Vastaa kyselyyn: Miten vie­tät­te tal­vi­lo­maa, vai­kut­taa­ko ra­ha­ti­lan­ne suun­ni­tel­miin?

Kolumni: Totuus odottaa yhä ker­to­jaan­sa

Talvirenkaat
Kärrynvetäjä, tiesitkö tätä? Sekarengastus on nyt sallittu

Kär­ryn­ve­tä­jä, tie­sit­kö tätä? Se­ka­ren­gas­tus on nyt sal­lit­tu

11.11.2023 06:30 3
Tilaajille
Nastat, kitkat vai jokasään renkaat koko vuodeksi – ”eurokumit” saavuttavat suorituskyvyssä pohjoismaisiin oloihin räätälöityjä talvirenkaita

Nastat, kitkat vai jo­ka­sään renkaat koko vuo­dek­si – ”eu­ro­ku­mit” saa­vut­ta­vat suo­ri­tus­ky­vys­sä poh­jois­mai­siin oloihin rää­tä­löi­ty­jä tal­vi­ren­kai­ta

21.10.2023 06:30 3
Tilaajille
Viikon kuva: Rengasralli alkoi Rovaniemellä
Kolumni

Viikon kuva: Ren­gas­ral­li alkoi Ro­va­nie­mel­lä

13.10.2023 05:00 15
Lapissa tapahtuu suhteessa enemmän kitkarenkailla aiheutettuja kuolonkolareita kuin Suomessa keskimäärin

Lapissa ta­pah­tuu suh­tees­sa enemmän kit­ka­ren­kail­la ai­heu­tet­tu­ja kuo­lon­ko­la­rei­ta kuin Suo­mes­sa kes­ki­mää­rin

11.11.2022 19:58 16
Tilaajille
Talvirenkaiden pelätyt saatavuusongelmat eivät toteutuneet, mutta hinnat nousivat – "Isoin yksittäinen hinnankorotus ainakin 40:een vuoteen"

Tal­vi­ren­kai­den pelätyt saa­ta­vuus­on­gel­mat eivät to­teu­tu­neet, mutta hinnat nou­si­vat – "Isoin yk­sit­täi­nen hin­nan­ko­ro­tus ainakin 40:een vuo­teen"

20.10.2022 13:36 3
Tilaajille
Kysely: Yli neljäsosa ei osaa arvioida, milloin talvirenkaat pitäisi ottaa käyttöön

Kysely: Yli nel­jäs­osa ei osaa ar­vioi­da, milloin tal­vi­ren­kaat pitäisi ottaa käyt­töön

14.10.2021 08:32 5
Tilaajille
Oletko talvirengasguru? Testaa, kuinka hyvin tunnet nykyiset rengasmääräykset ja talvirenkaiden ominaisuudet

Oletko tal­vi­ren­gas­gu­ru? Testaa, kuinka hyvin tunnet ny­kyi­set ren­gas­mää­räyk­set ja tal­vi­ren­kai­den omi­nai­suu­det

25.09.2021 06:30
Tilaajille
Talvirengas menettää pito-ominaisuuksia ikääntyessään – "Viisi vuotta vanha rengas on jo sellainen, että se on syytä päivittää"

Tal­vi­ren­gas me­net­tää pi­to-omi­nai­suuk­sia ikään­tyes­sään – "Viisi vuotta vanha rengas on jo sel­lai­nen, että se on syytä päi­vit­tää"

23.09.2021 12:08 5
Tilaajille
Moni yllättyy, kun auton kojelaudassa syttyy varoitusvalo vuotavan renkaan merkiksi – mutta vika ei löydykään renkaasta

Moni yl­lät­tyy, kun auton ko­je­lau­das­sa syttyy va­roi­tus­va­lo vuo­ta­van renkaan mer­kik­si – mutta vika ei löy­dy­kään ren­kaas­ta

05.12.2020 19:00 5
Tilaajille
Useimmat haluavat talvirenkaat alleen juuri nyt – Katso videolta, miten renkaiden vaihto sujuu ammattilaisilta

Useim­mat ha­lua­vat tal­vi­ren­kaat alleen juuri nyt – Katso vi­deol­ta, miten ren­kai­den vaihto sujuu am­mat­ti­lai­sil­ta

21.10.2020 17:40 3
Tilaajille
Tiedätkö, koska talvirenkaat pitää nykyisin vaihtaa? Kokosimme kymmenen faktaa uusista rengasmääräyksistä

Tie­dät­kö, koska tal­vi­ren­kaat pitää ny­kyi­sin vaih­taa? Ko­ko­sim­me kym­me­nen faktaa uusista ren­gas­mää­räyk­sis­tä

17.10.2020 11:00
Tilaajille
Talvirenkaiden hankinnassa on tapahtunut huomattava muutos – etelässä hankitaan yhä enemmän kitkarenkaita, Lapissa niitä on renkaista vain noin viisi prosenttia

Tal­vi­ren­kai­den han­kin­nas­sa on ta­pah­tu­nut huo­mat­ta­va muutos – ete­läs­sä han­ki­taan yhä enemmän kit­ka­ren­kai­ta, Lapissa niitä on ren­kais­ta vain noin viisi pro­sent­tia

11.04.2020 17:13
Tilaajille
Mitä talvikelillä tarkoitetaan? Kelpaavatko "joka kauden" renkaat? – Tämä kaikki autoilijan on tiedettävä, kun talvirengaspakko lievenee

Mitä tal­vi­ke­lil­lä tar­koi­te­taan? Kel­paa­vat­ko "joka kauden" ren­kaat? – Tämä kaikki au­toi­li­jan on tie­det­tä­vä, kun tal­vi­ren­gas­pak­ko lie­ve­nee

12.10.2019 07:00
Tilaajille