Lukijalta
Mielipide

Lukijalta: Isoille tuulivoimaloille tarvitaan ympäristöluvat

Ympäristölupa suojaisi asukkaita tuulimyllyjen kohtuuttomilta meluhaitoilta, kirjoittajat toteavat.
Ympäristölupa suojaisi asukkaita tuulimyllyjen kohtuuttomilta meluhaitoilta, kirjoittajat toteavat.
Kuva: Helifoto, copyright Metsähallitus.

Ulkomaiset tuulivoimayhtiöt pyrkivät Suomeen innokkaasti, koska Keski-Euroopassa tuulivoiman vastustus on noussut suureksi. Tähän asti tuulivoimaa on rakennettu enimmäkseen harvaan asutuille seuduille kauas kasvukeskuksista. Kilpailu sopivista sijoituspaikoista käy kuitenkin yhä kovemmaksi ja uusia sijoituspaikkoja etsitään yhä lähempää suuria asutuskeskuksia. Tuulivoimaloiden vastustus tulee väistämättä lisääntymään, ja päättäjät joutuvat ottamaan haitoista kärsivien ihmisten ongelmat huomioon.

Tuulivoiman lisärakentamista perustellaan taloudellisilla seikoilla ja ilmastonmuutoksen torjunnalla, ja ympäristölle aiheutuvat seuraukset helposti sivuutetaan. Siksi tuulivoimalat usein sijoitetaan niin lähelle asutusta, että meluhaittoja ei voida välttää. Tuulivoimaloiden rakentamista ja toimintaa ohjaavat säädökset on laadittu vuosia sitten, jolloin nykyisin suunniteltavista 300-metrisistä jopa 10 megawatin tehoisista tuulivoimaloista ei tiedetty vielä mitään.