Vaalikone: Katso Lapin Kansan vaa­li­ko­nees­ta, kuka eh­dok­kais­ta on lä­him­pä­nä aja­tus­maail­maa­si

Podcast: Miksi edes kam­pan­joi­da, kun edus­kun­ta­paik­ka vaatisi ih­met­tä? Vie­raa­na Eemeli Kajula ja Elina Kuula

Kysely: Oletko kokenut tai to­dis­ta­nut häi­rin­tää ur­hei­lus­sa?

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Lapin Kansa 2 kk 59,90 euroa

Saamelaisalue
Rovaniemen seurakunnassa toimiva alueellinen keskusrekisteri julkaisi saamenkieliset kaste-esitteet

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa toimiva alueel­li­nen kes­kus­re­kis­te­ri jul­kai­si saa­men­kie­li­set kas­te-esit­teet

04.08.2022 19:11 1
Tilaajille
Maankäytön demokratiaa vahvistettava
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Maan­käy­tön de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

24.06.2022 05:00 3
Tilaajille
Eduskunnasta: Statuksettomien saamelaisten oikeudet on turvattava
Kolumni

Edus­kun­nas­ta: Sta­tuk­set­to­mien saa­me­lais­ten oi­keu­det on tur­vat­ta­va

22.06.2022 10:47 3
Tilaajille
Saamelaisalueen koulutuskeskuksen tiloja remontoidaan – koulun uutta teurastamoa suunnitellaan Inariin

Saa­me­lais­alueen kou­lu­tus­kes­kuk­sen tiloja re­mon­toi­daan – koulun uutta teu­ras­ta­moa suun­ni­tel­laan Inariin

20.06.2022 09:30
Tilaajille
Metsähallitus aikoo vähentää hakkuita Ylä-Lapissa, mutta olisiko järkevintä lopettaa ne kokonaan?
Pääkirjoitus

Met­sä­hal­li­tus aikoo vä­hen­tää hak­kui­ta Ylä-La­pis­sa, mutta olisiko jär­ke­vin­tä lo­pet­taa ne ko­ko­naan?

13.12.2021 22:27 20
Tilaajille
Lapissa on 40 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta – suurin osa alueista sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella

Lapissa on 40 val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta – suurin osa alueis­ta si­jait­see saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

22.11.2021 17:25
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Epä­eet­ti­nen puu ei myy

26.01.2021 09:06
Tilaajille
Yhteistyöryhmä: "Matkailutoimijoilla ei ole riittävästi tietoa saamelaisalueesta ja sen perinteisistä elinkeinoista"

Yh­teis­työ­ryh­mä: "Mat­kai­lu­toi­mi­joil­la ei ole riit­tä­väs­ti tietoa saa­me­lais­aluees­ta ja sen pe­rin­tei­sis­tä elin­kei­nois­ta"

23.10.2020 10:47
Tilaajille
Metsähallitus ja paliskunnat alkavat tunnustella sopua saamelaisalueella – ympäristösovitteluun erikoistunut yritys alkaa kartoittaa kiistakysymyksiä jo maaliskuussa

Met­sä­hal­li­tus ja pa­lis­kun­nat alkavat tun­nus­tel­la sopua saa­me­lais­alueel­la – ym­pä­ris­tö­so­vit­te­luun eri­kois­tu­nut yritys alkaa kar­toit­taa kiis­ta­ky­sy­myk­siä jo maa­lis­kuus­sa

29.02.2020 12:51
Tilaajille

Saa­me­lais­alueen kunnat sel­vit­tä­vät kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia saa­men­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta net­ti­ky­se­lyl­lä

09.10.2019 19:35
Tilaajille