Keskiviikkona ukkostaa: Koko maassa nyt poik­keuk­sel­li­sia hel­tei­tä – ­kes­ki­viik­ko­na etenkin Länsi- ja Luo­teis-Lap­piin luvassa vaa­ral­li­sen voi­mak­kai­ta uk­kos­puus­kia

Kolumni: So­vin­non te­ke­mi­nen on pro­ses­si

Podcast: Kar­va­lak­ki­do­ku­ment­ti osa 6: Kuk­ko­lan­kos­ki näyt­tää, mitä elävä jo­ki­kult­tuu­ri voi ih­mi­sel­le merkitä – Heik­ki­län tai­tei­li­ja­vel­jek­set ker­to­vat elä­mäs­tä Väy­län­var­rel­la

Tilaajille

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­nas­sa toimiva alueel­li­nen kes­kus­re­kis­te­ri jul­kai­si saa­men­kie­li­set kas­te-esit­teet

Saamelaisalueen seurakunnat liittyivät Rovaniemen alueelliseen keskusrekisteriin tammikuussa.

Alueellisesta keskusrekisteristä lähtee vauvaperheisiin suomenkielinen kaste-esite, jonka QR-koodilla pääsee alueellisen keskusrekisterin nettisivuilla oleviin saamenkielisiin versioihin. Arkistokuva.
Alueellisesta keskusrekisteristä lähtee vauvaperheisiin suomenkielinen kaste-esite, jonka QR-koodilla pääsee alueellisen keskusrekisterin nettisivuilla oleviin saamenkielisiin versioihin. Arkistokuva.
Kuva: Vesa Tyni

Rovaniemen seurakunnassa toimiva alueellinen keskusrekisteri on työstänyt ja julkaissut alun perin suomenkielisen kaste-esitteen kolmella Suomessa puhuttavalla saamen kielellä, kerrotaan Rovaniemen seurakunnan tiedotteessa. Käännöstyö tehtiin yhteistyössä Saamelaiskäräjien kielitoimiston kääntäjien kanssa.

Saamelaisalueen seurakunnat liittyivät Rovaniemen alueelliseen keskusrekisteriin tammikuussa.