Tors­tain ko­ro­na­seu­ran­ta: So­dan­ky­lä purkaa ra­joi­tuk­sia as­teit­tain, Ruotsin alp­pi­maa­jouk­kue ka­ran­tee­niin Le­vil­lä, ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen määrät ja il­maan­tu­vuus ovat nou­sus­sa: tämän päivän luku 351, Län­si-Poh­jas­sa seit­se­män uutta tar­tun­taa

-

16.35 Sodankylä purkaa rajoituksia asteittain

Sodankylän kunta purkaa koronarajoituksia ja suosituksia asteittain. Kunta kertoo tiedotteessaan, että koronatilanne on rauhoittunut ja tartuntaketju on saatu lähes tukahdutettua.

Sodankylän kunnan johtoryhmä on tänään yhdessä johtava lääkäri Minna Jokisen sekä Lapin sairaanhoitopiirin infektioidentorjuntayksikön kanssa arvioinut paikkakunnan koronatilannetta ja todennut, että Sodankylä on palannut koronaepidemian perustasolle ja rajoitustoimenpiteitä voidaan asteittain purkaa.

Rajoituksia puretaan 23. marraskuuta alkaen seuraavasti:

• Kouluilla palataan lähiopetukseen. Oppilaita ja huoltajia ohjeistetaan tarkemmin kouluun paluusta Wilman kautta.

• Harrastus- ja järjestötoiminta saa jatkua tietyin rajoituksin.

• Yksityistilaisuuksien henkilömääräsuositus (maksimissaan 20 henkeä) päättyy.

Lue lisää: So­dan­ky­lä purkaa ko­ro­na­ra­joi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia as­teit­tain – Kou­luil­la pa­la­taan lä­hi­ope­tuk­seen maa­nan­tai­na 23. mar­ras­kuu­ta

16.11 Kemissä jat­ke­taan ra­joi­tuk­sia kir­jas­ton, mu­seoi­den, mu­siik­ki­opis­ton ja Ki­va­lo-opis­ton toi­min­nois­sa

Poikkeusolojen johtoryhmän päätöksen mukaisesti Kemin kirjaston, museoiden, musiikkiopiston ja Kivalo-opiston toiminnoissa jatketaan rajoituksia 2. joulukuuta saakka.

Kirjasto on avoinna vain pika-asiointia eli lainausta, palautusta ja varausten noutoa varten. Lehtilukusali on suljettuna. Kirjasto on avoinna maanantaista torstaihin kello 9-19, perjantaisin kello 9–17 ja lauantaisin kello 10–15. Kirjaston asiakkaille suositellaan vahvasti maskin käyttöä.

Kemin taidemuseo ja Kemin historiallinen museo ovat suljettuina 2. joulukuuta asti. Museot palvelevat asiakkaitaan verkossa sekä puhelimitse.

Kivalo-opistossa yli 18-vuotiaiden ryhmätoiminta on keskeytetty. Mikäli opetus toteutetaan etäopetuksena, opettaja on oppilaisiin yhteydessä. Yksilöopetus sekä alle 18-vuotiaiden ryhmäopetus jatkuu normaalisti.

15.49 Koko Ruotsin alp­pi­hiih­to­maa­jouk­kue on ase­tet­tu ka­ran­tee­niin ko­ro­na­vi­rus­tar­tun­nan vuoksi Levillä

Levin alppimaailmancupin yhteydessä tehdyissä maahantulotesteissä todettiin myöhään tiistaina koronavirustartunta Ruotsin alppihiihtomaajoukkueen jäsenellä.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas kertoo, että koko Ruotsin maajoukkue on asetettu karanteeniin.

– Tartunta varmistettiin tänään PCR-testillä. Tartuntatautiviranomainen on torstaina asettanut koko joukkueen karanteeniin.

12.08 Suomessa 351 uutta koronatartuntaa – viimeisten kahden viikon aikana 303 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Suomessa on raportoitu 351 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 167 tartuntaa, mikä on 303 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 2 864 tartuntaa.

Ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on Suomessa noin 54 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Määrä on noussut edellisestä kahdesta viikosta, jolloin se oli noin 49 tartuntatapausta.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 20 286.

10.46 Some-kampanja alkaa

Tänään käynnistyy THL:n ja valtioneuvoston somekampanja "viisi valttia koronan ehkäisyyn".

1. Jos saat oireita, mene koronatestiin ja pysy kotona

2. Pidä 1-2 metrin turvaväli

3. Pese kädet, yski hihaan

4. Käytä kasvomaskia, kun ei voi pitää turvaväliä

5. Lataa Koronavilkku-sovellus

Kampanjassa on mukana suuri määrä julkisuuden henkilöitä.

10.05 Länsi-Pohjassa seitsemän uutta tartuntaa, koko Suomessa 350

Länsi-Pohjan sairaanhpoitpiirissä on todettu seitsemän uutta koronavirustapausta Länsi-Pohjassa eilisen jälkeen, kertoo johtajaylilääkäri Jyri J. Taskila.

(Korjaus 12.04 Korjattu lukumäärä kahdesta seitsemäksi Länsi-Pohjan tilasointijärjestelmän virheen takia)

Tämän aamun tietojen perusteella tänään todetaan Suomessa noin 350 uutta koronatapausta.

10.04 Koronavirustartuntojen määrät ja ilmaantuvuus ovat nousussa

Uusien covid-19-tapausten määrä ja ilmaantuvuus Suomessa ovat nousussa. Valtaosa viime viikolla todetuista tartunnoista oli Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella. Tartuntoja todetaan tällä hetkellä niin paljon, että epidemiatilanne voi heikentyä nopeasti koko maassa.

Viikolla 46 (9.11.-15.11.) todettiin koko maassa 1534 uutta tapausta, kun edellisellä viikolla niitä oli 122 vähemmän. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli 28 tapausta 100 000 asukasta kohden, edellisellä viikolla luku oli 26.

Viimeisen kahden viikon seurantajakson (viikot 45-46) yhteenlaskettu tapausmäärä oli 2946  uutta tapausta, kun sitä edeltävän kahden viikon jaksolla se oli 2690. Uusien tapausten ilmaantuvuus oli noin 53 tapausta 100 000 asukasta kohden, kun se sitä edeltävällä kahden viikon jaksolla oli 49.

Helsingin ja Uudenmaan (HUS) alueella tapausmäärät ovat kasvaneet viikosta 43 lähtien noin sadalla tapauksella viikoittain. Viikolla 46 HUS-alueella todettiin 986 tapausta. Hybridistrategian seurannan mittareita tarkasteltaessa voidaan katsoa monien leviämisvaiheen kriteerien täyttyvän HUS-alueella. Sairaala- ja tehohoidon tilanne HUS-alueella on kuitenkin suhteellisen hyvä. Tilannetta arvioidaan säännöllisesti HUSin ja pääkaupunkiseudun alueellisten koordinaatioryhmien kokouksissa.

Arvioitu tartuttavuusluku on tällä hetkellä 0,85-1,1 (90 % todennäköisyysväli).

Suurin osa tartunnoista on edelleen peräisin kotimaasta. Ulkomailla saatujen tartuntojen osuus oli noin 6 % kaikista uusista tartunnoista. Noin 6% tartunnoista oli ulkomailta saatujen tartuntojen Suomessa tapahtuneita jatkotartuntoja.

Uusista tartunnoista yli kolmannes todettiin henkilöillä, jotka olivat tartunnan toteamishetkellä karanteenissa.

Tartunnanlähde selviää edelleen noin puolessa tapauksista

Valtakunnallisesti uusien tartuntojen tartunnanlähde saatiin viikolla 46 selvitettyä suurin piirtein samoin kuin edellisilläkin viikoilla: valtakunnallisesti 52 %.ssa ja HUS-alueella 38 %:ssa tapauksista.

Yli puolet (55 %) jäljitetyistä tartunnoista tapahtui samassa taloudessa asuvilla. Työpaikkojen osuus on noussut edelliseen seurantajaksoon verrattuna; viikolla 46 tartunnoista joka viides tapahtui työpaikoilla. Oppilaitos raportoitiin tartuntapaikaksi noin 6 %:ssa tartunnoista, ja harrastustoiminnasta saatujen tartuntojen osuus oli noin 5 %. Varhaiskasvatukseen ja ravitsemisliikkeisiin liitettiin vain yksittäisiä tartuntoja.

Tartuntojen lisääntyessä on entistäkin tärkeämpää, että tartunnanjäljitys aloitetaan nopeasti ja jäljitystyö kohdennetaan ensisijaisesti suuren riskin altistustapahtumiin. Koska koronavirus tarttuu varsinkin pitkäkestoisessa lähikontaktissa tehokkaasti, sosiaalisiin tapahtumiin ei pidä osallistua edes lieväoireisena. Oireiden ilmaantuessa on vältettävä kontakteja muihin ihmisiin ja hakeuduttava mahdollisimman pian testiin.

Testauskapasiteetti on nyt jo noin 26 000 näytettä päivässä. Viikolla 46 analysoitiin päivittäin noin 6 000- 16 000 näytettä. Viikolla 46 positiivisten tapausten osuus kaikista testatuista oli noin 1,8 %.

Tartuntoja huolestuttavasti myös vanhemmissa ikäluokissa

Vaikka valtaosa tartunnoista todetaan nuoremmissa ikäluokissa ja työikäisillä aikuisilla, tapauksia on vanhemmissa ikäluokissa jonkin verran enemmän kuin edellisillä viikoilla. Yli 60-vuotiaiden osuus on kasvanut  nyt yli 12 %:iin.  Yli 70-vuotiaiden osuus on huolestuttavasti kasvanut: viikolla 46 yli 70-vuotiaiden osuus oli 6 %, kun viimeisen kuukauden aikana osuus on ollut noin 3-4 %.

Yli 70-vuotiailla on kohonnut riski saada koronavirustaudin vaikeampi tautimuoto, joten heidän suojelemisensa tartunnalta on erittäin tärkeää. Jokainen voi omalla toiminnallaan hidastaa koronaviruksen leviämistä toimimalla vastuullisesti ja noudattamalla viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia. Lähikontaktien vähentäminen on epidemiatilanteessa tärkeää myös terveille ihmisille.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrät hieman nousussa

Sairaala- ja tehohoitoa tarvitsevien potilaiden määrä on kasvanut lokakuusta alkaen. Sairaalahoidossa oli 18.11.2020 yhteensä 90 potilasta, joista 12 oli tehohoidossa.

Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 15 300, mikä on yli 75 % todetuista tartuntatapauksista. Suomessa on tähän asti todettu yhteensä 19 935 tautitapausta. Tautiin liittyviä kuolemia on todettu 374.

10.00 THL:n ja STM:n tiedotustilaisuus

Sosiaali- ja terveysministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos pitivät tilannekatsauksen, jossa käsitellään tautitilannetta ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota Suomessa ja kansainvälisesti. Lisäksi vertailtiin kevään ja syksyn epidemia-aaltoja.

Tilannekatsauksessa ovat mukana strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja johtaja Pasi Pohjola STM:stä sekä ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:stä.

Tilannekatsaus koronavirustilanteesta 19.11.2020 kello 10.00

Keskiviikon koronauutisia:

18.50 Levin maailmancupin pujottelijoiden koronatulokset negatiivisia

Levin maailmancupin alppihiihtäjille keskiviikkona tehdyt koronavirustestit olivat negatiivisia, Kittilän johtava lääkäri Heidi Tanninen kertoi STT:lle.

17.11 Levin maailmancupiin saapuville kilpailijoille suoritettiin pikatestaus Kittilän lentokentällä

Levin maailmancupin kilpailijoille ja huoltoryhmille suoritettiin koronaviruksen pikatestaus Kittilän lentokentällä keskiviikkona iltapäivällä.

Kittilään saapui tänään kello 15.15 suoralla lennolla Zurichistä 180 henkilä, jotka terveyskeskuksen henkilökunta testasi puolessa tunnissa.

Pikatestien tulokset valmistuvat kello 17.20 mennessä.

Lue lisää: Levin maail­man­cu­piin saa­pu­vil­le kil­pai­li­joil­le suo­ri­tet­tiin pi­ka­tes­taus Kit­ti­län len­to­ken­täl­lä – Tu­lok­set val­mis­tu­vat vielä tänään

15.20 Sodankylässä yksi uusi tartunta

Sodankylässä on todettu keskiviikkona todettu yksi uusi koronatartunta. Tartunta todettiin aikaisemmasta perhealtistuksesta.

Kokonaisuudessaan Sodankylässä on todettu 53 tartuntaa.

Nutukkaan joukkotestauksista ei uusia tartuntoja

Ikäihmisten tehostetun asumispalveluyksikkö Nutukkaassa tehdyssä joukkotestauksessa ei keskiviikkona todettu yhtään uutta tartuntaa. Seuraavan kerran Nutukkaan henkilöstö ja asukkaat testataan perjantaina 20. marraskuuta.

15.20 Lapin sairaanhoitopiirin alueella koronatilanne on pysynyt edelleen rauhallisena

Lapin sairaanhoitopiirin infektioylilääkäri Markku Broas odottaa ensi viikonloppua jännityksellä:

– Valmistaudumme siihen, että viikonloppu menisi yhtä hyvin kuin viime päivät alueella. Toivomme, että vastuullisuus olisi läsnä myös Levillä viikonloppuna.

Lapin sairaanhoitopiirissä on todettu yksi kaksi tartuntaa. Toinen tartunta todettiin Kemijärvellä urheiluvalmennuksessa olevalla ulkomaalaisella urheilijalla.

Viime viikolla Lapin sairaanhoitopiirin alueella tehtiin yhteensä 2719 koronatestiä, joista positiivisten osuus oli 9,96 prosenttia.

Toissa viikolla testejä otettiin yhteensä 3501 kappaletta, joka oli määrältään testatuin viikko Lapin sairaanhoitopiirissä.

Lapin sairaanhoitopiirin ilmaantuvuusluku kahden viime viikon perusteella (viikot 45 ja 46) on 58,1/100 000 asukasta.

Lapin sairaanhoitopiirissä todetut koronatapaukset viikoittain

Viikko 45: yhteensä 42 tapausta

Viikko 46: yhteensä 26 tapausta

Viikko 47 (kuluva viikko): yhteensä 2 tapausta (18.11. klo 14.28 mennessä)

Lähde: Koronaturvallinenlappi.fi


Lue myös: Lapin sai­raan­hoi­to­pii­ris­sä kes­ki­viik­ko­na kaksi ko­ro­na­tar­tun­taa – "Ti­lan­ne on rau­hal­li­nen ja kiitos tästä kuuluu lap­pi­lai­sil­le, jotka ovat toi­mi­neet erit­täin vas­tuul­li­ses­ti"

14.52 THL:n asiantuntijaryhmä teki suosituksensa rokotusjärjestyksestä

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) nimittämä rokotusasiantuntijaryhmä suosittelee, että koronarokotetta tarjotaan ensimmäiseksi koronapotilaita hoitavalle terveydenhuollon henkilöstölle, hoivakotien henkilöstölle, ikääntyneille sekä henkilöille, joilla on vakavalle koronavirustaudille altistavia sairauksia.

Koska rokotteet toimitetaan useassa erässä, on arvioitava myös ensisijaisten ryhmien sisäinen rokotusjärjestys. Siihen tarvitaan vielä tarkempia tietoja rokotteiden suojatehosta ja turvallisuudesta eri kohderyhmissä.

Kun rokoteannoksia saadaan maahan riittävästi, rokotetta tarjotaan koko väestölle. Koko väestön rokotusaikataulu ja järjestys tarkentuvat myöhemmin.

Suomi on kiinnostunut useammastakin rokotteesta, joita parhaillaan kehitellään. Eri asiantuntijat ovat arvioineet, että ensimmäiset rokotteet voitaisiin saada Suomeen alkuvuodesta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) pääjohtajan kolmeksi vuodeksi kerrallaan asettama työryhmä perustuu tartuntatautilakiin. Rokotusasiantuntijaryhmä seuraa rokotealan kehitystä sekä tukee THL:ää ja sosiaali- ja terveysministeriötä (STM) kansallisen rokotusohjelman sisällön suunnittelussa ja päätösten valmistelussa.

Päätöksiä rokotusjärjestyksestä saadaan vielä odottaa, sillä ryhmän näkemys menee jatkokäsittelyyn THL:ään ja STM:ään.

Lopullisen päätöksen koronavirusrokotusten toimeenpanosta tekee valtioneuvosto.

14.49 Tornio jatkaa rajoituksia kahdella viikolla 2. joulukuuta saakka

Tornion kaupunki jatkaa rajoituksia ja suosituksia kaksi viikkoa ja ne ovat voimassa 2. joulukuuta asti. Niiden tavoitteena on hillitä koronan leviämistä ja saada infektiotilanne Torniossa hallintaan. Tornion kirjasto, uimahalli, museot, kansalaisopisto sekä kaikki sisäliikuntatilat ovat suljettuna 2. joulukuuta asti. Lähiopetuksessa olevat koululais- ja varhaiskasvatusryhmät voivat edelleen käyttää esimerkiksi sisäliikuntatiloja. Lue lisää Tornion rajoituksista (maksuton uutinen).

12.50 Länsi-Pohjassa neljä uutta tartuntaa

Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin alueella on todettu keskiviikkoaamuna neljä uutta tartuntaa.

Alueellinen pandemiatyöryhmä vahvasti suosittelee, että yli kymmenen hengen kokoontumisia ei nyt järjestetä. Vaikka tartuntojen määrä on tällä hetkellä laskusuunnassa, ei epidemiatilanne ole vielä rauhoittunut toivotulla tavalla. Lue lisää pandemiatyöryhmän arviosta.

12.02 288 tartuntaa

Suomessa on todettu 288 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahdessa viikossa on raportoitu 3 005 tartuntaa, mikä on 146 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on raportoitu 19 935. Eilen uusia tartuntoja raportoitiin 228.