juhannus: Mestari näyt­tää: näin helppoa kun­nol­li­sen sau­na­vas­tan teko on

Helle: Ju­han­nus­ta vie­te­tään läm­pi­mäs­sä säässä – lauan­tai ja sun­nun­tai ovat osassa Lappia hel­le­päi­viä

Tilaajille

Lapissa on 40 val­ta­kun­nal­li­ses­ti ar­vo­kas­ta mai­se­ma-aluet­ta – suurin osa alueis­ta si­jait­see saa­me­lais­ten ko­ti­seu­tu­alueel­la

Tenonlaakso on listattu yhdeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Iso osa Lapin alueista sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.
Tenonlaakso on listattu yhdeksi valtakunnallisesti arvokkaaksi maisema-alueeksi. Iso osa Lapin alueista sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.
Kuva: pekka mauno

Lapissa on yhteensä 40 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta, tiedottaa Lapin ely-keskus. Maisema-alueista 23 sijaitsee saamelaisten kotiseutualueella.

Päätöksen valtakunnallisesti arvokkaista maisema-alueista teki valtioneuvosto. Alueet ovat edustavia esimerkkejä suomalaisesta kulttuuri- ja luonnonperinnöstä, jotka ovat syntyneet luonnon ja perinteisen maankäytön yhteisvaikutuksen tuloksena.