kolumni: Han­ka­lat ajat vaa­ti­vat jät­ti­mäi­siä uh­rauk­sia, mutta ei koskaan kau­pun­geis­sa

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lännen Median tiedot: Hoi­ta­ja­mi­toi­tuk­sen ra­hoit­ta­mi­nen voi johtaa Ke­la-kor­vaus­ten leik­kaa­mi­seen – Yk­si­tyis­lää­kä­ri­käyn­nin korvaus pie­ne­ni­si

Lännen Median tietojen mukaan osa hoitajamitoituksen rahoituksesta voitaisiin ottaa sairausvakuutusmaksuilla rahoitettavista Kela-korvauksista. Tämä johtaisi siihen, että yksityislääkärikäynnistä maksettava korvaus pienenisi.

Yksityislääkäreiden palkkioista sekä erilaisista tutkimuksista että hoidosta maksettavien Kela-korvausten yhteissumma on vuosittain noin 90 miljoonaa euroa. Kuvituskuva.
Yksityislääkäreiden palkkioista sekä erilaisista tutkimuksista että hoidosta maksettavien Kela-korvausten yhteissumma on vuosittain noin 90 miljoonaa euroa. Kuvituskuva.
Kuva: Elias Lahtinen

Hallitus ilmoitti tiistaina päässeensä sopuun hoitajamitoitukseen liittyvästä lakiesityksestä. Asia tuodaan eduskuntaan ensi viikon torstaina.

Sitovan hoitajamitoituksen kustannukset on arvioitu olevan 200 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveysministeriö on kertonut, että osa rahoituksesta tulee muun maussa STM:n budjetista ja lääkehuollon tehokkaammasta järjestämisestä.

Lännen Median saamien tietojen mukaan keskusteluissa on ollut esillä myös se, että osa rahoituksesta kerättäisiin terveydenhuollon sairausvakuutusmaksuista.

Käytännössä kyse olisi siitä, että yksityisten lääkäripalveluiden, kuten lääkäreiden palkkiosta ja erilaisista tutkimuksista maksettavien Kela-korvausten osuus pienenisi.

Lännen Median tietojen mukaan Kela-korvausten leikkaus ei koskisi suun terveydenhoitoa eikä mielenterveyspalveluita.

Yksityislääkäreiden palkkioista sekä erilaisista tutkimuksista että hoidosta maksettavien Kela-korvausten yhteissumma on vuosittain noin 90 miljoonaa euroa.

Tämä 90 miljoonaa on nyt se summa, josta nyt suunnitellaan siirrettäväksi 25 miljoonaa euroa sitovan hoitajamitoituksen rahoittamiseen.

Hyvinvointiala Hali ry:n johtaja Ismo Partasen mukaan hoitajamitoituksen rahoittaminen Kela-korvauksia leikkaamalla on vastoin kaikkia sote-uudistuksen päämääriä vastaan.

– Pidän todella huonona ratkaisuna sitä, jos hoitajamitoituksen rahoitusta etsitään Kelan sairaanhoitokorvausten leikkaamisella. Tämä johtaa täysin päinvastaiseen suunaan kuin mihin sote-uudistuksella pyritään. Korvausten leikkaaminen nostaisi terveydenhuollon kustannuksia ja pidentäisi muun muassa hoitojonoa, Partanen sanoo.

Vuosittain sairausvakuutuksesta maksettavia Kela-korvauksia saa reilut 1,5 miljoonaa kansalaisista. Kaiken kaikkiaan Kela-korvauksia maksetaan vuosittain noin 145 miljoonaa euroa.

Yksityislääkärikäynneistä maksettujen korvausten suuruus on reilut 55,8 miljoonaa, euroa eli keskimäärin 16 euroa per käynti.

Tutkimuksista ja hoidosta maksettavien korvausten loppusumma on reilut 38,9 miljoonaa euroa.

Kelan etuusjohtaja Reija Jääskeläinen sanoo Lännen Medialle, ettei hänellä ole virallista tietoa siitä, että hoitajamitoitusta rahoitettaisiin kajoamalla sairausvakuutusmaksuihin.

Hän kertoo olevansa tietoinen vain siitä, että hoitajamitoituksen rahoittamisen yhdeksi keinoksi on esitetty lääkehuollon tehostamista, kuten kalliimpien lääkkeiden vaihto halvempaan rinnakkaislääkkeeseen.

– Lääkkeiden omavastuuosuudet ovat jo nyt niin korkeat, ettei niitä voida nostaa. Jo nyt omavastuuosuuksia maksetaan toimeentulotuella, hän sanoo.

Lääkekorvauksia maksetaan vuosittain 1,3 miljardia euroa.