Lapin sää: En­sim­mäi­nen 20 asteen ylitys mi­tat­tiin Yli­tor­niol­la – ke­säis­tä lämpöä jatkuu Lapissa he­la­tors­tai­hin saakka

Remontointi: Saa­ta­vuus hei­ken­ty­nyt osassa te­ras­si- ja sau­na­ra­ken­ta­mi­ses­sa käy­te­tyis­tä puu­la­jeis­ta – sota Uk­rai­nas­sa voi vai­keut­taa suo­ma­lais­ten re­mon­toin­tia

Tilaajille

Lu­ki­jal­ta: Nuo­ri­so­alan jär­jes­tö­jen ra­hoi­tus pitää turvata

Pitkittynyt koronakriisi on kasvattanut nuorisotyön tarvetta, mutta samaan aikaan nuorisoalan järjestöissä on huoli toiminnan rahoituksesta. Kokoontumisrajoitusten takia mm. erilaisten tapahtumien osallistumismaksut ja tilavuokratuotot ovat jääneet monessa alan yhdistyksessä alle budjetin. Pahimmissa tapauksissa tämä on johtanut henkilöstön lomautuksiin ja jopa irtisanomisiin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö rahoittaa osan valtakunnallisten nuorisojärjestöjen toiminnasta harkinnanvaraisella avustuksella. Esimerkiksi tämän vuoden kokonaisavustus järjestöille on yhteensä noin 18,6 miljoonaa euroa. Avustus kasvoi edellisvuoteen verrattuna noin kolme prosenttia, johtuen lähinnä avustuksen piiriin tulleista uusista järjestöistä. Vastaavasti Maa- ja metsätalousministeriön valtionavustus 4H-toimintaan on viimeisimmän lisätalousarvion jälkeen noin 4,4 miljoonaa euroa ja kasvua tässä edellisvuosiin verrattuna yli 10 prosenttia. Lukujen valossa suunta on siis oikea, mutta onko se riittävä?