Tähtijuttu: Lappi on Naton sol­mu­koh­ta, sanoo Ul­ko­po­liit­ti­sen ins­ti­tuu­tin johtaja Mika Aaltola

Kysely: Var­jos­taa­ko korona pik­ku­jou­lu­ja? Osal­lis­tu Lapin Kansan net­ti­ky­se­lyyn

Linnan juhlat: Saitko kutsun Linnan juh­liin? Il­mi­an­na itsesi tai tut­ta­va­si Lapin Kansan toi­mi­tuk­sel­le

Äänestys: Mikä on vuoden 2022 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma?

YK
Kuukausi
Valtiolle ei ollut tiistaina tullut virallista tietoa saamelaiskäräjien jäsenten kertomasta YK:lle tehdystä valituksesta

Val­tiol­le ei ollut tiis­tai­na tullut vi­ral­lis­ta tietoa saa­me­lais­kä­rä­jien jä­sen­ten ker­to­mas­ta YK:lle teh­dys­tä va­li­tuk­ses­ta

15.11.2022 20:35 4
Eri puolille Ukrainaa tehty ohjusiskuja, useilla alueilla kärsitään sähkökatkoista – "Tilanne pääkaupungissa on erittäin vaikea"

Eri puo­lil­le Uk­rai­naa tehty oh­ju­sis­ku­ja, useilla alueil­la kär­si­tään säh­kö­kat­kois­ta – "Ti­lan­ne pää­kau­pun­gis­sa on erit­täin vaikea"

15.11.2022 20:00 2
Saamelaiskäräjien jäsenet hakeneet lakiesitykselle täytäntöönpanokieltoa YK:lta – "Tässä on kyseessä vakava ihmisoikeuskysymys"

Saa­me­lais­kä­rä­jien jäsenet ha­ke­neet la­ki­esi­tyk­sel­le täy­tän­töön­pa­no­kiel­toa YK:lta – "Tässä on ky­sees­sä vakava ih­mi­soi­keus­ky­sy­mys"

14.11.2022 13:59 13
YK: Ilmasto on lämmennyt Euroopassa yli kaksinkertaisesti maailman keskiarvoon nähden

YK: Ilmasto on läm­men­nyt Eu­roo­pas­sa yli kak­sin­ker­tai­ses­ti maail­man kes­ki­ar­voon nähden

02.11.2022 19:23 2
Vanhemmat
Toimittajalta: Saamelaiskäräjälaki pitäisi saada eduskunnan käsittelyyn mahdollisimman pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäljellä
Kolumni

Toi­mit­ta­jal­ta: Saa­me­lais­kä­rä­jä­la­ki pitäisi saada edus­kun­nan kä­sit­te­lyyn mah­dol­li­sim­man pian – aika alkaa loppua, mutta sitä on vielä jäl­jel­lä

26.10.2022 07:00 5
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Jat­kaa­ko Suomen valtio saa­me­lais­ten oi­keuk­sien pol­ke­mis­ta?

25.10.2022 03:07 1
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Vas­ta­voi­ma tyt­tö­jen oi­keuk­sien hei­ken­tä­jil­le

11.10.2022 04:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

YK-elin­ten kanta vel­voit­taa val­tio­ta

06.10.2022 05:00
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten Suomi vastaa moit­tei­siin?

27.09.2022 05:00
Tilaajille
Lavrov syytti länttä "groteskista" russofobiasta ja pyrkimyksestä "tuhota" Venäjä

Lavrov syytti länttä "g­ro­tes­kis­ta" rus­so­fo­bias­ta ja pyr­ki­myk­ses­tä "tu­ho­ta" Venäjä

24.09.2022 23:12 10
YK:n pääsihteerin mukaan Zaporizhzhjan ydinvoimalan sähkö on ukrainalaista – Macron ja Putin kannattavat tarkkailijoiden lähettämistä voimalaan

YK:n pää­sih­tee­rin mukaan Za­po­rizh­zhjan ydin­voi­ma­lan sähkö on uk­rai­na­lais­ta – Macron ja Putin kan­nat­ta­vat tark­kai­li­joi­den lä­het­tä­mis­tä voi­ma­laan

19.08.2022 20:47
Ukraina ja Venäjä syyttelevät toisiaan uusista tulituksista Zaporizhzhjassa

Ukraina ja Venäjä syyt­te­le­vät toi­siaan uusista tu­li­tuk­sis­ta Za­po­rizh­zhjas­sa

11.08.2022 18:27
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Kan­sain­lii­tos­ta ei ollut es­tä­mään maail­man­so­taa, eikä ole ny­kyi­sis­tä­kään rau­han­jär­jes­töis­tä

04.08.2022 05:00 1
Tilaajille
YK: Maailman väkiluku ylittää kahdeksan miljardia marraskuussa – Intia ohittaa Kiinan asukkaiden määrässä ensi vuonna

YK: Maail­man vä­ki­lu­ku ylittää kah­dek­san mil­jar­dia mar­ras­kuus­sa – Intia ohittaa Kiinan asuk­kai­den mää­räs­sä ensi vuonna

11.07.2022 08:48 1
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Oi­keut­ta saa­me­lai­sil­le

07.07.2022 10:31
YK lisää ponnisteluja ihmishenkien pelastamiseksi Ukrainassa – tviitissään pääsihteeri Guterres ei maininnut iskuja, joita Venäjä teki Kiovaan hänen vierailunsa aikana

YK lisää pon­nis­te­lu­ja ih­mis­hen­kien pe­las­ta­mi­sek­si Uk­rai­nas­sa – tvii­tis­sään pää­sih­tee­ri Gu­ter­res ei mai­nin­nut iskuja, joita Venäjä teki Kiovaan hänen vie­rai­lun­sa aikana

29.04.2022 20:05 1
Yhdysvaltojen mukaan Venäjä uhkailee muita YK:n jäsenmaita äänestyksen alla

Yh­dys­val­to­jen mukaan Venäjä uh­kai­lee muita YK:n jä­sen­mai­ta ää­nes­tyk­sen alla

07.04.2022 12:18 1
CNN: Ukrainalaiskuvernöörin mukaan Venäjä valmistautuu hyökkäykseen idässä – Ukraina ja Venäjä vaativat Butshan kaupungin tapahtumien käsittelyä YK:n turvallisuusneuvostossa

CNN: Uk­rai­na­lais­ku­ver­nöö­rin mukaan Venäjä val­mis­tau­tuu hyök­käyk­seen idässä – Ukraina ja Venäjä vaa­ti­vat Butshan kau­pun­gin ta­pah­tu­mien kä­sit­te­lyä YK:n tur­val­li­suus­neu­vos­tos­sa

04.04.2022 14:27 3
Lappia-talo Rovaniemellä valaistaan oranssiksi – kansainvälistä naisiin kohdistuvan väkivallan vastaista päivää vietetään tänään

Lap­pia-ta­lo Ro­va­nie­mel­lä va­lais­taan orans­sik­si – kan­sain­vä­lis­tä naisiin koh­dis­tu­van vä­ki­val­lan vas­tais­ta päivää vie­te­tään tänään

25.11.2021 17:59
Tilaajille
Glasgow'n ilmastokokouksen ensimmäinen merkittävä sopimus: maailman johtajat lupaavat lopettaa metsien hävittämisen vuoteen 2030 mennessä

Glas­gow'n il­mas­to­ko­kouk­sen en­sim­mäi­nen mer­kit­tä­vä so­pi­mus: maail­man joh­ta­jat lu­paa­vat lo­pet­taa metsien hä­vit­tä­mi­sen vuoteen 2030 men­nes­sä

02.11.2021 15:17 12