Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Vaalikampanjointi
Presidenttipeliin rymistäneet valitsijayhdistykset keräävät kuumeisesti kannattajakortteja, mutta monelle koko asia on mysteeri – "Mikäköhän mun nykyosoite on?"

Pre­si­dent­ti­pe­liin ry­mis­tä­neet va­lit­si­ja­yh­dis­tyk­set ke­rää­vät kuu­mei­ses­ti kan­nat­ta­ja­kort­te­ja, mutta monelle koko asia on mys­tee­ri – "Mi­kä­kö­hän mun ny­ky­osoi­te on?"

19.08.2023 06:30
Tilaajille
Eduskuntaan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mahdotonta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan
Pääkirjoitus

Edus­kun­taan on vaikea päästä ilman rahaa, muttei täysin mah­do­ton­ta, jos taitaa somen – se alkaa olla ainoa ase rahan valtaa vastaan

06.06.2023 19:00
Bensapumpuilla vai ruokakaupassa?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ben­sa­pum­puil­la vai ruo­ka­kau­pas­sa?

13.04.2023 05:03 2
Tilaajille
Lapissa kampanjoiva vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson pääsi puhumaan monisatapäiselle pride-yleisölle

Lapissa kam­pan­joi­va va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja Li An­ders­son pääsi pu­hu­maan mo­ni­sa­ta­päi­sel­le pri­de-ylei­söl­le

25.03.2023 16:32 40
Tilaajille
Katukampanjoinnille on yhä kysyntää: "Ei tarvitse valokuvan perusteella valita" – äänestäjiä houkuteltiin puolueteltoille Rovaniemellä lauantaina

Ka­tu­kam­pan­join­nil­le on yhä ky­syn­tää: "Ei tar­vit­se va­lo­ku­van pe­rus­teel­la valita" – ää­nes­tä­jiä hou­ku­tel­tiin puo­lue­tel­toil­le Ro­va­nie­mel­lä lauan­tai­na

25.03.2023 15:00 5
Tilaajille
Miksi Eemeli, 26, ja Elina, 24, edes käyttävät aikaa kampanjointiin, kun kansanedustajaksi pääsy vaatisi suurta ihmettä? Podcastissa teemana nuoret ja äänestäminen

Miksi Eemeli, 26, ja Elina, 24, edes käyt­tä­vät aikaa kam­pan­join­tiin, kun kan­san­edus­ta­jak­si pääsy vaatisi suurta ih­met­tä? Pod­cas­tis­sa teemana nuoret ja ää­nes­tä­mi­nen

23.03.2023 05:00
Kansanedustaja Mikko Kärnä kertoo kohdanneensa vaalihäirintää Helsingissä: "Tällainen toiminta ei kuulu demokratiaan"

Kan­san­edus­ta­ja Mikko Kärnä kertoo koh­dan­neen­sa vaa­li­häi­rin­tää Hel­sin­gis­sä: "Täl­lai­nen toi­min­ta ei kuulu de­mok­ra­tiaan"

19.03.2023 10:48 16
Tilaajille
Petteri Orpo kampanjoi Lapissa velkateema edellä: "Suomalaiset haluavat nähdä, että politiikkaan tulee muutos"

Petteri Orpo kam­pan­joi Lapissa vel­ka­tee­ma edellä: "Suo­ma­lai­set ha­lua­vat nähdä, että po­li­tiik­kaan tulee muutos"

10.03.2023 19:06 23
Tilaajille
Paavo Väyrynen liittyi Tiktokiin kolmeminuuttisella nuoruusmuistelulla – vain muutamat lappilaisehdokkaat kampanjoivat nuorten suosikkisovelluksessa

Paavo Väy­ry­nen liittyi Tik­to­kiin kol­me­mi­nuut­ti­sel­la nuo­ruus­muis­te­lul­la – vain muu­ta­mat lap­pi­lais­eh­dok­kaat kam­pan­joi­vat nuorten suo­sik­ki­so­vel­luk­ses­sa

03.03.2023 18:00 11
Tilaajille
Vaalipuhetta-podcast avaa vaalien asetelmia Lapissa

Vaa­li­pu­het­ta-pod­cast avaa vaalien ase­tel­mia Lapissa

21.02.2023 09:00
Näissä vaaleissa kaikki puolueet haluavat torille, demarit jopa kotioville – "Kaikki Lapin kunnat kierretään, osa kahteenkin kertaan"

Näissä vaa­leis­sa kaikki puo­lueet ha­lua­vat to­ril­le, demarit jopa ko­ti­ovil­le – "Kaikki Lapin kunnat kier­re­tään, osa kah­teen­kin ker­taan"

14.02.2023 19:30 16
Tilaajille
Riikka Purra avasi Lapin perussuomalaisten vaalikampanjan Rovaniemellä: "Lupauksemme on, että suomalainen palautetaan ykköseksi omassa maassaan"

Riikka Purra avasi Lapin pe­rus­suo­ma­lais­ten vaa­li­kam­pan­jan Ro­va­nie­mel­lä: "Lu­pauk­sem­me on, että suo­ma­lai­nen pa­lau­te­taan yk­kö­sek­si omassa maas­saan"

11.02.2023 16:11 24
Tilaajille
Kansalaiset pelkäävät, että terveyspalveluiden laatu ja saatavuus heikkenevät sote-uudistuksen myötä, se laimentaa vaali-intoa
Pääkirjoitus

Kan­sa­lai­set pel­kää­vät, että ter­veys­pal­ve­lui­den laatu ja saa­ta­vuus heik­ke­ne­vät sote-uu­dis­tuk­sen myötä, se lai­men­taa vaa­li-in­toa

08.01.2022 06:00 23
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Hurjaa re­to­riik­kaa vaa­li­kam­pan­join­nis­sa

02.06.2021 13:06 2
Isoja makkarantuoksuisia vaalitilaisuuksia ei saa järjestää, mutta flyereita voi jakaa – Näin yleisötilaisuuksia rajoitetaan Lapissa

Isoja mak­ka­ran­tuok­sui­sia vaa­li­ti­lai­suuk­sia ei saa jär­jes­tää, mutta flye­rei­ta voi jakaa – Näin ylei­sö­ti­lai­suuk­sia ra­joi­te­taan Lapissa

01.03.2021 19:23 5
Tilaajille
Kuntavaalitaistosta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – perussuomalaiset aloitti ehdokkaiden rekrytoinnin jo viime vuonna

Kun­ta­vaa­li­tais­tos­ta 2021 voi tulla räväkkä ja ruma – pe­rus­suo­ma­lai­set aloitti eh­dok­kai­den rek­ry­toin­nin jo viime vuonna

02.08.2020 06:30
Tilaajille