nuoret arkkitehdit ideoivat Rovaniemelle kuvitteellisen lumimuseon – nämä ehdotukset ylsivät finaaliin

Voisiko Kos­ki­puis­tos­sa näyttää tu­le­vai­suu­des­sa tältä? Nuoret ark­ki­teh­dit ideoi­vat Ro­va­nie­mel­le ku­vit­teel­li­sen lu­mi­mu­seon – nämä eh­do­tuk­set ylsivät fi­naa­liin

03.01.2022 06:30 17
Tilaajille
Sairaalanniemen kiistelty kaavamuutos valtuustoon ensi vuonna – puiston koko kasvanut, talojen määrä vähentynyt

Sai­raa­lan­nie­men kiis­tel­ty kaa­va­muu­tos val­tuus­toon ensi vuonna – puiston koko kas­va­nut, talojen määrä vä­hen­ty­nyt

17.12.2021 18:00 21
Tilaajille
Katajarannan punainen tupa ja piharakennus esitetään suojeltavaksi niille sijoilleen – siirtämistä ei sallita

Ka­ta­ja­ran­nan pu­nai­nen tupa ja pi­ha­ra­ken­nus esi­te­tään suo­jel­ta­vak­si niille si­joil­leen – siir­tä­mis­tä ei sallita

16.12.2021 09:31 10
Tilaajille
Kolari sallimassa myös muodikkaat hirsimökit – aika ajoi ohi määräyksistä, joissa vaadittiin punaisia seiniä ja ristikkoikkunoita

Kolari sal­li­mas­sa myös muo­dik­kaat hir­si­mö­kit – aika ajoi ohi mää­räyk­sis­tä, joissa vaa­dit­tiin pu­nai­sia seiniä ja ris­tik­ko­ik­ku­noi­ta

15.12.2021 13:29 2
Tilaajille