Kaavoitus

Kaa­tu­vat­ko Lapin lu­kui­sat tuu­li­voi­ma­hank­keet po­roi­hin ja mat­kai­luun, koska Rii­si­tun­tu­ril­la­kin kävi niin?

30.04.2021 07:00 17
Tilaajille

Kittilä ei käyn­nis­tä tuu­li­voi­ma­kaa­voi­tus­ta Kel­lo­vuo­man alueel­le

28.04.2021 13:51 1
Tilaajille

Inarin kunta hy­väk­syi Nan­gu­nie­men kaavan, mutta siitä piti ää­nes­tää – taus­tal­la Jasper Pääk­kö­sen mat­kai­lu­ra­ken­ta­mis­han­ke

26.04.2021 16:17 4
Tilaajille

Kolme vuotta tyh­jil­lään seis­seen Op­pi­po­jan kiin­teis­tön pur­ka­mi­nen etenee nyt vauh­dil­la

22.01.2021 10:00
Tilaajille

Simon Lei­li­suol­le suun­nit­tel­la 13 uutta tuu­li­voi­ma­laa

13.01.2021 18:00
Tilaajille

Ro­va­nie­men Va­lion­ran­ta pysyy Lapland Ho­tel­sil­la – ho­tel­li­ket­jul­ta pe­ri­tään lähes 100 000 euron va­raus­mak­su

16.12.2020 11:21
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Sai­raa­lan­nie­mi ei tar­vit­se lisää p-aluei­ta

28.11.2020 10:14
Tilaajille

Sie­ri­län voi­ma­lai­tok­sen ase­ma­kaa­va ase­te­taan näh­tä­vil­le

24.11.2020 18:51
Tilaajille

Ina­ris­sa haetaan poik­kea­mis­lu­pia erä­maa­jär­vien ran­noil­le – Yh­teis­met­sä vuokraa alueita kuuden erä­maa­jär­ven ran­nal­ta

13.10.2020 08:16 3
Tilaajille

Läh­tö­lau­kaus Sakatin kaa­voi­tuk­sel­le – kai­vos­hank­keen yk­si­tyis­koh­dat tar­ken­tu­vat ke­vääl­lä

06.10.2020 19:30 6
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Mil­lai­sel­ta Ro­va­nie­mi haluaa näyt­tää?

25.09.2020 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Sai­raa­lan­nie­meen kolmas vaih­to­eh­to

24.09.2020 04:31
Tilaajille

Si­mo­jär­vel­le vi­reil­lä uusi laaja yleis­kaa­va

24.06.2020 18:16
Tilaajille

Ruo­ka­sen­ka­dun siltaa ei haudata Ro­va­nie­mel­lä, vaikka rahaa ei löy­ty­nyt –  kä­ve­ly­sil­lan pur­ka­mi­nen on kohta edessä

14.11.2019 20:11 2
Tilaajille