Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Kaavoitus
Käyrästunturin matkailurysästä valmistui kokoomuksen peräämä selvitys – operaattori puuttuu, kaupunki ei aio ostaa maita

Käy­räs­tun­tu­rin mat­kai­lu­ry­säs­tä val­mis­tui ko­koo­muk­sen peräämä sel­vi­tys – ope­raat­to­ri puut­tuu, kau­pun­ki ei aio ostaa maita

21.10.2021 09:52 6
Tilaajille
Levitunturin länsipuolelle voi tulla myös pysyvää asutusta – Levi laajenee lounaaseen

Le­vi­tun­tu­rin län­si­puo­lel­le voi tulla myös pysyvää asu­tus­ta – Levi laa­je­nee lou­naa­seen

03.10.2021 15:59
Tilaajille
Ruotsalainen tavarataloketju Rusta rantautuu Rovaniemelle

Ruot­sa­lai­nen ta­va­ra­ta­lo­ket­ju Rusta ran­tau­tuu Ro­va­nie­mel­le

24.09.2021 18:00 3
Tilaajille
Satavuotiaan Kauppayhtiön talon rinnalle halutaan rakentaa uutta –  Kaavoitus ratkaisee, mitkä osat rakennuksesta suojellaan

Sa­ta­vuo­tiaan Kaup­pa­yh­tiön talon rin­nal­le ha­lu­taan ra­ken­taa uutta – Kaa­voi­tus rat­kai­see, mitkä osat ra­ken­nuk­ses­ta suo­jel­laan

15.09.2021 09:54 2
Kärkkäisen tonttikauppa taas päättäjien pöydällä: Kaupungin viranhaltija kiistää, että sopimus suosisi ostajaa

Kärk­käi­sen tont­ti­kaup­pa taas päät­tä­jien pöy­däl­lä: Kau­pun­gin vi­ran­hal­ti­ja kiis­tää, että sopimus suosisi ostajaa

16.08.2021 10:17 15
Tilaajille
Maankäyttö- ja rakennuslain uudistaminen takkuaa – Byrokratiaa ei kannata lisätä eikä kuntien valtaa karsia
Pääkirjoitus

Maan­käyt­tö- ja ra­ken­nus­lain uu­dis­ta­mi­nen takkuaa – By­ro­kra­tiaa ei kannata lisätä eikä kuntien valtaa karsia

09.08.2021 06:00 1
Tilaajille
Kemin Kalkkinokalle ei nousekaan asuintaloja – väylävirasto ei halua siirtää pois Peurasaaren ranta-alueella kulkevaa pistorataa

Kemin Kalk­ki­no­kal­le ei nou­se­kaan asuin­ta­lo­ja – väy­lä­vi­ras­to ei halua siirtää pois Peu­ra­saa­ren ran­ta-alueel­la kul­ke­vaa pis­to­ra­taa

02.07.2021 06:30
Tilaajille
Valtuusto hyväksyi Siljotien ja Saarenkolmion kaavamuutokset Rovaniemellä

Val­tuus­to hy­väk­syi Sil­jo­tien ja Saa­ren­kol­mion kaa­va­muu­tok­set Ro­va­nie­mel­lä

21.06.2021 20:35
Tilaajille
Kaatuvatko Lapin lukuisat tuulivoimahankkeet poroihin ja matkailuun, koska Riisitunturillakin kävi niin?

Kaa­tu­vat­ko Lapin lu­kui­sat tuu­li­voi­ma­hank­keet po­roi­hin ja mat­kai­luun, koska Rii­si­tun­tu­ril­la­kin kävi niin?

30.04.2021 07:00 17
Tilaajille
Kittilä ei käynnistä tuulivoimakaavoitusta Kellovuoman alueelle

Kittilä ei käyn­nis­tä tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus­ta Kel­lo­vuo­man alueel­le

28.04.2021 13:51 1
Tilaajille
Inarin kunta hyväksyi Nanguniemen kaavan, mutta siitä piti äänestää – taustalla Jasper Pääkkösen matkailurakentamishanke

Inarin kunta hy­väk­syi Nan­gu­nie­men kaavan, mutta siitä piti ää­nes­tää – taus­tal­la Jasper Pääk­kö­sen mat­kai­lu­ra­ken­ta­mis­han­ke

26.04.2021 16:17 4
Tilaajille

Kolme vuotta tyh­jil­lään seis­seen Op­pi­po­jan kiin­teis­tön pur­ka­mi­nen etenee nyt vauh­dil­la

22.01.2021 10:00
Tilaajille

Simon Lei­li­suol­le suun­nit­tel­la 13 uutta tuu­li­voi­ma­laa

13.01.2021 18:00
Tilaajille
Rovaniemen Valionranta pysyy Lapland Hotelsilla – hotelliketjulta peritään lähes 100 000 euron varausmaksu

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­ta pysyy Lapland Ho­tel­sil­la – ho­tel­li­ket­jul­ta pe­ri­tään lähes 100 000 euron va­raus­mak­su

16.12.2020 11:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Sai­raa­lan­nie­mi ei tar­vit­se lisää p-aluei­ta

28.11.2020 10:14
Tilaajille
Sierilän voimalaitoksen asemakaava asetetaan nähtäville

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ase­ma­kaa­va ase­te­taan näh­tä­vil­le

24.11.2020 18:51
Tilaajille
Inarissa haetaan poikkeamislupia erämaajärvien rannoille – Yhteismetsä vuokraa alueita kuuden erämaajärven rannalta

Ina­ris­sa haetaan poik­kea­mis­lu­pia erä­maa­jär­vien ran­noil­le – Yh­teis­met­sä vuokraa alueita kuuden erä­maa­jär­ven ran­nal­ta

13.10.2020 08:16 3
Tilaajille
Lähtölaukaus Sakatin kaavoitukselle – kaivoshankkeen yksityiskohdat tarkentuvat keväällä

Läh­tö­lau­kaus Sakatin kaa­voi­tuk­sel­le – kai­vos­hank­keen yk­si­tyis­koh­dat tar­ken­tu­vat ke­vääl­lä

06.10.2020 19:30 6
Tilaajille
Lukijalta: Millaiselta Rovaniemi haluaa näyttää?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mil­lai­sel­ta Ro­va­nie­mi haluaa näyt­tää?

25.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta: Sairaalanniemeen kolmas vaihtoehto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­meen kolmas vaih­to­eh­to

24.09.2020 04:31
Tilaajille