Juhlallisuudet: Ro­va­nie­mel­lä ja Kemissä it­se­näi­syys­juh­lia vie­te­tään etänä

Ylennykset: It­se­näi­syys­päi­vän ylen­nyk­set puo­lus­tus­hal­lin­nos­sa ja re­ser­vis­sä – katso tästä Lapin ylen­ne­tyt

Hal­la-aho kom­men­toi pre­si­den­tin pu­het­ta: "A­sial­li­nen huomio lei­maa­mi­ses­ta ja ni­mit­te­lys­tä löysin pe­rus­tein"

Kokoomuksen Petteri Orpo ja Jan Vapaavuori eivät näe ristiriitaa siinä, miten ovat arvioineet yhteistyömahdollisuuksia perussuomalaisten kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli terrorismilaeista samaa mieltä presidentin kanssa.
Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho oli terrorismilaeista samaa mieltä presidentin kanssa.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho kiinnitti huomiota siihen, että presidentti Sauli Niinistö varoitti erilaisten leimojen ja nimittelyjen jakamisesta kovin löysin perustein.

– Silloin ne vesittyvät ja menettävät merkitystään. Se oli kyllä ihan asiallinen huomio, Halla-aho kommentoi presidentin puhetta valtiopäivien avajaisissa.

Halla-aho piti presidentin puhetta hyvin tasapainoteltuna.

– Siinä otettiin kantaa ensinnäkin siihen, että ääriliikkeet, joista on karvaita kokemuksia historiassa, eivät ole mitenkään mahdottomia tänäkään päivänä.

– Toisaalta kenties viitattiin siihen, että yliopistopiireissäkin jaellaan fasistin leimaa hyvin löysin perustein, jolloin se menettää merkityksensä, Halla-aho arveli.

Terrorismilaeista samaa mieltä

Halla-aho piti tärkeänä, että Niinistö otti kantaa Suomen terrorismilainsäädäntöön sanomalla, että se ei saa laahata muiden maiden perässä.

– Suomessa lainsäädäntö konfliktialueilta palaavien jihadistien osalta ei ole samalla tasolla kuin se on muissa Pohjoismaissa.

– Muut Pohjoismaat ovat pystyneet peruuttamaan oleskelulupia henkilöiden poissa ollessa ja ovat saaneet myös lailliseen edesvastuuseen ja vankilaan ihmisiä. Suomessa ei ole saatu aikaan edes yhtään syytettä, Halla-aho sanoi.

Ilmastoasioissa Niinistö otti voimakkaasti kantaa kunnianhimoisten tavoitteiden toteuttamisen puolesta.

– Eduskunnan puhemies Matti Vanhanen (kesk.) kyllä korosti hyvin sitä, että sen täytyy tapahtua sosiaalisesti ja työllisyyden kannalta hyväksyttävällä tavalla, Halla-aho kommentoi.

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kuvassa vas.) ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiistivät olevansa erimielisiä suhtautumisessa perussuomalaisiin.
Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kuvassa vas.) ja kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiistivät olevansa erimielisiä suhtautumisessa perussuomalaisiin.

"Kunnioitamme perustuslakia"

Vanhanen korosti, etteivät kansanedustajat saa politisoida juridiikkaa, mikä ennaltaehkäisee myös sitä, ettei juridiikkaan turvauduttaisi tulevaisuudessakaan poliittisista syistä.

Kansanedustaja Juha Mäenpään (ps.) tapauksessa ollaan Halla-ahon mielestä juridisoimassa politiikkaa, kun valtakunnansyyttäjä hakee eduskunnalta syytelupaa vieraslajivertauksesta.

– Se tarkoittaa, että tehdään poliittisista kysymyksistä oikeudellisia kysymyksiä.

– Me kunnioitamme perustuslakia, joka sanoo, ettei kansanedustajaa voi asettaa syytteeseen ilman eduskunnan viiden kuudesosan enemmistöä. Keskustelussa näyttää joiltakin unohtuneen, että tässä asiassa päätösvalta on nimenomaan eduskunnalla, Halla-aho sanoi.

Orpo ja Vapaavuori kiistivät erimielisyydet

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo ja Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) ovat ottaneet aktiivisesti osaa keskusteluun kokoomuksen ja perussuomalaisten mahdollisesta hallitusyhteistyöstä. Keskustelu ryöpsähti siitä, kun kansanedustaja Wille Rydman (kok) piti virheenä yhteistyön torjumista.

Vapaavuoren mukaan kokoomuksen pitää tehdä selkeä pesäero perussuomalaisiin.

– Molempien viesti on samansuuntainen. Kokoomus tekee kokoomuslaista politiikkaa ja meillä on meidän omat arvot. Ne perustuvat sivistyneeseen käytökseen, suvaitsevaisuuteen ja kansainvälisyyteen sekä avarakatseisuuteen. Niistä emme tingi, Petteri Orpo korosti.

Pragmaattisissa asiakysymyksissä voidaan silti Orpon mukaan tehdä yhteistyötä perussuomalaisten kanssa.

– Ja mitä hallitusneuvotteluihin tulee, se on aivan ennenaikaista.

Vapaavuoren mukaan tässä asiassa ei ole mitään erimielisyyttä Orpon kanssa, vaikka julkisuudessa on esitetty toisenlaisiakin tulkintoja.

– Minä luin hyvin huolella Vapaavuoren kirjoituksen, jossa hän kertoi, kuinka Helsingin kaupungissakin asioita sovitaan perussuomalaisten ja vihreiden kanssa, Orpo sanoi.

– Ja vasemmistoliittokin käy keskusteluja perussuomalaisten kanssa, Vapaavuori huomautti.