Saa­me­lais­alueen kunnat sel­vit­tä­vät kun­ta­lais­ten ko­ke­muk­sia saa­men­kie­li­sis­tä pal­ve­luis­ta net­ti­ky­se­lyl­lä

Utsjoen, Inarin, Sodankylän ja Enontekiön kunnat selvittävät nettikyselyllä kuntalaisten kokemuksia kuntien saamenkielisistä palveluista. Tavoitteena on saada tietoa, ovatko saamenkieliset kuntalaiset tyytyväisiä nykyisiin palveluihin ja mihin suuntaan palveluita pitäisi kehittää.

Selvitys liittyy saamelaisalueen kuntien yhteiseen kielistrategiaan. Kyselyyn voi vastata Inarin kunnan nettisivuilla.