Uutisseuranta
Perjantain päivittyvä koronaseuranta:Länsi-Pohjassa rauhallinen viikko, hallitus haluaa, että koronavirus ei leviä lainkaan, Baltian maat avaavat rajojaan toisilleen,

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa rau­hal­li­nen viikko, hal­li­tus haluaa, että ko­ro­na­vi­rus ei leviä lain­kaan, Baltian maat avaavat ra­jo­jaan toi­sil­leen,

15.05.2020 13:59 0
Torstain päivittyvä koronaseuranta: Rajalla käy jo kuhina, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, VTT: "kansanmaskeista" on apua

Tors­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Rajalla käy jo kuhina, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, VTT: "kan­san­mas­keis­ta" on apua

14.05.2020 13:53 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Suomessa kuollut 284 ihmistä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa kuollut 284 ih­mis­tä, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

13.05.2020 14:58 0
Tiistain päivittyvä koronaseuranta: Suomessa vahvistettujen koronavirustartuntojen määrä ylitti 6  000 rajan, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, Finnair vaatii matkustajilta kasvomaskin 18.5. lähtien

Tiis­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa vah­vis­tet­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä ylitti 6  000 rajan, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, Finnair vaatii mat­kus­ta­jil­ta kas­vo­mas­kin 18.5. lähtien

12.05.2020 13:21 0
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Sisäministeri Ohisalo yllätysvierailulla Torniossa, Koronatartuntojen määrä nousi 22:lla, kaksi uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Si­sä­mi­nis­te­ri Ohisalo yl­lä­tys­vie­rai­lul­la Tor­nios­sa, Ko­ro­na­tar­tun­to­jen määrä nousi 22:lla, kaksi uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa

11.05.2020 13:08 0
Perjantain päivittyvä koronaseuranta: Lapissa auki vain muutama hotelli, huoltovarmuuskeskuksesta kaksi sai potkut, Länsi-Pohjassa kaksi uutta tartuntaa, koko Suomessa uusia tartuntoja 65

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa auki vain muutama ho­tel­li, huol­to­var­muus­kes­kuk­ses­ta kaksi sai potkut, Län­si-Poh­jas­sa kaksi uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa uusia tar­tun­to­ja 65

08.05.2020 12:09 0
Torstain päivittyvä koronaseuranta: Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä, Kuusi uutta tapausta Länsi-Pohjassa, LSHP palailee normaaliin, kasvomaskiselvitys valmistuu toukokuussa, THL:n johtaja Mika Salminen joutui ryöpytykseen

Tors­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si­ra­jal­la ei tar­vit­se enää pe­rus­tel­la työ­mat­kan vält­tä­mät­tö­myyt­tä, Kuusi uutta ta­paus­ta Län­si-Poh­jas­sa, LSHP pa­lai­lee nor­maa­liin, kas­vo­mas­ki­sel­vi­tys val­mis­tuu tou­ko­kuus­sa, THL:n johtaja Mika Sal­mi­nen joutui ryö­py­tyk­seen

07.05.2020 11:09 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Hallitus tukee ravintoloita 120 miljoonalla eurolla, Markku Broas päästäisi vierailijat vanhainkoteihin, Ikäihmisten liikkumisohjeistusta ollaan lieventämässä, Suomessa 161 uutta tartuntaa,  Länsi-Pohjassa kaksi

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Hal­li­tus tukee ra­vin­to­loi­ta 120 mil­joo­nal­la eu­rol­la, Markku Broas pääs­täi­si vie­rai­li­jat van­hain­ko­tei­hin, Ikä­ih­mis­ten liik­ku­mis­oh­jeis­tus­ta ollaan lie­ven­tä­mäs­sä, Suo­mes­sa 161 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa kaksi

06.05.2020 11:10 0
Maanantain päivittyvä koronaseuranta: Lapin sairaanhoitopiirissä vain yksi uusi tartunta, Suomessa kymmenen uutta koronakuolemaa, hallitus tiedottaa tänään rajoitusten purkamisesta, Länsi-Pohjassa 125 tartuntaa

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä vain yksi uusi tar­tun­ta, Suo­mes­sa kym­me­nen uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, hal­li­tus tie­dot­taa tänään ra­joi­tus­ten pur­ka­mi­ses­ta, Län­si-Poh­jas­sa 125 tar­tun­taa

04.05.2020 11:42 0
Torstain uutiskooste: Venäjän pääministerillä tartunta, Ruotsissa liki 2600 kuolonuhria, THL:n korona-arvio osui yläkanttiin, Norrbottenin tautitilanne rauhoittumaan päin, Lapissa aloitetaan matalan kynnyksen koronatestit

Tors­tain uu­tis­koos­te: Venäjän pää­mi­nis­te­ril­lä tar­tun­ta, Ruot­sis­sa liki 2600 kuo­lo­nuh­ria, THL:n ko­ro­na-ar­vio osui ylä­kant­tiin, Norr­bot­te­nin tau­ti­ti­lan­ne rau­hoit­tu­maan päin, Lapissa aloi­te­taan matalan kyn­nyk­sen ko­ro­na­tes­tit

30.04.2020 18:47 0
Torstain uutiskooste: Ruotsissa yli 2000 kuollutta, pääministeri jää etätöihin,  hoitajan mukaan Ylitornion terveyskeskuksessa viivyteltiin, johtava lääkäri kiistää, marjasato voi jäädä poimimatta, työttömyys kasvaa Lapissa pitkästä aikaa

Tors­tain uu­tis­koos­te: Ruot­sis­sa yli 2000 kuol­lut­ta, pää­mi­nis­te­ri jää etä­töi­hin, hoi­ta­jan mukaan Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­ses­sa vii­vy­tel­tiin, johtava lääkäri kiis­tää, mar­ja­sa­to voi jäädä poi­mi­mat­ta, työt­tö­myys kasvaa Lapissa pit­käs­tä aikaa

23.04.2020 09:05 0
Keskiviikon päivittyvä koronaseuranta: Lapissa monta kuntaa ilman varmistettuja tartuntoja, Länsi-Pohjassa ja Lapissa ei uusia tartuntoja, mutta Länsi-Pohjassa todettiin epidemian alkaneen, kokonaiskuolleisuus nousi Ruotsissa

Kes­ki­vii­kon päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapissa monta kuntaa ilman var­mis­tet­tu­ja tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jas­sa ja Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, mutta Län­si-Poh­jas­sa to­det­tiin epi­de­mian al­ka­neen, ko­ko­nais­kuol­lei­suus nousi Ruot­sis­sa

22.04.2020 10:35 0
Tiistain päivittyvä uutiskooste: 185 uutta koronakuolemaa Ruotsissa, Lapissa ei uusia tartuntoja, koko maassa uudet tartunnat miltei kaksinkertaistuivat eiliseltä, kahdeksan uutta tartuntaa Länsi-Pohjassa

Tiis­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­koos­te: 185 uutta ko­ro­na­kuo­le­maa Ruot­sis­sa, Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, koko maassa uudet tar­tun­nat miltei kak­sin­ker­tais­tui­vat ei­li­sel­tä, kah­dek­san uutta tar­tun­taa Län­si-Poh­jas­sa

21.04.2020 10:58 0
Maanantain päivittyvä uutiskooste: Ei uusia tartuntoja Lapin sairaanhoitopiirissä, Länsi-Pohjan tartunta liittyy Ylitornion terveyskeskukseen, rajoituksia höllennetään useissa maissa Suomessa rajoituksia pohditaan keskiviikkona

Maa­nan­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­koos­te: Ei uusia tar­tun­to­ja Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä, Län­si-Poh­jan tar­tun­ta liittyy Yli­tor­nion ter­veys­kes­kuk­seen, ra­joi­tuk­sia höl­len­ne­tään useissa maissa Suo­mes­sa ra­joi­tuk­sia poh­di­taan kes­ki­viik­ko­na

20.04.2020 11:16 0
Tilaajille
Sunnuntain päivittyvä koronaseuranta: Lapin tartunnat lähestyvät 110 rajaa, Suomessa pian 3000 täynnä, Espanjassa kuolleiden määrä nousi jälleen, Venäjällä

Sun­nun­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Lapin tar­tun­nat lä­hes­ty­vät 110 rajaa, Suo­mes­sa pian 3000 täynnä, Es­pan­jas­sa kuol­lei­den määrä nousi jäl­leen, Ve­nä­jäl­lä

12.04.2020 13:13 0
Pitkäperjantain päivittyvä uutisseuranta: Suomessa 2769 koronatartuntaa ja 48 menehtynyttä,  Lapissa sadan tartunnan raja rikkoutumassa, Yhdysvaltojen New Yorkin osavaltiossa tartuntoja nyt enemmän kuin missään muualla maailmassa

Pit­kä­per­jan­tain päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 2769 ko­ro­na­tar­tun­taa ja 48 me­neh­ty­nyt­tä, Lapissa sadan tar­tun­nan raja rik­kou­tu­mas­sa, Yh­dys­val­to­jen New Yorkin osa­val­tios­sa tar­tun­to­ja nyt enemmän kuin missään muualla maail­mas­sa

10.04.2020 11:49 0
Tilaajille
Lapin Kansan uutiset luettavissa pääsiäisen ajan verkossa – painettu sanomalehti ilmestyy pitkäperjantain jälkeen ensi tiistaina

Lapin Kansan uutiset luet­ta­vis­sa pää­siäi­sen ajan ver­kos­sa – pai­net­tu sa­no­ma­leh­ti il­mes­tyy pit­kä­per­jan­tain jälkeen ensi tiis­tai­na

09.04.2020 14:22 0
Torstaina päivittyvä uutisseuranta: Uusia var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja 118, yli 3000 euron vuok­ra­ku­lut juok­se­vat vaikka kauppa on kiinni, kah­dek­san on kuollut ko­ro­naan Norr­bot­te­nis­sa, suo­ja­vä­li­nei­den riit­tä­vyy­teen ja han­kin­taan liittyy riitoja ja kum­mal­li­suuk­sia

Tors­tai­na päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Uusia var­mis­tet­tu­ja ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­ja 118, yli 3000 euron vuok­ra­ku­lut juok­se­vat vaikka kauppa on kiinni, kah­dek­san on kuollut ko­ro­naan Norr­bot­te­nis­sa, suo­ja­vä­li­nei­den riit­tä­vyy­teen ja han­kin­taan liittyy riitoja ja kum­mal­li­suuk­sia

09.04.2020 08:01 0
Tiistaina päivittyvä uutisseuranta: Kit­ti­län Suu­ri­kuu­si­kon kai­vok­sen työn­te­ki­jöi­tä pyy­de­tään osal­lis­tu­maan ko­ro­na­vi­rus­tes­tei­hin, Län­si-Poh­jas­sa tehtyjä ko­ro­na­tut­ki­muk­sia ja vah­vis­tet­tu­ja tau­ti­ta­pauk­sia voi nyt seurata ver­kos­sa, ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu Suo­mes­sa 2 308, Katri Kulmuni: Suomi edellyttää, että Ruotsi tarjoaa tarvittaessa tehohoitoa Suomelle

Tiis­tai­na päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: Kit­ti­län Suu­ri­kuu­si­kon kai­vok­sen työn­te­ki­jöi­tä pyy­de­tään osal­lis­tu­maan ko­ro­na­vi­rus­tes­tei­hin, Län­si-Poh­jas­sa tehtyjä ko­ro­na­tut­ki­muk­sia ja vah­vis­tet­tu­ja tau­ti­ta­pauk­sia voi nyt seurata ver­kos­sa, ko­ro­na­tar­tun­to­ja todettu Suo­mes­sa 2 308, Katri Kul­mu­ni: Suomi edel­lyt­tää, että Ruotsi tarjoaa tar­vit­taes­sa te­ho­hoi­toa Suo­mel­le

07.04.2020 10:09 0
Tilaajille
Maanantaina päivittyvä uutisseuranta: THL alkaa tutkia yk­si­löl­lis­ten te­ki­jöi­den vai­ku­tus­ta vaikean ko­ro­na­in­fek­tion syntyyn, koronaepidemia voi auttaa vähentämään myös flunssia ja turhien antibioottien käyttöä, Suomessa varmistettujen koronavirustartuntojen määrä nyt 2176, Stock­mann ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen

Maa­nan­tai­na päi­vit­ty­vä uu­tis­seu­ran­ta: THL alkaa tutkia yk­si­löl­lis­ten te­ki­jöi­den vai­ku­tus­ta vaikean ko­ro­na­in­fek­tion syn­tyyn, ko­ro­na­epi­de­mia voi auttaa vä­hen­tä­mään myös fluns­sia ja turhien an­ti­bioot­tien käyt­töä, Suo­mes­sa var­mis­tet­tu­jen ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrä nyt 2176, Stock­mann ha­keu­tuu yri­tys­sa­nee­rauk­seen

06.04.2020 10:03 0
Tilaajille