pääkirjoitus: Kun­ta-alan työ­tais­te­lu on ve­ny­mäs­sä yli kesän, so­pu­jar­ru­na on so­li­daa­ri­suus­va­je

Maastopalot: So­dan­ky­läs­sä sam­mu­te­taan ku­lo­tuk­ses­ta ka­ran­nut­ta maas­to­pa­loa– "Nyt tikut pois, ruo­hik­ko­pa­lo­va­roi­tus voi­mas­sa koko La­pis­sa"

Uutisseuranta
Perjantain koronaseuranta: Suomessa kaksi uutta koronakuolemaa, Hammerfestissä karanteenit laajenevat, Suomessa 182 uutta tartuntaa, Sallassa rokotetaan kaikki 16 vuotta täyttäneet

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa kaksi uutta ko­ro­na­kuo­le­maa, Ham­mer­fes­tis­sä ka­ran­tee­nit laa­je­ne­vat, Suo­mes­sa 182 uutta tar­tun­taa, Sal­las­sa ro­ko­te­taan kaikki 16 vuotta täyt­tä­neet

28.05.2021 16:03
Tiistain koronaseuranta: Koko Lapissa yhteensä 27 tartuntaa, Ylitornion koronatartuntojen epäillään olevan virusmuunnosta, Suomessa todettu 517 tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Koko Lapissa yh­teen­sä 27 tar­tun­taa, Yli­tor­nion ko­ro­na­tar­tun­to­jen epäil­lään olevan vi­rus­muun­nos­ta, Suo­mes­sa todettu 517 tar­tun­taa

16.03.2021 15:05 1
Tiistain koronaseuranta: Sodakylä jatkaa rajoitussuosituksia tammikuun puolelle, Lapissa ei uusia tartuntoja, Länsi-Pohjassa kaksi tartuntaa, Suomessa 349 uutta tartuntaa

Tiis­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­da­ky­lä jatkaa ra­joi­tus­suo­si­tuk­sia tam­mi­kuun puo­lel­le, Lapissa ei uusia tar­tun­to­ja, Län­si-Poh­jas­sa kaksi tar­tun­taa, Suo­mes­sa 349 uutta tar­tun­taa

15.12.2020 19:41
Maanantain koronaseuranta: Saariselällä yksi tartunta sunnuntaina,  Lapinrinteen päiväkodissa tartunta lapsella – Kaksi päiväkotiryhmää karanteeniin, Lapissa kymmenen, Länsi-Pohjassa kaksi ja koko Suomessa 300 uutta koronatartuntaa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Saa­ri­se­läl­lä yksi tar­tun­ta sun­nun­tai­na, La­pin­rin­teen päi­vä­ko­dis­sa tar­tun­ta lap­sel­la – Kaksi päi­vä­ko­ti­ryh­mää ka­ran­tee­niin, Lapissa kym­me­nen, Län­si-Poh­jas­sa kaksi ja koko Suo­mes­sa 300 uutta ko­ro­na­tar­tun­taa

14.12.2020 14:39
Perjantain koronaseuranta: Rovaniemellä kaksi tartuntaa, Länsi-Pohjassa yksi, Suomessa raportoitiin tänään 501 tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Ro­va­nie­mel­lä kaksi tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa yksi, Suo­mes­sa ra­por­toi­tiin tänään 501 tar­tun­taa

11.12.2020 21:18
Maanantain koronaseuranta: Kahdeksan tartuntaa Lapissa, Suomessa 250 uutta tartuntaa, Länsi-Pohjassa viikonloppuna kahdeksan uutta tartuntaa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kah­dek­san tar­tun­taa La­pis­sa, Suo­mes­sa 250 uutta tar­tun­taa, Län­si-Poh­jas­sa vii­kon­lop­pu­na kah­dek­san uutta tar­tun­taa

07.12.2020 15:53 2
Perjantain koronaseuranta: Utsjoella ja Rovaniemellä Bar Ihkun ketjuun liittyvät tartunnat, Länsi-Pohjassa ei uusia,  Suomessa on raportoitu 336 uutta koronavirustartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Uts­joel­la ja Ro­va­nie­mel­lä Bar Ihkun ketjuun liit­ty­vät tar­tun­nat, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia, Suo­mes­sa on ra­por­toi­tu 336 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa

04.12.2020 20:32
Keskiviikon koronaseuranta: Viisi uutta tapausta Lapissa,  Steinerkoulussa ja kotihoidossa koronatartunnat Rovaniemellä, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Viisi uutta ta­paus­ta La­pis­sa, Stei­ner­kou­lus­sa ja ko­ti­hoi­dos­sa ko­ro­na­tar­tun­nat Ro­va­nie­mel­lä, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja

02.12.2020 19:15
Maanantain koronaseuranta: 13 tartuntaa Levin ravintoloista, Sodankylässä ei ole todettu kolmeen päivään yhtään tartuntaa, Rovaniemellä rauhallinen koronatilanne, Suomessa 283 uutta koronavirustartuntaa, Länsi-Pohja yhä kiihtymisvaiheessa

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: 13 tar­tun­taa Levin ra­vin­to­lois­ta, So­dan­ky­läs­sä ei ole todettu kolmeen päivään yhtään tar­tun­taa, Ro­va­nie­mel­lä rau­hal­li­nen ko­ro­na­ti­lan­ne, Suo­mes­sa 283 uutta ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­taa, Län­si-Poh­ja yhä kiih­ty­mis­vai­hees­sa

30.11.2020 20:38 1
Perjantain koronaseuranta: Länsi-Pohja kehottaa pysymään pois länsirajalta, Utsjoen altistuneet tavoitettu, vastaanottokeskuksen joukkotestauksessa ei löytynyt koronatartuntoja, mahdollisia altistumisia Rovala-opiston ruokalassa, Lapin sairaanhoitopiirissä viisi uutta koronatartuntaa, Levin maailmancup -viikonloppuna on voinut altistua koronalle

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Län­si-Poh­ja ke­hot­taa py­sy­mään pois län­si­ra­jal­ta, Utsjoen al­tis­tu­neet ta­voi­tet­tu, vas­taan­ot­to­kes­kuk­sen jouk­ko­tes­tauk­ses­sa ei löy­ty­nyt ko­ro­na­tar­tun­to­ja, mah­dol­li­sia al­tis­tu­mi­sia Ro­va­la-opis­ton ruo­ka­las­sa, Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä viisi uutta ko­ro­na­tar­tun­taa, Levin maail­man­cup -vii­kon­lop­pu­na on voinut al­tis­tua ko­ro­nal­le

27.11.2020 15:14 1
Torstain koronaseuranta: Muoniossa ja Kolarissa yksi koronatartunta, kaikkiaan Lapin sairaanhoitopiirissä todettiin seitsemän uutta tartuntaa,  Inarissa kartoitetaan koronalle altistuneita ja pelireissuja suositellaan peruttavaksi

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Muo­nios­sa ja Ko­la­ris­sa yksi ko­ro­na­tar­tun­ta, kaik­kiaan Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä to­det­tiin seit­se­män uutta tar­tun­taa, Ina­ris­sa kar­toi­te­taan ko­ro­nal­le al­tis­tu­nei­ta ja pe­li­reis­su­ja suo­si­tel­laan pe­rut­ta­vak­si

26.11.2020 14:58
Perjantain koronaseuranta: Syväkankaan koulussa Kemissä opettajia ja henkilökuntaa karanteeniin, Ruotsin alppijoukkueella toinenkin tartunta, Lapin rajoitukset pidetään ennallaan, Suomessa 461 uutta tartuntaa

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Sy­vä­kan­kaan kou­lus­sa Kemissä opet­ta­jia ja hen­ki­lö­kun­taa ka­ran­tee­niin, Ruotsin alp­pi­jouk­kueel­la toi­nen­kin tar­tun­ta, Lapin ra­joi­tuk­set pi­de­tään en­nal­laan, Suo­mes­sa 461 uutta tar­tun­taa

20.11.2020 20:03
Torstain koronaseuranta:  Sodankylä purkaa rajoituksia asteittain, Ruotsin alppimaajoukkue karanteeniin Levillä, koronavirustartuntojen määrät ja ilmaantuvuus ovat nousussa: tämän päivän luku 351, Länsi-Pohjassa seitsemän uutta tartuntaa

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­lä purkaa ra­joi­tuk­sia as­teit­tain, Ruotsin alp­pi­maa­jouk­kue ka­ran­tee­niin Le­vil­lä, ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrät ja il­maan­tu­vuus ovat nou­sus­sa: tämän päivän luku 351, Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta tar­tun­taa

19.11.2020 16:41
Keskiviikon koronaseuranta: Levin maailmancupin pujottelijoiden koronatulokset negatiivisia, Sodankylässä yksi tartunta, Kemijärvellä toinen, Länsi-Pohjassa neljä uutta tartuntaa, koko Suomessa 288 uutta tartuntaa

Kes­ki­vii­kon ko­ro­na­seu­ran­ta: Levin maail­man­cu­pin pu­jot­te­li­joi­den ko­ro­na­tu­lok­set ne­ga­tii­vi­sia, So­dan­ky­läs­sä yksi tar­tun­ta, Ke­mi­jär­vel­lä toinen, Län­si-Poh­jas­sa neljä uutta tar­tun­taa, koko Suo­mes­sa 288 uutta tar­tun­taa

18.11.2020 18:51
Maanantain koronaseuranta: Sodankylän Nutukkaassa jatketaan joukkotestauksia,  Seitsemän uutta tapausta Lapissa, suurin osa liittyy Sodankylän ketjuun

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­län Nu­tuk­kaas­sa jat­ke­taan jouk­ko­tes­tauk­sia, Seit­se­män uutta ta­paus­ta La­pis­sa, suurin osa liittyy So­dan­ky­län ketjuun

16.11.2020 17:25
Perjantain koronaseuranta: Kymmenen uutta tartuntaa Lapissa, Suomessa vahvistettu 266 – kahden viikon tartunnat jälleen nousussa, Torniossa lisää tartuntoja

Per­jan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Kym­me­nen uutta tar­tun­taa La­pis­sa, Suo­mes­sa vah­vis­tet­tu 266 – kahden viikon tar­tun­nat jälleen nou­sus­sa, Tor­nios­sa lisää tar­tun­to­ja

07.11.2020 17:08
Torstain koronaseuranta: Torniossa ja Sodankylässä uusia joukkoaltistumisia, yli 20 henkilön kokoontumiset kielletään Länsi-Pohjan alueella, 189 uutta tartuntaa raportoitu tänään

Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Tor­nios­sa ja So­dan­ky­läs­sä uusia jouk­koal­tis­tu­mi­sia, yli 20 hen­ki­lön ko­koon­tu­mi­set kiel­le­tään Län­si-Poh­jan alueel­la, 189 uutta tar­tun­taa ra­por­toi­tu tänään

05.11.2020 18:39 1
Maanantain koronaseuranta: Suomessa 109 uutta tartuntaa, tartuntoja Sodankylässä, Kemijärvellä ja Pelkosenniemellä

Maa­nan­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: Suo­mes­sa 109 uutta tar­tun­taa, tar­tun­to­ja So­dan­ky­läs­sä, Ke­mi­jär­vel­lä ja Pel­ko­sen­nie­mel­lä

02.11.2020 18:50
Perjantain päivittyvä koronaseuranta:Länsi-Pohjassa rauhallinen viikko, hallitus haluaa, että koronavirus ei leviä lainkaan, Baltian maat avaavat rajojaan toisilleen,

Per­jan­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta:Län­si-Poh­jas­sa rau­hal­li­nen viikko, hal­li­tus haluaa, että ko­ro­na­vi­rus ei leviä lain­kaan, Baltian maat avaavat ra­jo­jaan toi­sil­leen,

15.05.2020 14:47
Torstain päivittyvä koronaseuranta: Rajalla käy jo kuhina, Länsi-Pohjassa ei uusia tartuntoja, VTT: "kansanmaskeista" on apua

Tors­tain päi­vit­ty­vä ko­ro­na­seu­ran­ta: Rajalla käy jo kuhina, Län­si-Poh­jas­sa ei uusia tar­tun­to­ja, VTT: "kan­san­mas­keis­ta" on apua

14.05.2020 14:09