Terrorismi
Näyttävillä vankila- ja sairaalaiskuilla Isis pyrkii saamaan jalansijaa Afganistanissa – "Suurella mielenkiinnolla seuraan, millaisia muotoja liikkeen terroristinen toiminta ottaa länsimaissa"

Näyt­tä­vil­lä van­ki­la- ja sai­raa­la­is­kuil­la Isis pyrkii saamaan ja­lan­si­jaa Af­ga­nis­ta­nis­sa – "Suu­rel­la mie­len­kiin­nol­la seu­raan, mil­lai­sia muotoja liik­keen ter­ro­ris­ti­nen toi­min­ta ottaa län­si­mais­sa"

05.08.2020 18:36 0
Trump vaatii uutta kuolemantuomiota – Oikeus kumosi Bostonin pommimiehen tuomion valamiehistön vuoksi, todisteena muun muassa panettelevat Twitter-viestit

Trump vaatii uutta kuo­le­man­tuo­mio­ta – Oikeus kumosi Bos­to­nin pom­mi­mie­hen tuomion va­la­mie­his­tön vuoksi, to­dis­tee­na muun muassa pa­net­te­le­vat Twit­ter-vies­tit

03.08.2020 08:42 0
Turun terrori-iskuun liittyvässä vahingonkorvaushuijauksessa syytteet petoksesta ja törkeästä väärennöksestä

Turun ter­ro­ri-is­kuun liit­ty­väs­sä va­hin­gon­kor­vaus­hui­jauk­ses­sa syyt­teet pe­tok­ses­ta ja tör­keäs­tä vää­ren­nök­ses­tä

24.04.2020 12:10 0
FSB ampui terroristiksi epäillyn Murmanskissa viikonloppuna – epäillään ISISin kannattajaksi

FSB ampui ter­ro­ris­tik­si epäil­lyn Mur­mans­kis­sa vii­kon­lop­pu­na – epäil­lään ISISin kan­nat­ta­jak­si

06.04.2020 18:59 0
Tilaajille
Hovioikeus hylkäsi irakilaiskaksosten syytteet terrorismi- ja sotarikoksista

Ho­vi­oi­keus hylkäsi ira­ki­lais­kak­sos­ten syyt­teet ter­ro­ris­mi- ja so­ta­ri­kok­sis­ta

28.02.2020 12:24 0
Kokoomus vaatii tiukennuksia terrorismilakeihin – syyttää keskustaa kahden lakimuutoksen pysäyttämisen hyväksymisestä

Ko­koo­mus vaatii tiu­ken­nuk­sia ter­ro­ris­mi­la­kei­hin – syyttää kes­kus­taa kahden la­ki­muu­tok­sen py­säyt­tä­mi­sen hy­väk­sy­mi­ses­tä

25.02.2020 15:31 0
Suomalainen Soldiers of Odin -järjestö yhdistettiin terrorisuunnitelmiin Saksassa – Suojelupoliisi: "Mahdollisista yhteyksistä Suomeen ei ole kerrottavaa"

Suo­ma­lai­nen Sol­diers of Odin -jär­jes­tö yh­dis­tet­tiin ter­ro­ri­suun­ni­tel­miin Sak­sas­sa – Suo­je­lu­po­lii­si: "Mah­dol­li­sis­ta yh­teyk­sis­tä Suomeen ei ole ker­rot­ta­vaa"

17.02.2020 15:26 0
Terrorismilakeihin ei välttämättä tule suuria muutoksia – Ministeri Henriksson muistuttaa, että Sipilän hallitus jätti järjestöön kuulumisen kriminalisoimatta

Ter­ro­ris­mi­la­kei­hin ei vält­tä­mät­tä tule suuria muu­tok­sia – Mi­nis­te­ri Hen­riks­son muis­tut­taa, että Sipilän hal­li­tus jätti jär­jes­töön kuu­lu­mi­sen kri­mi­na­li­soi­mat­ta

05.01.2020 06:00 0
Rikosoikeuden professori: Terroristijärjestöön kuuluminen on mahdollista kriminalisoida – Järjestöt tulisi listata lainsäädäntöön asetuksella

Ri­kos­oi­keu­den pro­fes­so­ri: Ter­ro­ris­ti­jär­jes­töön kuu­lu­mi­nen on mah­dol­lis­ta kri­mi­na­li­soi­da – Jär­jes­töt tulisi listata lain­sää­dän­töön ase­tuk­sel­la

27.12.2019 14:15 0
Venäjän vapauttama ihmisoikeusaktivisti Oleg Sentsov palaa elokuvan pariin – "Elämäni on suistunut raiteiltaan moneen kertaan"

Venäjän va­paut­ta­ma ih­mis­oi­keus­ak­ti­vis­ti Oleg Sentsov palaa elo­ku­van pariin – "E­lä­mä­ni on suis­tu­nut rai­teil­taan moneen ker­taan"

07.12.2019 18:02 0
Tilaajille
Hyökkäys ostoskeskukseen hiljensi Manchesterin – viisi ihmistä loukkaantui puukotuksissa Manchesterin keskustassa

Hyök­käys os­tos­kes­kuk­seen hil­jen­si Man­ches­te­rin – viisi ihmistä louk­kaan­tui puu­ko­tuk­sis­sa Man­ches­te­rin kes­kus­tas­sa

11.10.2019 21:09 0
Tilaajille
Pariisin pääpoliisiasemalla veitsi-iskun tehnyt mies ylisti Charlie Hebdon terrori-iskua vuonna 2015

Pa­rii­sin pää­po­lii­si­ase­mal­la veit­si-is­kun tehnyt mies ylisti Charlie Hebdon ter­ro­ri-is­kua vuonna 2015

07.10.2019 14:35 0