Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

Luppo: Arto Köngäs on kip­san­nut lap­pi­lais­ten raajoja yli 30 vuotta

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Syrjäytyminen
Väkivaltainen jengirikollisuus on ajanut Ruotsin lähes kansalliseen hätätilaan – Suomessa tilanne on paljon parempi ja voi myös pysyä sellaisena
Pääkirjoitus

Vä­ki­val­tai­nen jen­gi­ri­kol­li­suus on ajanut Ruotsin lähes kan­sal­li­seen hä­tä­ti­laan – Suo­mes­sa tilanne on paljon parempi ja voi myös pysyä sel­lai­se­na

08.10.2023 11:27 17
Opiskellaan ulkomailla, niin ei tarvitse syrjiä kotona
Kolumni

Opis­kel­laan ul­ko­mail­la, niin ei tar­vit­se syrjiä kotona

02.06.2023 16:03 2
"Ihmiset ovat kokeneet pitkään, että he ovat syrjässä kaikkialla" – Arktiset maahanmuuttajat käy toimeen rasismia ja jengiytymistä vastaan Lapissa

"Ih­mi­set ovat ko­ke­neet pit­kään, että he ovat syr­jäs­sä kaik­kial­la" – Ark­ti­set maa­han­muut­ta­jat käy toimeen ra­sis­mia ja jen­giy­ty­mis­tä vastaan Lapissa

24.05.2023 13:08 4
Tilaajille
Syrjäytymistä vastaan yhdessä tietokoneilla pelaten – Turbolaneissa rovaniemeläiset nuoret pääsevät mittelöimään toisiaan vastaan ja pitämään hauskaa

Syr­jäy­ty­mis­tä vastaan yhdessä tie­to­ko­neil­la pelaten – Tur­bo­la­neis­sa ro­va­nie­me­läi­set nuoret pää­se­vät mit­te­löi­mään toi­siaan vastaan ja pi­tä­mään hauskaa

02.03.2023 07:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ai­kuis­tu­mi­seen tukea

17.02.2023 05:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lappiin tar­vi­taan yömaja asun­not­to­mil­le

23.11.2022 05:00 1
Tilaajille
Nuorten vaikea velkaantuminen kaksinkertaistui kolmen vuoden aikana – moni Lapin talous- ja velkaneuvonnassa käyvä nuori on velkaantunut kulutusluotoilla

Nuorten vaikea vel­kaan­tu­mi­nen kak­sin­ker­tais­tui kolmen vuoden aikana – moni Lapin talous- ja vel­ka­neu­von­nas­sa käyvä nuori on vel­kaan­tu­nut ku­lu­tus­luo­toil­la

01.08.2022 18:00 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Nuorten syr­jäy­ty­mi­nen es­tet­tä­vä

02.03.2021 05:10
Tilaajille
Oppivelvollisuusiän nosto on kannatettava uudistus, mutta ajoitus on väärä
Pääkirjoitus

Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto on kan­na­tet­ta­va uu­dis­tus, mutta ajoitus on väärä

18.10.2020 11:54
Tilaajille
Lukijalta: ”Läski, godzilla, kävelevä maanjäristys”– koulukiusattu ei unohda kokemaansa koskaan
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: ”Läski, god­zil­la, kä­ve­le­vä maan­jä­ris­tys”– kou­lu­kiu­sat­tu ei unohda ko­ke­maan­sa koskaan

09.10.2020 12:53 2
Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Nuo­ri­so­alan jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus pitää turvata

13.08.2020 06:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Op­pi­vel­vol­li­suus­iän nosto ei rat­kai­su nuorten on­gel­miin

31.05.2020 13:38
Tilaajille
Lukijalta: Lasten ja nuorten ääni kuuluviin harrastuksissa
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Lasten ja nuorten ääni kuu­lu­viin har­ras­tuk­sis­sa

06.04.2020 05:00
Tilaajille
Kaikkiin koululaisiin ei ole saatu yhteyttä etäopetuksen aikana – "Aika näyttää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

Kaik­kiin kou­lu­lai­siin ei ole saatu yh­teyt­tä etä­ope­tuk­sen aikana – "Aika näyt­tää, tuleeko tästä isompi ilmiö"

31.03.2020 20:25
Näkökulma: Syrjäytyneet miehet herättivät moraalipaniikin – "Elämän rakentaminen nollasta uudelleen ei ole kaikkein helpoin tehtävä"
Kolumni

Nä­kö­kul­ma: Syr­jäy­ty­neet miehet he­rät­ti­vät mo­raa­li­pa­nii­kin – "Elämän ra­ken­ta­mi­nen nol­las­ta uu­del­leen ei ole kaik­kein helpoin teh­tä­vä"

18.02.2020 17:33
Lukijalta: Oppimista läpi elämän
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Lu­ki­jal­ta: Op­pi­mis­ta läpi elämän

14.12.2019 06:00
Tilaajille
Kaikukortti tuo pienen tuuletushetken vähävaraisen arkeen – kortin avulla voi hankkia pääsylippuja tapahtumiin maksutta

Kai­ku­kort­ti tuo pienen tuu­le­tus­het­ken vä­hä­va­rai­sen arkeen – kortin avulla voi hankkia pää­sy­lip­pu­ja ta­pah­tu­miin mak­sut­ta

16.10.2019 08:11
Tilaajille