kolumni: Päät­tää­kö kau­pun­ki vai mat­kai­lu­bis­nes siitä, montako ho­tel­lia Ro­va­nie­men kes­kus­taan mahtuu?

pääkirjoitus: Lapin vä­ki­lu­ku laskee yhä, mutta net­to­muut­to kääntyi po­si­tii­vi­sek­si maa­han­muu­ton an­sios­ta – ve­to­voi­ma on edel­leen maa­kun­tam­me vahvin valtti

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

eduskunta
Entisen pääministerin Juha Sipilän kimppuun käytiin nyrkein kadulla –Marin ja puhemies tuomitsevat

Entisen pää­mi­nis­te­rin Juha Sipilän kimp­puun käytiin nyrkein kadulla –Marin ja pu­he­mies tuo­mit­se­vat

12.01.2021 16:41 1
Näkökulma: Susikeskustelu toi salaliittoteoriat eduskuntaan, ja sen pitäisi järkyttää susimielipiteestä riippumatta

Nä­kö­kul­ma: Su­si­kes­kus­te­lu toi sa­la­liit­to­teo­riat edus­kun­taan, ja sen pitäisi jär­kyt­tää su­si­mie­li­pi­tees­tä riip­pu­mat­ta

19.11.2020 12:30
Kansanedustajan puheen on kestettävä tarvittaessa myös rikosoikeudellinen tarkastelu
Pääkirjoitus

Kan­san­edus­ta­jan puheen on kes­tet­tä­vä tar­vit­taes­sa myös ri­kos­oi­keu­del­li­nen tar­kas­te­lu

26.06.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Vas­tak­kai­na­set­te­le­va puhe raa­dol­lis­tuu

26.06.2020 05:30
Tilaajille
Kaisa Juuso ei ole politiikan broileri – Torniolainen innostui politiikasta vasta lähes viisikymppisenä, pitkän työuran jälkeen

Kaisa Juuso ei ole po­li­tii­kan broi­le­ri – Tor­nio­lai­nen in­nos­tui po­li­tii­kas­ta vasta lähes vii­si­kymp­pi­se­nä, pitkän työuran jälkeen

25.04.2020 18:49
Tilaajille
Lännen Median tiedot: Hoitajamitoituksen rahoittaminen voi johtaa Kela-korvausten leikkaamiseen – Yksityislääkärikäynnin korvaus pienenisi

Lännen Median tiedot: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ra­hoit­ta­mi­nen voi johtaa Ke­la-kor­vaus­ten leik­kaa­mi­seen – Yk­si­tyis­lää­kä­ri­käyn­nin korvaus pie­ne­ni­si

05.02.2020 18:46
Halla-aho kommentoi presidentin puhetta: "Asiallinen huomio leimaamisesta ja nimittelystä löysin perustein"

Hal­la-aho kom­men­toi pre­si­den­tin pu­het­ta: "A­sial­li­nen huomio lei­maa­mi­ses­ta ja ni­mit­te­lys­tä löysin pe­rus­tein"

05.02.2020 16:56
Laki 0,7 hoitajamitoituksesta annetaan torstaina eduskunnalle: "Vihdoinkin parannuksia vanhusten hoitoon"

Laki 0,7 hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­ses­ta an­ne­taan tors­tai­na edus­kun­nal­le: "Vih­doin­kin pa­ran­nuk­sia van­hus­ten hoi­toon"

04.02.2020 22:04

Niikon kohutut Kii­na-yh­tey­det voivat johtaa kan­san­edus­ta­jil­le an­net­ta­viin oh­jei­siin – Tuo­mio­ja: "Tämä ei sisällä mitään epä­luot­ta­mus­ta"

04.02.2020 18:19
Kansanedustaja kovilla – jäsenenä jopa neljässä valiokunnassa, mutta aikataulut pettävät

Kan­san­edus­ta­ja kovilla – jä­se­ne­nä jopa nel­jäs­sä va­lio­kun­nas­sa, mutta ai­ka­tau­lut pet­tä­vät

04.02.2020 16:41
Paatero ei kiinnittänyt huomiota pakettilajittelijoiden siirtoon Postin tytäryhtiöön syyskuun alusta, vaikka asia oli esillä elokuussa

Paatero ei kiin­nit­tä­nyt huo­mio­ta pa­ket­ti­la­jit­te­li­joi­den siir­toon Postin ty­tär­yh­tiöön syys­kuun alusta, vaikka asia oli esillä elo­kuus­sa

26.11.2019 18:21
Tilaajille
Vihreiden Pirkka-Pekka Petelius pyytää anteeksi saamelaisilta "Sketsit olivat oman aikansa tuotteita, enkä tänä päivänä allekirjoita niitä" -Lue tästä koko anteeksipyyntö

Vih­rei­den Pirk­ka-Pek­ka Pe­te­lius pyytää an­teek­si saa­me­lai­sil­ta "S­ket­sit olivat oman aikansa tuot­tei­ta, enkä tänä päivänä al­le­kir­joi­ta niitä" -Lue tästä koko an­teek­si­pyyn­tö

21.11.2019 11:07
Oppositio ruoski hallitusta budjetista: "Johtaa katastrofiin" – hallitus puolusti elvyttävän linjan sopivan heikkenevään suhdanteeseen

Op­po­si­tio ruoski hal­li­tus­ta bud­je­tis­ta: "Johtaa ka­tast­ro­fiin" – hal­li­tus puo­lus­ti el­vyt­tä­vän linjan sopivan heik­ke­ne­vään suh­dan­tee­seen

08.10.2019 17:41
Harkimon Liike Nyt osallistuu kokoomuksen välikysymykseen

Har­ki­mon Liike Nyt osal­lis­tuu ko­koo­muk­sen vä­li­ky­sy­myk­seen

24.09.2019 16:18
Pohjoisen ratalinjoista on monta mieltä – Arktisen politiikan puute voi haitata alueen yhteistyöhankkeita

Poh­joi­sen ra­ta­lin­jois­ta on monta mieltä – Ark­ti­sen po­li­tii­kan puute voi haitata alueen yh­teis­työ­hank­kei­ta

17.09.2019 21:31
Tilaajille
Sydänleikkaukseen menevä Matti Vanhanen avoimena terveyshuolistaan – Eduskunnan isäntä paljastaa myös uransa suurimman virheen

Sy­dän­leik­kauk­seen menevä Matti Van­ha­nen avoi­me­na ter­veys­huo­lis­taan – Edus­kun­nan isäntä pal­jas­taa myös uransa suu­rim­man virheen

12.09.2019 08:46
Tilaajille
Kohti vaaleja: haastattelussa Li Andersson

Kohti vaa­le­ja: haas­tat­te­lus­sa Li An­ders­son

04.04.2019 15:32
Kohti vaaleja: haastattelussa Paavo Väyrynen

Kohti vaa­le­ja: haas­tat­te­lus­sa Paavo Väy­ry­nen

22.03.2019 05:55
Kohti vaaleja: videohaastattelussa Juha Sipilä

Kohti vaa­le­ja: vi­deo­haas­tat­te­lus­sa Juha Sipilä

06.03.2019 05:50