Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Sähköpyörät
Kokkolan pojat kinnerikaupoilla – Münchenissä esiteltiin suomalaistuote, jolle ei löydy vertaista koko Euroopasta

Kok­ko­lan pojat kin­ne­ri­kau­poil­la – Mün­che­nis­sä esi­tel­tiin suo­ma­lais­tuo­te, jolle ei löydy ver­tais­ta koko Eu­roo­pas­ta

16.09.2023 06:30 2
Tilaajille
Sähkökiitäjä, katsele ympärillesi – liian moni tuntee liikenteessä olonsa turvattomaksi
Kolumni

Säh­kö­kii­tä­jä, katsele ym­pä­ril­le­si – liian moni tuntee lii­ken­tees­sä olonsa tur­vat­to­mak­si

23.08.2023 05:00 2
Lapissa on satoja ellei tuhansia sähköpyöriä, mutta kuka ne kaikki huoltaa? – Uusi mekaanikkokoulutus uhkaa tyssätä harjoittelupaikkojen puutteeseen

Lapissa on satoja ellei tu­han­sia säh­kö­pyö­riä, mutta kuka ne kaikki huol­taa? – Uusi me­kaa­nik­ko­kou­lu­tus uhkaa tyssätä har­joit­te­lu­paik­ko­jen puut­tee­seen

03.05.2023 09:14 1
Tilaajille
Sähköpyörät ostetaan nyt jo ennen kuin niitä on päästy näkemään – Lapin kauppiailta kysellään pyöriä joka puolelta Suomea

Säh­kö­pyö­rät os­te­taan nyt jo ennen kuin niitä on päästy nä­ke­mään – Lapin kaup­piail­ta ky­sel­lään pyöriä joka puo­lel­ta Suomea

07.05.2022 12:25 5
Tilaajille
Sähköpyörien akkujen lataus pyöräkellarissa on riski
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Säh­kö­pyö­rien akkujen lataus pyö­rä­kel­la­ris­sa on riski

26.10.2021 14:31
Kirjat matkaavat kotiasiakkaille kärryn kyydissä – Tervolan kunta hankki sähköpyöriä

Kirjat mat­kaa­vat ko­ti­asiak­kail­le kärryn kyy­dis­sä – Ter­vo­lan kunta hankki säh­kö­pyö­riä

28.07.2021 14:22
Romutuspalkkiorahat varattu loppuun – sähköpyörätukea haettiin eniten

Ro­mu­tus­palk­kio­ra­hat varattu loppuun – säh­kö­pyö­rä­tu­kea haet­tiin eniten

29.04.2021 16:53 2
Maailmanlaajuinen pula varaosista pistää pyöräilijöille kapuloita rattaisiin  – "Tiettyjen osien kanssa on jo viikkojen toimitusaikoja"

Maail­man­laa­jui­nen pula va­ra­osis­ta pistää pyö­räi­li­jöil­le ka­pu­loi­ta rat­tai­siin – "Tiet­ty­jen osien kanssa on jo viik­ko­jen toi­mi­tu­sai­ko­ja"

03.04.2021 12:00 1
Tilaajille
Näin polkaiset vauhtia sähköpyöräilyyn uudella työsuhde-edulla – mahdollisuus saada käyttöön jopa 6 000 euron pyörä verovapaasti jakamalla hinta viidelle vuodelle

Näin pol­kai­set vauhtia säh­kö­pyö­räi­lyyn uudella työ­suh­de-edul­la – mah­dol­li­suus saada käyt­töön jopa 6 000 euron pyörä ve­ro­va­paas­ti ja­ka­mal­la hinta vii­del­le vuo­del­le

13.02.2021 07:01 5
Tilaajille
Päiväkirja: Ensi kesänä jo halvemmalla
Kolumni

Päi­vä­kir­ja: Ensi kesänä jo hal­vem­mal­la

05.11.2020 06:07
Tilaajille
Korkeampi voima pyöräilyssä
Kolumni

Kor­keam­pi voima pyö­räi­lys­sä

21.07.2020 07:00 1
Tilaajille
Sähköpyörä voi rapistaa urheilevan kuntoa – "Jos ajatellaan, että ennen on mennyt kauppaan tavallisella pyörällä ja nyt menee saman matkan sähköavusteisesti, energiankulutus luonnollisesti laskee"

Säh­kö­pyö­rä voi ra­pis­taa ur­hei­le­van kuntoa – "Jos aja­tel­laan, että ennen on mennyt kaup­paan ta­val­li­sel­la pyö­räl­lä ja nyt menee saman matkan säh­köa­vus­tei­ses­ti, ener­gian­ku­lu­tus luon­nol­li­ses­ti laskee"

09.07.2020 19:30
Tilaajille
Huonokuntoinen hyötyy sähköpyöräilystä, paljon urheilevalla kunto taas voi jopa rapistua – Asiantuntija: "Olisi hyvä, jos sähköpyöräilijät vaikkapa kotimatkalla vähentäisivät avustusta"

Huo­no­kun­toi­nen hyötyy säh­kö­pyö­räi­lys­tä, paljon ur­hei­le­val­la kunto taas voi jopa ra­pis­tua – Asian­tun­ti­ja: "Olisi hyvä, jos säh­kö­pyö­räi­li­jät vaik­ka­pa ko­ti­mat­kal­la vä­hen­täi­si­vät avus­tus­ta"

08.07.2020 17:00 1
Tilaajille
Sähköpyörän hankintatuki haisee siltarumpupolitiikalle
Pääkirjoitus

Säh­kö­pyö­rän han­kin­ta­tu­ki haisee sil­ta­rum­pu­po­li­tii­kal­le

24.06.2020 06:00 1
Tilaajille
Pyöräilijä on Hailuoto-retken kuningas – lautalle mahtuu aina eikä pyöräilijän tarvitse koskaan jonottaa

Pyö­räi­li­jä on Hai­luo­to-ret­ken ku­nin­gas – lau­tal­le mahtuu aina eikä pyö­räi­li­jän tar­vit­se koskaan jo­not­taa

20.06.2020 10:00
Tilaajille
Olisinpa minäkin vauhtihirmu ohiviuhtoja
Kolumni

Oli­sin­pa minäkin vauh­ti­hir­mu ohi­viuh­to­ja

06.05.2020 14:15
Tilaajille
Saako sähköpyörällä ajaa maastossa ilman maanomistajan lupaa? Missä vaiheessa tehokas pyörä rinnastetaan mopoon?

Saako säh­kö­pyö­räl­lä ajaa maas­tos­sa ilman maan­omis­ta­jan lupaa? Missä vai­hees­sa tehokas pyörä rin­nas­te­taan mopoon?

06.05.2020 07:00
Yhä useampi maksaa polkupyörästään tuhansia euroja – Pyöräkauppa käy nyt Lapissa kiivaasti

Yhä useampi maksaa pol­ku­pyö­räs­tään tu­han­sia euroja – Pyö­rä­kaup­pa käy nyt Lapissa kii­vaas­ti

25.04.2020 17:09
Tilaajille