Varoitukset: Met­sä­pa­lo­va­roi­tus on voi­mas­sa koko maassa – avo­tu­len teko va­roi­tuk­sen aikana on kiel­let­tyä

kolumni: Uusiin ta­loi­hin lisää pyö­rä­ti­laa, miten van­hoi­hin? – Si­joi­tus pyö­rä­va­ras­toi­hin voi nostaa talon arvoa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Maan­käy­tön de­mo­kra­tiaa vah­vis­tet­ta­va

Saamenmaata täplittää kaivosvarausten tilkkutäkki, kun Tukes on hyväksynyt malminetsintää harjoittaville yrityksille laajoja varausalueita saamelaisten kotiseutualueelta Vuotsosta Inarijärvelle ja aina Käsivarteen asti. Poronhoitajat ja saamelaiskäräjät vastustavat varauksia, mutta heillä ei ole mahdollisuutta lausua varausilmoituksista eikä valitusoikeutta varauspäätöksistä.

Vasemmistoliitto katsoo, että kaivostoiminnan ja muun maankäytön demokratiaa on vahvistettava. Jos saamelaisalueelle halutaan perustaa kaivos, sillä on oltava saamelaisten tuki. Tavoite on äärimmäisen tärkeä alueen tulevaisuudelle ja vahvistaa saamelaisten itsemääräämisoikeutta.