Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Pääkirjoitus: Ää­nes­tä­jien oi­keus­tur­va vaa­ras­sa – saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki tulisi pi­kai­ses­ti uu­dis­taa

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Elämänkatsomustieto
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kirkon eri­tyis­oi­keu­det kriit­ti­seen pun­ta­riin

11.03.2023 05:00
Uskonnon opetus kohtaa haasteita, kun katsomuksellinen moninaisuus lisääntyy – päätös siirtymisestä uskonnon opetuksesta yhteiseen katsomusaineeseen on poliitikoilla

Us­kon­non opetus kohtaa haas­tei­ta, kun kat­so­muk­sel­li­nen mo­ni­nai­suus li­sään­tyy – päätös siir­ty­mi­ses­tä us­kon­non ope­tuk­ses­ta yh­tei­seen kat­so­mus­ai­nee­seen on po­lii­ti­koil­la

07.01.2023 16:30 4
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tuu­li­voi­maa ideo­lo­gi­sin pe­rus­tein

13.09.2021 05:53 27
Tilaajille
Pari ajatusta elämänkatsomustiedon valinnaisuudesta: "Kaikki vanhemmat eivät välttämättä tiedä, että uskontokuntiin kuulumattomat lapset voivat valita uskonnon, mutta uskontokuntaan kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa"
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pari aja­tus­ta elä­män­kat­so­mus­tie­don va­lin­nai­suu­des­ta: "Kaikki van­hem­mat eivät vält­tä­mät­tä tiedä, että us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­mat­to­mat lapset voivat valita us­kon­non, mutta us­kon­to­kun­taan kuu­lu­vat eivät voi valita elä­män­kat­so­mus­tie­toa"

12.09.2021 10:07 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jo­kai­sen va­kau­mus­ta on kun­nioi­tet­ta­va

08.09.2021 05:45 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elä­män­kat­so­mus­tie­to tulee sallia kai­kil­le

03.09.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Onko elä­män­kat­so­mus­tie­don opis­ke­lu sal­lit­ta­va kai­kil­le?

31.08.2021 05:30
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Kohti kriit­ti­sem­pää ajat­te­lua

17.02.2020 08:38
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Mo­lem­pia op­pi­ai­nei­ta tar­vi­taan

28.01.2020 07:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Fi­lo­so­fiaa kai­kil­le

20.01.2020 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Elä­män­kat­so­mus­tie­to avat­ta­va kai­kil­le

11.01.2020 11:44
Tilaajille