Jälkipuinti: Ranua ei saanut pandoja mat­kai­lun ve­to­nau­loik­si, mikä oli lopulta onni

Kolumni: Ruot­sa­lais­nei­ti auttoi ym­mär­tä­mään pa­rem­min ko­ti­kau­pun­kia­ni Ro­va­nie­meä

Uutisten viikko: Näin koulut saavat Lapin Kansan di­gi­tun­nuk­set käyt­töön­sä

Mainos: Tilaa Lapin Kansa Digi koko vuodeksi samaan hintaan: 12,90 € / kk + 1 kk kaupan päälle, tilaa tästä

Valtakunnan rajaliikenne
Liikenne Lapin itärajalla vilkastui syyskuussa ennen rajoitusten alkua - rajavartiosto muistuttaa edelleen, ettei metsästyskoiria saisi päästää rajan läheisyydessä irti

Lii­ken­ne Lapin itä­ra­jal­la vil­kas­tui syys­kuus­sa ennen ra­joi­tus­ten alkua - ra­ja­var­tios­to muis­tut­taa edel­leen, ettei met­säs­tys­koi­ria saisi päästää rajan lä­hei­syy­des­sä irti

08.10.2022 13:25
Tilaajille
Raideliikenne kärkihankkeeksi – Rajakaupungit odottavat molemmilta mailta resursseja infrastruktuuriin

Rai­de­lii­ken­ne kär­ki­hank­keek­si – Ra­ja­kau­pun­git odot­ta­vat mo­lem­mil­ta mailta re­surs­se­ja inf­ra­struk­tuu­riin

24.06.2021 16:28
Tilaajille
Rajojen ylittämisen vaikeus on ollut saamelaistaiteilijoiden toimeentulolle kova isku

Rajojen ylit­tä­mi­sen vaikeus on ollut saa­me­lais­tai­tei­li­joi­den toi­meen­tu­lol­le kova isku

24.04.2021 09:00 2
Tilaajille
Tornion johtava lääkäri vakavana: 20–30 karanteeniin, kun oireiset eivät pysyneet kotona – Muutamista terveystarkastuksen ohi kaasuttaneista ilmoitettu poliisille

Tornion johtava lääkäri va­ka­va­na: 20–30 ka­ran­tee­niin, kun oi­rei­set eivät py­sy­neet kotona – Muu­ta­mis­ta ter­veys­tar­kas­tuk­sen ohi kaa­sut­ta­neis­ta il­moi­tet­tu po­lii­sil­le

05.03.2021 11:45
Tilaajille
Perjantain koronaseuranta: Lapissa tartuntatapaukset kasvussa – alue siirtyy koronaepidemiassa kiihtymisvaiheeseen, yli 20 hengen kokoontumiset kielletään

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa tar­tun­ta­ta­pauk­set kas­vus­sa – alue siirtyy ko­ro­na­epi­de­mias­sa kiih­ty­mis­vai­hee­seen, yli 20 hengen ko­koon­tu­mi­set kiel­le­tään

19.02.2021 18:13 12
Norjalaislehti: Lapista Norjaan menevät saattavat joutua jälleen karanteeniin – vuoden alusta maahan saapuvat pannaan myös rekisteriin

Nor­ja­lais­leh­ti: Lapista Norjaan menevät saat­ta­vat joutua jälleen ka­ran­tee­niin – vuoden alusta maahan saa­pu­vat pannaan myös re­kis­te­riin

09.12.2020 17:21
Tilaajille
Rajaliikenne Norjan rajalla lähes kaksinkertaistui viikossa – vilkkain viikko palautetun sisärajavalvonnan aikana

Ra­ja­lii­ken­ne Norjan rajalla lähes kak­sin­ker­tais­tui vii­kos­sa – vilk­kain viikko pa­lau­te­tun si­sä­ra­ja­val­von­nan aikana

07.12.2020 20:54 1
Tilaajille
Rajaliikenne länsi- ja pohjoisrajalla vilkastui hieman – vilkkain ylityspäivä perjantai

Ra­ja­lii­ken­ne länsi- ja poh­jois­ra­jal­la vil­kas­tui hieman – vilk­kain yli­tys­päi­vä per­jan­tai

07.09.2020 19:08
Tilaajille
Länsirajan liikenne vilkastui viime viikolla, kun rajayhteisöjen ylitykset sallittiin

Län­si­ra­jan lii­ken­ne vil­kas­tui viime vii­kol­la, kun ra­ja­yh­tei­sö­jen yli­tyk­set sal­lit­tiin

31.08.2020 17:31
Tilaajille
Lukijalta: Korona jakaa Meänmaan – tavoitteena arjen sujuminen rajan yli
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Korona jakaa Meän­maan – ta­voit­tee­na arjen su­ju­mi­nen rajan yli

21.08.2020 20:45 1
Tilaajille
Länsirajan ylitykset Torniossa ovat kasvussa koronavirustilanteesta huolimatta

Län­si­ra­jan yli­tyk­set Tor­nios­sa ovat kas­vus­sa ko­ro­na­vi­rus­ti­lan­tees­ta huo­li­mat­ta

30.06.2020 11:33 1
Tilaajille
Utsjoen kunta haluaa pikaiset neuvottelut Norjan rajan aukaisemiseksi jo kesäkuun aikana – kunnan elinkeinoelämä on lamaantunut

Utsjoen kunta haluaa pi­kai­set neu­vot­te­lut Norjan rajan au­kai­se­mi­sek­si jo ke­sä­kuun aikana – kunnan elin­kei­no­elä­mä on la­maan­tu­nut

04.06.2020 17:34 1
Tilaajille

Lii­ken­ne Lapin län­si­ra­jal­la kasvoi

25.05.2020 22:31
Tilaajille
Pääkirjoitus: Liikkuminen Ruotsiin ja Norjaan kannattaa palauttaa koronaa edeltävään aikaan mahdollisimman nopeasti.

Pää­kir­joi­tus: Liik­ku­mi­nen Ruot­siin ja Norjaan kan­nat­taa pa­laut­taa koronaa edel­tä­vään aikaan mah­dol­li­sim­man no­peas­ti.

14.05.2020 06:30 2
Tilaajille