Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Mistä tulee Lapin suurin puolue? Kuun­te­le myös, mikä pu­hut­taa ra­ja­kun­nis­sa vaalien alla

Vaalit: Kuka on edus­kun­ta­vaa­lien Lapin ää­ni­ha­ra­va? Veikkaa ja voita

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Vihapuhe
Suomi juostiin ja sodittiin maailmankartalle katkeruuden ja vihan voimalla – kun oikein jurppii, syntyy suuria tekoja, kertoo Muoniossa varttuneen Timo J. Tuikan uusi tietokirja

Suomi juos­tiin ja so­dit­tiin maail­man­kar­tal­le kat­ke­ruu­den ja vihan voi­mal­la – kun oikein jurp­pii, syntyy suuria tekoja, kertoo Muo­nios­sa vart­tu­neen Timo J. Tuikan uusi tie­to­kir­ja

27.03.2023 17:39 1
Tilaajille
Mikä meihin fiksuihin aikuisiin menee netissä?
Kolumni

Mikä meihin fik­sui­hin ai­kui­siin menee ne­tis­sä?

22.02.2023 06:00 11
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miksi Lapin Kansa jul­kai­see vi­ha­pu­het­ta?

15.02.2023 05:30 2
Tilaajille
Arkkipiispa ja piispa vetoavat: saamelaisiin kohdistuvan vihapuheen on loputtava

Ark­ki­piis­pa ja piispa ve­toa­vat: saa­me­lai­siin koh­dis­tu­van vi­ha­pu­heen on lo­put­ta­va

01.12.2022 10:55 9
Tilaajille
Saamelaiskäräjien puheenjohtajisto tuomitsee vihapuheen – erityisen huolen puheenjohtajisto ilmaisee saamelaisnuorien ja heidän jaksamisensa puolesta

Saa­me­lais­kä­rä­jien pu­heen­joh­ta­jis­to tuo­mit­see vi­ha­pu­heen – e­ri­tyi­sen huolen pu­heen­joh­ta­jis­to il­mai­see saa­me­lais­nuo­rien ja heidän jak­sa­mi­sen­sa puo­les­ta

26.11.2022 12:10 2
Tilaajille
Liha on murhaa ja muita eläinsatuja
Kolumni

Liha on murhaa ja muita eläin­sa­tu­ja

03.11.2022 06:00 7
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oletko varma, että olet ih­mi­nen?

07.06.2022 05:00 8
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ano­nyy­mit viestit sa­tut­ta­vat

30.05.2022 05:00
Tilaajille
Päiväkirja: Älä pilkkaa hiihtoniiloa, please!
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Älä pilkkaa hiih­to­nii­loa, please!

02.12.2021 09:02 2
Tilaajille
En lähtisi kansanedustajaksi alle kymppitonnilla, sillä poliitikkoja ei nähdä ihmisinä
Kolumni

En lähtisi kan­san­edus­ta­jak­si alle kymp­pi­ton­nil­la, sillä po­lii­tik­ko­ja ei nähdä ih­mi­si­nä

02.11.2021 06:00 9
Tilaajille
Näkökulma: Kansanedustaja Ano Turtiainen kehottaa kannattajiaan valmistautumaan sotaan – tämä puhe ei kuulu demokratiaan
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Kan­san­edus­ta­ja Ano Tur­tiai­nen ke­hot­taa kan­nat­ta­jiaan val­mis­tau­tu­maan sotaan – tämä puhe ei kuulu de­mo­kra­tiaan

01.11.2021 19:19 6
Tilaajille
Ilmastonmuutoksella uhkailu on viharikos
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Il­mas­ton­muu­tok­sel­la uhkailu on vi­ha­ri­kos

15.09.2021 05:00 11
Tilaajille
Toimittajalta: Muutama sana vihapuheesta ja siitä, miksi kriitikin esittämisessä mennään henkilökohtaisuuksiin
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Muutama sana vi­ha­pu­hees­ta ja siitä, miksi krii­ti­kin esit­tä­mi­ses­sä mennään hen­ki­lö­koh­tai­suuk­siin

21.07.2021 08:43 2
Somen vaalikenttiä ei saa jättää vihapuheöyhöjen temmellyskentiksi
Pääkirjoitus

Somen vaa­li­kent­tiä ei saa jättää vi­ha­pu­heöy­hö­jen tem­mel­lys­ken­tik­si

02.05.2021 17:48 7
Tilaajille
Kuntapäättäjä, onko sinua häiritty?
Pääkirjoitus

Kun­ta­päät­tä­jä, onko sinua häi­rit­ty?

31.03.2021 13:18
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vaalit ilman vihaa

04.02.2021 09:52
Tilaajille
Vihapuhe ja muu häiriökäyttäytyminen on yhä suurempi uhka demokratialle
Pääkirjoitus

Vi­ha­pu­he ja muu häi­riö­käyt­täy­ty­mi­nen on yhä suu­rem­pi uhka de­mo­kra­tial­le

03.02.2021 20:54 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Rajansa kai­kel­la sa­no­mi­sel­la

16.01.2021 05:25 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kuka pyy­täi­si ay-liik­keel­tä an­teek­si?

16.01.2021 05:10
Tilaajille
Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vastaamaan sanoistaan
Pääkirjoitus

Sana on vapaa, kunhan on valmis myös vas­taa­maan sa­nois­taan

27.09.2020 06:00
Tilaajille