Joulukalenteri: Mitä löytyy Lapin Kansan jou­lu­ka­len­te­ris­ta? Avaa 6. päivän luukku tästä

Linnan juhlat: Kättely on par­hail­laan käyn­nis­sä, en­sim­mäi­se­nä vuo­ros­sa oli Eli­sa­beth Rehn

Linnan juhlat: Tuomas Aslak Juuson isoi­soi­sä oli en­sim­mäi­nen Linnan juhliin kut­sut­tu saa­me­lai­nen

Itsenäisyyspäivä: Suomi juhlii tänään 105-vuo­tis­ta it­se­näi­syyt­tään – Lapin Kansa seuraa juhlia paikan päällä

Mainos: Lapin Kansan joulutarjous: Lapin Kansa Digi + Lehti 2 kk vain 49,90 euroa, tilaa tästä!

ympäristönsuojelu
Kemissä saa torstaina matkustaa bussilla veloituksetta autottoman päivän kunniaksi

Kemissä saa tors­tai­na mat­kus­taa bus­sil­la ve­loi­tuk­set­ta au­tot­to­man päivän kun­niak­si

22.09.2022 09:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Elo­ka­pi­na ai­heut­taa ym­pä­ris­tö­vas­tai­suut­ta

11.10.2021 05:15 2
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nyt kaikki Tor­nion­joel­le ka­las­ta­maan! – Ei hait­taa, vaikka jää lyijyä pohjaan

04.06.2021 14:23 1
Tilaajille
Riikka Karppinen, 26, oli ympäristönsuojelun ihmelapsi – Nyt tarina päätyi elämäkerraksi

Riikka Karp­pi­nen, 26, oli ym­pä­ris­tön­suo­je­lun ih­me­lap­si – Nyt tarina päätyi elä­mä­ker­rak­si

23.01.2021 08:00 10
Tilaajille
Suo-ojat tukkoon, mutta osa entisestä on menetetty lopullisesti – "Silmin havaittava palautuminen vie 30 vuotta", sanoo soiden ennallistamisen tutkija

Suo-ojat tuk­koon, mutta osa en­ti­ses­tä on me­ne­tet­ty lo­pul­li­ses­ti – "Silmin ha­vait­ta­va pa­lau­tu­mi­nen vie 30 vuot­ta", sanoo soiden en­nal­lis­ta­mi­sen tutkija

28.11.2020 06:00 4
Tilaajille
Porojen ruokkiminen jäälle  on kiellettyä Inarissa, Utsjoella ja Enontekiöllä – ruokintaa valvotaan, määräysten rikkomisesta ilmoitetaan poliisille

Porojen ruok­ki­mi­nen jäälle on kiel­let­tyä Ina­ris­sa, Uts­joel­la ja Enon­te­kiöl­lä – ruo­kin­taa val­vo­taan, mää­räys­ten rik­ko­mi­ses­ta il­moi­te­taan po­lii­sil­le

04.11.2020 13:26 3
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Onko tuu­li­voi­ma pääs­tö­tön­tä?

21.09.2020 05:00
Tilaajille
Soiden suojeluun odotetaan lisää vauhtia – uudessa ohjelmassa suojelu on vapaaehtoista ja maanomistaja saa siitä korvauksia

Soiden suo­je­luun odo­te­taan lisää vauhtia – uudessa oh­jel­mas­sa suojelu on va­paa­eh­tois­ta ja maan­omis­ta­ja saa siitä kor­vauk­sia

04.06.2020 21:35
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Huoli luon­nos­ta yh­dis­tää

25.05.2020 18:54
Tilaajille
Porojen jäälle ruokinta kuumentaa tunteita Inarissa,  jäällä on laskettu olleen jopa 500 poron tokka – Paliskunta: "Malttia nyt, poroilla on ollut raskas lumitalvi"

Porojen jäälle ruo­kin­ta kuu­men­taa tun­tei­ta Ina­ris­sa, jäällä on las­ket­tu olleen jopa 500 poron tokka – Pa­lis­kun­ta: "Malt­tia nyt, po­roil­la on ollut raskas lu­mi­tal­vi"

08.05.2020 13:46 2
Tilaajille
Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Isoille tuu­li­voi­ma­loil­le tar­vi­taan ym­pä­ris­tö­lu­vat

22.01.2020 12:13
Tilaajille
Suomiko ei olekaan suojelun mallimaa?
Kolumni

Suomiko ei olekaan suo­je­lun mal­li­maa?

17.01.2020 06:00
Inari, Utsjoki ja Enontekiö liittyivät mukaan Sodankylän ja Muonion ympäristönsuojelun yhteistoiminta-alueeseen

Inari, Utsjoki ja Enon­te­kiö liit­tyi­vät mukaan So­dan­ky­län ja Muonion ym­pä­ris­tön­suo­je­lun yh­teis­toi­min­ta-aluee­seen

16.01.2020 15:51
Tilaajille
Kaunis Ironilta vaaditaan 15 miljoonan ympäristötakuita - kaivosyhtiö hakee kohtuullistamista päätökseen

Kaunis Iro­nil­ta vaa­di­taan 15 mil­joo­nan ym­pä­ris­tö­ta­kui­ta - kai­vos­yh­tiö hakee koh­tuul­lis­ta­mis­ta pää­tök­seen

09.01.2020 17:31
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Met­sä­osaa­mi­nen on kan­sal­li­nen yl­pey­den­ai­he

24.12.2019 14:29
Tilaajille
"Monissa maissa muovi- ja lasipulloja on pidetty osana jätettä" – Suomessa pullot palautuvat kauppoihin, mutta muualla tilanne on huonompi

"Mo­nis­sa maissa muovi- ja la­si­pul­lo­ja on pidetty osana jä­tet­tä" – Suo­mes­sa pullot pa­lau­tu­vat kaup­poi­hin, mutta muualla tilanne on huo­nom­pi

13.10.2019 12:01
Kuka kantaa koiran jätöksiä säkkikaupalla Louejokeen? Mökkiläinen teki samanlaisen haisevan löydön jo kolmantena syksynä peräkkäin Rovaniemellä

Kuka kantaa koiran jä­tök­siä säk­ki­kau­pal­la Loue­jo­keen? Mök­ki­läi­nen teki sa­man­lai­sen hai­se­van löydön jo kol­man­te­na syksynä pe­räk­käin Ro­va­nie­mel­lä

12.10.2019 15:36
Tilaajille
Pohjoiset kunnat perustavat yhteiset osaavat ja erikoistuvat ympäristöjoukot

Poh­joi­set kunnat pe­rus­ta­vat yh­tei­set osaavat ja eri­kois­tu­vat ym­pä­ris­tö­jou­kot

05.10.2019 13:47
Tilaajille
Yksilövalinnat eivät pelasta maailmaa, mutta ne valmistavat lapset ja nuoret tulevaan
Kolumni

Yk­si­lö­va­lin­nat eivät pelasta maail­maa, mutta ne val­mis­ta­vat lapset ja nuoret tu­le­vaan

05.10.2019 09:53
Tilaajille