Matkailu: Vaa­ral­li­siin paik­koi­hin py­sä­köi­dyt tu­ris­ti­bus­sit ja vuok­ra-au­tot kuu­men­ta­vat tun­tei­ta Ro­va­nie­mel­lä, poliisi vetoaa kul­jet­ta­jien vas­tuu­seen

SVT: Kii­ru­nas­sa et­si­tään ka­don­nut­ta kelk­kai­li­jaa

lumivyöry: NRK: Nuori nor­ja­lais­mies kuoli lu­mi­vyö­rys­sä Nor­jas­sa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Teemat-Liikenne
Viimeisin 12 tuntia
Maltillisesti militääri – Kian uudessa sähkömaasturissa kaikki on suurta ja matkustajien mukavuutta on ajateltu poikkeuksellisen kattavasti

Mal­til­li­ses­ti mi­li­tää­ri – Kian uudessa säh­kö­maas­tu­ris­sa kaikki on suurta ja mat­kus­ta­jien mu­ka­vuut­ta on aja­tel­tu poik­keuk­sel­li­sen kat­ta­vas­ti

12:00
Tilaajille
Vanhemmat
Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suomessa valitaan 10. kerran joulukuussa, ja vielä nyt mukana on muutakin kuin sähköä

Se on taas kuuden kauppa – Vuoden auto Suo­mes­sa va­li­taan 10. kerran jou­lu­kuus­sa, ja vielä nyt mukana on muu­ta­kin kuin sähköä

03.12.2023 18:00 1
Tilaajille
Näin tehdään sähkötraktori ilman suuria akkuja – sähködiesel sopii sinnekin, minne verkkovirta ei yllä

Näin tehdään säh­kö­trak­to­ri ilman suuria akkuja – säh­kö­die­sel sopii sin­ne­kin, minne verk­ko­vir­ta ei yllä

25.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Välinpitämättömyyden kova hinta: 16 ihmistä kuolee vuodessa lentämällä ulos autosta, kun tämä yksinkertainen ja nopea liike jää tekemättä

Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­den kova hinta: 16 ihmistä kuolee vuo­des­sa len­tä­mäl­lä ulos au­tos­ta, kun tämä yk­sin­ker­tai­nen ja nopea liike jää te­ke­mät­tä

04.11.2023 06:30 2
Tilaajille
Anna-Liisa Frilander, 74, ajaa edelleen tuhansien kilometrien reissuja ongelmitta – nämä merkit kertovat ajokyvyn heikkenemisestä

An­na-Lii­sa Fri­lan­der, 74, ajaa edel­leen tu­han­sien ki­lo­met­rien reis­su­ja on­gel­mit­ta – nämä merkit ker­to­vat ajo­ky­vyn heik­ke­ne­mi­ses­tä

28.10.2023 10:04 3
Tilaajille
Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Nastat, kitkat vai jo­ka­sään renkaat koko vuo­dek­si – ”eu­ro­ku­mit” saa­vut­ta­vat suo­ri­tus­ky­vys­sä poh­jois­mai­siin oloihin rää­tä­löi­ty­jä tal­vi­ren­kai­ta

21.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Mitsubishi vohki kilpailijan valtit – Colt-pikkuauto tekee hämmästyttävän luokkaloikan kohti isompia ja kalliimpia mallisarjoja

Mit­su­bis­hi vohki kil­pai­li­jan valtit – Colt-pik­ku­au­to tekee häm­mäs­tyt­tä­vän luok­ka­loi­kan kohti isompia ja kal­liim­pia mal­li­sar­jo­ja

14.10.2023 06:30 1
Tilaajille
Lulu Ranne lupaa investointeja huoltovarmuuden ja Nato-jäsenyyden kannalta tärkeisiin väyliin ja satamiin – Oulun satama halutaan mukaan eurooppalaiseen ydinverkkoon

Lulu Ranne lupaa in­ves­toin­te­ja huol­to­var­muu­den ja Na­to-jä­se­nyy­den kan­nal­ta tär­kei­siin väyliin ja sa­ta­miin – Oulun satama ha­lu­taan mukaan eu­roop­pa­lai­seen ydin­verk­koon

07.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Tällaista Muonion luonnonilmiötä ei VTT:kään osannut ottaa huomioon – Suomen sääolot vaikeuttavat meille sopivien itse ajavien ajoneuvojen kehittämistä

Täl­lais­ta Muonion luon­non­il­miö­tä ei VTT:kään osannut ottaa huo­mioon – Suomen sääolot vai­keut­ta­vat meille so­pi­vien itse ajavien ajo­neu­vo­jen ke­hit­tä­mis­tä

30.09.2023 06:30
Tilaajille
Nyt on laatua autobahnille – Opel Astra ja sisarmalli Peugeot 308 osoittavat, missä Eurooppa voi pitää kiinni etumatkasta suhteessa uusiin kilpailijoihinsa

Nyt on laatua au­to­bah­nil­le – Opel Astra ja si­sar­mal­li Peugeot 308 osoit­ta­vat, missä Eu­roop­pa voi pitää kiinni etu­mat­kas­ta suh­tees­sa uusiin kil­pai­li­joi­hin­sa

23.09.2023 06:30
Tilaajille
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

16.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Repusta aukeaa pelastusliivi suojaamaan pyöräilijän ylävartaloa – ongelmana vain kallis hinta

Repusta aukeaa pe­las­tus­lii­vi suo­jaa­maan pyö­räi­li­jän ylä­var­ta­loa – on­gel­ma­na vain kallis hinta

16.09.2023 06:30 1
Tilaajille
Perinteiset automessut ovat historiaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on sähköisen liikkumisen kirjo ja yllätyksiä täynnä

Pe­rin­tei­set au­to­mes­sut ovat his­to­riaa, eikä niitä kaipaa enää kukaan – näin laaja on säh­köi­sen liik­ku­mi­sen kirjo ja yl­lä­tyk­siä täynnä

09.09.2023 06:30
Tilaajille
Kaikki, mitä sinun on tiedettävä sähköauton akusta – kallein osa ei välttämättä kestä yhtäkään kolhua, ja korjauskulut voivat nousta kymppitonneihin

Kaikki, mitä sinun on tie­det­tä­vä säh­kö­au­ton akusta – kallein osa ei vält­tä­mät­tä kestä yh­tä­kään kolhua, ja kor­jaus­ku­lut voivat nousta kymp­pi­ton­nei­hin

02.09.2023 06:30 10
Tilaajille
Suomen liikenteessä kuolee selvästi enemmän teinejä kuin muualla Euroopassa – tässä mahdollisia syitä, joista asiantuntijat ovat erimielisiä

Suomen lii­ken­tees­sä kuolee sel­väs­ti enemmän teinejä kuin muualla Eu­roo­pas­sa – tässä mah­dol­li­sia syitä, joista asian­tun­ti­jat ovat eri­mie­li­siä

26.08.2023 06:30 6
Tilaajille
Pikku-Fiat sai sähköt, ja syntyi modernin ajan kesäauto – Hauskuus alkakoon!

Pik­ku-Fiat sai sähköt, ja syntyi mo­der­nin ajan ke­sä­au­to – Haus­kuus al­ka­koon!

19.08.2023 06:30 1
Tilaajille
Täydellisyyden taakka – Mercedes-Benzin sähkömaasturi on ylellinen kuin huvijahti ja voimakas kuin rata-auto, mutta onko sillä tulevaisuutta?

Täy­del­li­syy­den taakka – Mer­ce­des-Ben­zin säh­kö­maas­tu­ri on ylel­li­nen kuin hu­vi­jah­ti ja voi­ma­kas kuin ra­ta-au­to, mutta onko sillä tu­le­vai­suut­ta?

19.08.2023 06:30 2
Tilaajille
Härkösen perhe on pyöräillyt tänä kesänä Saksassa ja Virossa – Näillä ohjeilla selviät lasten kanssa pitkistäkin pyörämatkoista

Här­kö­sen perhe on pyö­räil­lyt tänä kesänä Sak­sas­sa ja Virossa – Näillä oh­jeil­la selviät lasten kanssa pit­kis­tä­kin pyö­rä­mat­kois­ta

29.07.2023 06:30 1
Tilaajille
Pahvia, verkkoa ja lasikuitua – Citroën haluaa rohkealla konseptimallilla osoittaa, että olemme ymmärtäneet sähköautoilun idean alusta asti aivan väärin

Pahvia, verkkoa ja la­si­kui­tua – Citroën haluaa roh­keal­la kon­sep­ti­mal­lil­la osoit­taa, että olemme ym­mär­tä­neet säh­kö­au­toi­lun idean alusta asti aivan väärin

22.07.2023 06:30 2
Tilaajille
Monissa maissa on omat metkunsa, jotka Euroopassa autoilevan on hyvä tietää etukäteen

Monissa maissa on omat met­kun­sa, jotka Eu­roo­pas­sa au­toi­le­van on hyvä tietää etu­kä­teen

15.07.2023 06:30 1
Tilaajille