Heikot jäät: Sulan reu­nal­le jätetty pulkka ai­heut­ti mit­ta­van pe­las­tus­ope­raa­tion Ro­va­nie­mel­lä – "Jos huomaat jäällä liik­ku­via tu­ris­te­ja, saa huutaa"

Huutokaupat: Met­sä­hal­li­tus myy huu­to­kau­pal­la au­tio­tu­van Kevon luon­non­puis­tos­ta – "myy­dään vaikka muu­ta­mal­la kym­pil­lä"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Teemat-Liikenne
Nämä tappoivat liikenteessä 209 ihmistä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piittaamattomuus pitää liikennekuolemien määrän liian korkeana

Nämä tap­poi­vat lii­ken­tees­sä 209 ih­mis­tä, katso tarkat luvut – ennen kaikkea miesten piit­taa­mat­to­muus pitää lii­ken­ne­kuo­le­mien määrän liian kor­kea­na

14.01.2023 06:30 3
Tilaajille
"Kiitos muistutuksesta, Mazda" – japanilaismerkin uudessa lippulaivassa on joukko omintakeisia ratkaisuja, joita ei muilta löydy

"Kiitos muis­tu­tuk­ses­ta, Mazda" – ja­pa­ni­lais­mer­kin uudessa lip­pu­lai­vas­sa on joukko omin­ta­kei­sia rat­kai­su­ja, joita ei muilta löydy

07.01.2023 06:30
Tilaajille
Näin Norjasta tuli myös liikenneturvallisuuden mallimaa – monet liikennettä koskevat päätökset on tehty aivan päinvastoin kuin Suomessa

Näin Nor­jas­ta tuli myös lii­ken­ne­tur­val­li­suu­den mal­li­maa – monet lii­ken­net­tä kos­ke­vat pää­tök­set on tehty aivan päin­vas­toin kuin Suo­mes­sa

31.12.2022 06:30 1
Tilaajille
Vuoden 2022 parhaat oivallukset –  katso, millaiset ahaa-elämykset helpottavat auton käyttöä arjessa

Vuoden 2022 parhaat oi­val­luk­set – katso, mil­lai­set ahaa-elä­myk­set hel­pot­ta­vat auton käyttöä arjessa

23.12.2022 10:30 2
Tilaajille
Tiesitkö: Jos kevättulva rikkoo moottorin tai auto putoaa jäihin, vaurioita ei aina korvatakaan – 10 tärkeää faktaa ajoneuvojen vakuutusmääräyksistä

Tie­sit­kö: Jos ke­vät­tul­va rikkoo moot­to­rin tai auto putoaa jäihin, vau­rioi­ta ei aina kor­va­ta­kaan – 10 tärkeää faktaa ajo­neu­vo­jen va­kuu­tus­mää­räyk­sis­tä

17.12.2022 06:30 2
Tilaajille
"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian katumaasturin pitkä hinnasto kuvaa hyvin niitä vaikeuksia, joita autonostajalla nyt on

"Huh huh, enpä kadehdi ostajan osaa" – Kian ka­tu­maas­tu­rin pitkä hin­nas­to kuvaa hyvin niitä vai­keuk­sia, joita au­tonos­ta­jal­la nyt on

10.12.2022 06:30
Tilaajille
Liikennemerkkien uudistuksessa hahmoista tuli sukupuolineutraaleja – Tässä kaksi edellistä jalkakäytävän merkkiä, mutta muistatko, miltä uusin näyttää?

Lii­ken­ne­merk­kien uu­dis­tuk­ses­sa hah­mois­ta tuli su­ku­puo­li­neut­raa­le­ja – Tässä kaksi edel­lis­tä jal­ka­käy­tä­vän merk­kiä, mutta muis­tat­ko, miltä uusin näyt­tää?

03.12.2022 06:30 7
Tilaajille
Lähes huomaamaton, mutta tehokas – lisäkaukovalo auton keulalla voi moninkertaistaa valojen kantaman syyspimeillä

Lähes huo­maa­ma­ton, mutta tehokas – li­sä­kau­ko­va­lo auton keu­lal­la voi mo­nin­ker­tais­taa valojen kan­ta­man syys­pi­meil­lä

26.11.2022 06:30
Tilaajille
Sähköautoista tulee kotien vara-akkuja – kaksisuuntainen lataus mahdollistaa halvan sähkön hyödyntämisen silloinkin, kun hinnat ovat huipussaan

Säh­kö­au­tois­ta tulee kotien va­ra-ak­ku­ja – kak­si­suun­tai­nen lataus mah­dol­lis­taa halvan sähkön hyö­dyn­tä­mi­sen sil­loin­kin, kun hinnat ovat hui­pus­saan

19.11.2022 06:30 1
Tilaajille
Työmatkat ovat lyhentyneet ja pandemia sai miettimään niiden mielekkyyttä – Katariina Salmisen pitkä työmatka junassa ei tunnu raskaalta

Työ­mat­kat ovat ly­hen­ty­neet ja pan­de­mia sai miet­ti­mään niiden mie­lek­kyyt­tä – Ka­ta­rii­na Sal­mi­sen pitkä työ­mat­ka junassa ei tunnu ras­kaal­ta

12.11.2022 06:30 2
Tilaajille
Säästöpossunkin saa tuhlariksi – sähköautossa pätevät tutut fysiikat lait: kun nopeus 1,5-kertaistuu, kulutukselle käy samoin

Sääs­tö­pos­sun­kin saa tuh­la­rik­si – säh­kö­au­tos­sa pätevät tutut fy­sii­kat lait: kun nopeus 1,5-ker­tais­tuu, ku­lu­tuk­sel­le käy samoin

05.11.2022 06:30 3
Tilaajille
Hippibussi sai sähköt – Volkswagen ID. Buzz on ehkä onnistunein retroautomalli koskaan, mutta katusoittajan almuilla sitä ei enää osteta

Hip­pi­bus­si sai sähköt – Volks­wa­gen ID. Buzz on ehkä on­nis­tu­nein ret­roau­to­mal­li kos­kaan, mutta ka­tu­soit­ta­jan al­muil­la sitä ei enää osteta

22.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Tutkija haluaisi kaupungeille mahdollisuuden rajoittaa sähköpotkulautojen määrää – holtiton pysäköinti on ongelma ruuhkaisissa paikoissa

Tutkija ha­luai­si kau­pun­geil­le mah­dol­li­suu­den ra­joit­taa säh­kö­pot­ku­lau­to­jen määrää – hol­ti­ton py­sä­köin­ti on ongelma ruuh­kai­sis­sa pai­kois­sa

15.10.2022 06:30 3
Tilaajille
Sähkö- ja hybridiauton lataus pitää nyt ajoittaa tarkasti – heti keskiyön jälkeen sähköä saa jopa kuudesosalla iltatuntien huippuhinnoista

Sähkö- ja hyb­ri­di­au­ton lataus pitää nyt ajoit­taa tar­kas­ti – heti kes­ki­yön jälkeen sähköä saa jopa kuu­de­so­sal­la il­ta­tun­tien huip­pu­hin­nois­ta

08.10.2022 06:30 11
Tilaajille
Kimmo Hyyppä törmäsi sadan kilometrin tuntivauhdilla hirveen, jota ei nähnyt missään vaiheessa – Kaksi asiaa pelasti lähes varmalta kuolemalta

Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota ei nähnyt missään vai­hees­sa – Kaksi asiaa pelasti lähes var­mal­ta kuo­le­mal­ta

01.10.2022 06:30 8
Tilaajille
Seitsemän paikkaa premium-luokassa – Elisabethin hautajaissaattueessa näkyneen britti-ikonin haittapuolet ovat kulutus ja ostohinta

Seit­se­män paikkaa pre­mium-luo­kas­sa – Eli­sa­bet­hin hau­ta­jais­saat­tuees­sa nä­ky­neen brit­ti-iko­nin hait­ta­puo­let ovat kulutus ja os­to­hin­ta

24.09.2022 06:30
Tilaajille
Sähkö tuo uusia yrittäjiä venealalle, mutta akkujen kesto ja veneiden hinnat arveluttavat ostajia – jossain sähkö on kuitenkin vesillä parhaimmillaan

Sähkö tuo uusia yrit­tä­jiä ve­nea­lal­le, mutta akkujen kesto ja ve­nei­den hinnat ar­ve­lut­ta­vat ostajia – jossain sähkö on kui­ten­kin vesillä par­haim­mil­laan

17.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Tytti Peltonen heräili pitkään vauvan kanssa ja on nyt nukkunut huonosti yli 20 vuotta – unettomuus voi kieliä hermoston ylivireydestä tai hormonien heittelystä

Tytti Pel­to­nen heräili pitkään vauvan kanssa ja on nyt nuk­ku­nut huo­nos­ti yli 20 vuotta – unet­to­muus voi kieliä her­mos­ton yli­vi­rey­des­tä tai hor­mo­nien heit­te­lys­tä

12.09.2022 06:30
Tilaajille
Näin ihmisten pahoinvointi näkyy tien päällä – poliisi toivoo nyt työrauhaa liikennevalvontaan

Näin ih­mis­ten pa­hoin­voin­ti näkyy tien päällä – poliisi toivoo nyt työ­rau­haa lii­ken­ne­val­von­taan

10.09.2022 06:30 2
Tilaajille
Selkä menosuuntaan mahdollisimman pitkään – Ira Röytän kolmilapsisessa perheessä turvaistuimet valitaan tarkoilla kriteereillä

Selkä me­no­suun­taan mah­dol­li­sim­man pitkään – Ira Röytän kol­mi­lap­si­ses­sa per­hees­sä tur­va­is­tui­met va­li­taan tar­koil­la kri­tee­reil­lä

03.09.2022 06:30
Tilaajille