Kolumni: Kuusi mil­joo­naa mur­hat­tua vel­voit­taa si­nut­kin kat­so­maan pa­huut­ta silmiin

Pian kylmenee: Lapissa voi olla pa­rin­kym­me­nen­kin asteen yö­pak­ka­sia

Lukijalta
Mielipidekirjoitus

Dav­vis­sa ko­ros­tu­vat dialogi ja vas­tuul­li­suus

Projektipäällikkö Harald Dirdal esitteli viime syksynä Davvin tuulivoimapuistohanketta Utsjoella.
Projektipäällikkö Harald Dirdal esitteli viime syksynä Davvin tuulivoimapuistohanketta Utsjoella.
Kuva: Olli Miettunen

St1:ssä ihmisoikeuksien kunnioittaminen, yhteistyö paikallisyhteisöjen kanssa ja luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen ovat ensisijaisen tärkeitä arvoja, jotka ohjaavat kaikkea toimintaamme myös uusiutuvan energian hankkeissamme. Näin on myös Pohjois-Norjaan suunnitellussa Davvin tuulivoimapuistossa, jota kehittää St1:n enemmistöomistuksessa oleva Grenselandet DA.

Ymmärrämme alueen merkityksen saamelaisille ja muille paikallisyhteisöille. Varmistaaksemme kattavan arvioinnin olemme teettäneet puistosta vaikutusarvioinnin riippumattomilla asiantuntijoilla. Prosessin tavoitteena on ottaa huomioon ja lieventää mahdollisia vaikutuksia sekä ympäristöön että paikallisiin elinkeinoihin.

St1 tunnustaa ja kunnioittaa alkuperäiskansojen oikeuksia, kuten YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 27. artiklassa määritellään. Hankkeemme sijaintipaikka Vuonjalráššassa, Lebesbynin kunnassa on valittu erittäin huolellisesti, jotta vaikutukset paikalliseen elämään ja poronhoitoon olisivat mahdollisimman vähäiset.

Davvin tuulivoimapuisto on Norjan viranomaisten lupavaiheessa, jonka aikana vaikutukset arvioidaan. Hankkeessa tehdään tarvittaessa lisäarviointeja. Norja järjestää julkisen kuulemisen, jossa eri sidosryhmät voivat kertoa mielipiteensä. Vasta tämän jälkeen harkitaan hankkeen etenemistä ja rakennuslupaa. Jos tutkimuksessa todetaan, että prosessin tulokset loukkaavat alkuperäiskansojen oikeuksia YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan yleissopimuksen 27. artiklan mukaisesti, peruutamme hankehakemuksen.

St1 käy aktiivisesti vuoropuhelua paikallisten yhteisöjen kanssa. Olemme järjestäneet Pohjois-Norjassa osana vaikutusten arviointia noin 70 tapaamista eri sidosryhmien, myös poronhoitoalueiden edustajien kanssa. Lebesbyn kunnassa toimiva yhteyshenkilö vahvistaa entisestään pyrkimystämme kuulla kaikkia paikallisia ryhmiä.

St1 edistää vihreän siirtymän hankkeita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Ne on toteutettava ihmisoikeuksia ja ympäristönäkökohtia kunnioittaen. Davvin tuulivoimapuisto, jonka avulla hiilidioksidipäästöjä voidaan vähentää merkittävästi, on olennainen osa sitoutumistamme kestävään tulevaisuuteen.

St1 on avoin rakentavalle vuoropuhelulle, palautteelle ja yhteistyölle kaikkien sidosryhmien kanssa. Olemme sitoutuneet vastuulliseen tapaan toimia ja kestävään kehitykseen, joka hyödyttää sekä maailmanlaajuista ilmastonmuutoksen torjuntaa että paikallisyhteisöjen hyvinvointia.

Henrikki Talvitie

toimitusjohtaja

Lea Rankinen

vastuullisuusjohtaja, St1 Nordic Oy