Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pari aja­tus­ta elä­män­kat­so­mus­tie­don va­lin­nai­suu­des­ta: "Kaikki van­hem­mat eivät vält­tä­mät­tä tiedä, että us­kon­to­kun­tiin kuu­lu­mat­to­mat lapset voivat valita us­kon­non, mutta us­kon­to­kun­taan kuu­lu­vat eivät voi valita elä­män­kat­so­mus­tie­toa"

Elämänkatsomustiedon valinnaisuutta koskevasta kansalaisaloitteesta käydään keskustelua. (LK 31.8., 3.9. ja 8.9.) Tuon mukaan pari asiaa, joihin ei ole kiinnitetty huomiota.

Kansalaisaloitteessa ei oteta kantaa uskonnonopetukseen tai uskonnon oppiaineen laatuun tai yleissivistävyyteen. Kansalaisaloite pyrkii elämänkatsomustiedon ja uskonnon välisen epäsuhdan poistamiseen eli kohti yhdenvertaisempaa kouluarkea.

Kaikki vanhemmat eivät välttämättä tiedä, että uskontokuntiin kuulumattomat lapset voivat valita uskonnon, mutta uskontokuntaan kuuluvat eivät voi valita elämänkatsomustietoa. Se, että tämä epäsymmetria edelleen vallitsee, kertoo yhtäältä tietämättömyydestä ja toisaalta siitä, että ehkä asiaa ei ole koettu tärkeäksi, eivätkä vanhemmat ole siksi olleet asiassa kovin aktiivisia. Toki myös jäykät asenteet vaikuttavat taustalla.

Keskustelussa on jäänyt mainitsematta, että vallitseva epäsymmetria on uskonnonvapauden ja tietoturvan kannalta ongelmallinen.

Lue Digiä 1 kk _vain 1 €_

Tutustu, voit peruuttaa tilauksen koska tahansa.