Pääkirjoitus: Läm­pe­ne­mi­nen etenee kiih­ty­väl­lä vauh­dil­la ja se näkyy jo nyt Lapin tal­vis­sa

Yritykset: Tornion Park Hotel vaihtaa omis­ta­jaa

Rikosepäily: Kahden osa­kas­kun­nan rahat ka­to­si­vat Pel­ko­sen­nie­mel­lä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

YK
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kiu­kut­te­lu li­sät­tä­vä pe­rusoi­keuk­siin

21.06.2023 05:00
Toimittajalta: Kaupunkiviljely ei vaadi mahdottomia ja sillä on suuri merkitys
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Kau­pun­ki­vil­je­ly ei vaadi mah­dot­to­mia ja sillä on suuri mer­ki­tys

16.06.2023 07:00
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Pi­de­tään huolta toi­sis­tam­me

13.05.2023 05:00
Tilaajille
Saamelaiskäräjät osallistuu YK:n alkuperäiskansojen foorumiin New Yorkissa

Saa­me­lais­kä­rä­jät osal­lis­tuu YK:n al­ku­pe­räis­kan­so­jen foo­ru­miin New Yor­kis­sa

18.04.2023 17:54 5
Tilaajille
”Lainsäätäjän saamattomuus siirsi pallon saamelaiskäräjille ja KHO:lle” – asiantuntijan mukaan kansainvälisten ihmisoikeuselinten ratkaisut painavat enemmän kuin kansallinen lainsäädäntö

”Lain­sää­tä­jän saa­mat­to­muus siirsi pallon saa­me­lais­kä­rä­jil­le ja KHO:l­le” – asian­tun­ti­jan mukaan kan­sain­vä­lis­ten ih­mis­oi­keus­elin­ten rat­kai­sut pai­na­vat enemmän kuin kan­sal­li­nen lain­sää­dän­tö

24.03.2023 19:03 14
Tilaajille
Tarvitsemme lisää viljapeltoja
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Tar­vit­sem­me lisää vil­ja­pel­to­ja

15.03.2023 05:01 1
"Venäjän on hylättävä siirtomaa-ajattelu ja kuvitelmat omasta ylivertaisuudestaan" – Näin Ukrainan tunnettujen kansalaisvaikuttajien manifesti paaluttaa rauhaa

"Ve­nä­jän on hy­lät­tä­vä siir­to­maa-ajat­te­lu ja ku­vi­tel­mat omasta yli­ver­tai­suu­des­taan" – Näin Uk­rai­nan tun­net­tu­jen kan­sa­lais­vai­kut­ta­jien ma­ni­fes­ti paa­lut­taa rauhaa

25.02.2023 06:30 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Loppu Kuuban saar­rol­le

12.12.2022 05:00 1
Tilaajille
Valtiolle ei ollut tiistaina tullut virallista tietoa saamelaiskäräjien jäsenten kertomasta YK:lle tehdystä valituksesta

Val­tiol­le ei ollut tiis­tai­na tullut vi­ral­lis­ta tietoa saa­me­lais­kä­rä­jien jä­sen­ten ker­to­mas­ta YK:lle teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta

15.11.2022 20:35 4
Eri puolille Ukrainaa tehty ohjusiskuja, useilla alueilla kärsitään sähkökatkoista – "Tilanne pääkaupungissa on erittäin vaikea"

Eri puo­lil­le Uk­rai­naa tehty oh­ju­sis­ku­ja, useilla alueil­la kär­si­tään säh­kö­kat­kois­ta – "Ti­lan­ne pää­kau­pun­gis­sa on erit­täin vaikea"

15.11.2022 20:00 2
Saamelaiskäräjien jäsenet hakeneet lakiesitykselle täytäntöönpanokieltoa YK:lta – "Tässä on kyseessä vakava ihmisoikeuskysymys"

Saa­me­lais­kä­rä­jien jäsenet ha­ke­neet la­ki­esi­tyk­sel­le täy­tän­töön­pa­no­kiel­toa YK:lta – "Tässä on ky­sees­sä vakava ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys"

14.11.2022 13:59 13
YK: Ilmasto on lämmennyt Euroopassa yli kaksinkertaisesti maailman keskiarvoon nähden

YK: Ilmasto on läm­men­nyt Eu­roo­pas­sa yli kak­sin­ker­tai­ses­ti maail­man kes­ki­ar­voon nähden

02.11.2022 19:23 2
Toimittajalta: Saamelaiskäräjälaki pitäisi saada eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäljellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki pitäisi saada edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäl­jel­lä

26.10.2022 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­kaa­ko Suomen valtio saa­me­lais­ten oi­keuk­sien pol­ke­mis­ta?

25.10.2022 03:07 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­ta­voi­ma tyt­tö­jen oi­keuk­sien hei­ken­tä­jil­le

11.10.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YK-elin­ten kanta vel­voit­taa val­tio­ta

06.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Suomi vastaa moit­tei­siin?

27.09.2022 05:00
Tilaajille
Lavrov syytti länttä "groteskista" russofobiasta ja pyrkimyksestä "tuhota" Venäjä

Lavrov syytti länttä "g­ro­tes­kis­ta" rus­so­fo­bias­ta ja pyr­ki­myk­ses­tä "tu­ho­ta" Venäjä

24.09.2022 23:12 10
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:47
Ukraina ja Venäjä syyttelevät toisiaan uusista tulituksista Zaporizhzhjassa

Ukraina ja Venäjä syyt­te­le­vät toi­siaan uusista tu­li­tuk­sis­ta Za­po­rizh­zhjas­sa

11.08.2022 18:27