YK
Viro päästää Tsihanouskajan ääneen YK:ssa – Valko-Venäjän moraalinen johtaja ja ex-presidenttiehdokas kiittää Suomeakin

Viro päästää Tsi­ha­nous­ka­jan ääneen YK:ssa – Val­ko-Ve­nä­jän mo­raa­li­nen johtaja ja ex-pre­si­dent­tieh­do­kas kiittää Suo­mea­kin

03.09.2020 15:03 0
Tänään vietetään kansainvälistä alkuperäiskansojen päivää – Päivä on yksi saamelaisten liputuspäivistä

Tänään vie­te­tään kan­sain­vä­lis­tä al­ku­pe­räis­kan­so­jen päivää – Päivä on yksi saa­me­lais­ten li­pu­tus­päi­vis­tä

09.08.2020 12:21 0
Tilaajille
Koronan seuraukset ovat lapsille vakavammat kuin tauti itse – Unicefin mukaan vakava aliravitsemus lisääntyy huimasti

Koronan seu­rauk­set ovat lap­sil­le va­ka­vam­mat kuin tauti itse – Uni­ce­fin mukaan vakava ali­ra­vit­se­mus li­sään­tyy hui­mas­ti

28.07.2020 08:22 0
Lukijalta Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Kun tuo­mit­se­mi­nen ei riitä

13.07.2020 14:50 0
Tilaajille

Asian­tun­ti­jan mukaan YK:n il­mas­to­ko­kouk­ses­sa ei kä­si­te­tä hä­tä­ti­lan suu­ruut­ta

09.12.2019 10:39 0
Tilaajille
YK:n ympäristöohjelma: Jo ilmoitettu fossiilienergian tuotanto vie yli +2 asteen maailmaan – suurimpana tekijänä hiilivoima

YK:n ym­pä­ris­töoh­jel­ma: Jo il­moi­tet­tu fos­sii­li­ener­gian tuo­tan­to vie yli +2 asteen maail­maan – suu­rim­pa­na te­ki­jä­nä hii­li­voi­ma

20.11.2019 08:29 0
Paremmat lailliset reitit voisivat estää ihmissalakuljetusta, sanovat asiantuntija – Turkin hyökkäys herätti keskustelua maahanmuuttoa käsitelleessä seminaarissa

Pa­rem­mat lail­li­set reitit voi­si­vat estää ih­mis­sa­la­kul­je­tus­ta, sanovat asian­tun­ti­ja – Turkin hyök­käys herätti kes­kus­te­lua maa­han­muut­toa kä­si­tel­lees­sä se­mi­naa­ris­sa

24.10.2019 18:46 0
Kiina uhkailee ulkomailla asuvia uiguureja – "Ajattele perheesi turvallisuutta"

Kiina uh­kai­lee ul­ko­mail­la asuvia ui­guu­re­ja – "A­jat­te­le per­hee­si tur­val­li­suut­ta"

17.10.2019 13:16 0
Lokakuussa vietetään asunnottomien yötä – Lapissa asunnottomia oli viime vuonna 47, joista 20 oli Torniosta

Lo­ka­kuus­sa vie­te­tään asun­not­to­mien yötä – Lapissa asun­not­to­mia oli viime vuonna 47, joista 20 oli Tor­nios­ta

16.10.2019 10:43 0
YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syyriassa – Yhdysvalloissa viritellään usealla taholla Turkin vastaisia pakotteita

YK: jo 100 000 ihmistä on paennut Syy­rias­sa – Yh­dys­val­lois­sa vi­ri­tel­lään usealla taholla Turkin vas­tai­sia pa­kot­tei­ta

11.10.2019 22:08 0
Tilaajille
YK:n turvallisuusneuvosto vaatii Turkkia lopettamaan sotilasoperaation – Tämä Turkin sotatoimista Syyriassa tiedetään nyt

YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­to vaatii Turkkia lo­pet­ta­maan so­ti­las­ope­raa­tion – Tämä Turkin so­ta­toi­mis­ta Syy­rias­sa tie­de­tään nyt

10.10.2019 22:20 0
Tilaajille
Ilmastokokous aloittaa YK:n yleiskokousviikon – "Tuokaa suunnitelmia, ei puheita", vaati YK:n pääsihteeri

Il­mas­to­ko­kous aloit­taa YK:n yleis­ko­kous­vii­kon – "Tuokaa suun­ni­tel­mia, ei pu­hei­ta", vaati YK:n pää­sih­tee­ri

23.09.2019 07:00 0
YK:n yleiskokouksen yhdeksi pääteemaksi ennakoidaan ilmastonmuutosta, mutta kansainväliset konfliktit saattavat viedä huomion

YK:n yleis­ko­kouk­sen yhdeksi pää­tee­mak­si en­na­koi­daan il­mas­ton­muu­tos­ta, mutta kan­sain­vä­li­set konf­lik­tit saat­ta­vat viedä huomion

23.09.2019 07:00 0
Persianlahdella lientymistä: Iran lupaa YK:lle rauhansuunnitelmaa, kaapattu tankkeri määrä vapauttaa, huthikapinalliset puhuvat iskujen lopettamisesta

Per­sian­lah­del­la lien­ty­mis­tä: Iran lupaa YK:lle rau­han­suun­ni­tel­maa, kaa­pat­tu tank­ke­ri määrä va­paut­taa, hut­hi­ka­pi­nal­li­set puhuvat iskujen lo­pet­ta­mi­ses­ta

22.09.2019 21:46 0
Presidentti Niinistö YK:n yleiskokoukseen – Osallistuu New Yorkissa Trumpin vastaanotolle

Pre­si­dent­ti Nii­nis­tö YK:n yleis­ko­kouk­seen – Osal­lis­tuu New Yor­kis­sa Trumpin vas­taan­otol­le

17.09.2019 13:17 0