Poikkeusaika
Viikko
Miten pidän ilon valloillaan
Kolumni Liisa Holmberg

Miten pidän ilon val­loil­laan

26.05.2020 07:30 0
Lukijalta: Miksi ruokaravintolat suljettiin?
Mielipide

Lu­ki­jal­ta: Miksi ruo­ka­ra­vin­to­lat sul­jet­tiin?

25.05.2020 15:14 0
Kolumni: Tiedätkö, kuka olet?
Kolumni Aurora Kuusisto

Ko­lum­ni: Tie­dät­kö, kuka olet?

21.05.2020 06:45 1
Gallup: Kuinka poikkeusaika on vaikuttanut korkeakouluopintoihin? – ”Kotona on vaikeampi keskittyä opiskeluihin”

Gallup: Kuinka poik­keus­ai­ka on vai­kut­ta­nut kor­kea­kou­luo­pin­toi­hin? – ”Kotona on vai­keam­pi kes­kit­tyä opis­ke­lui­hin”

21.05.2020 06:25 0
Lukijalta: Miksi emme kuulu joukkoon? Rovaniemi-avun yhteystietolista on puuttellinen
Mielipide Aila ja Erkki Vierimaa

Lu­ki­jal­ta: Miksi emme kuulu jouk­koon? Ro­va­nie­mi-avun yh­teys­tie­to­lis­ta on puut­tel­li­nen

20.05.2020 14:15 0
Kuukausi ja vanhemmat
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Suorittajat ovat rauhoittuneet, mutta yksinäiset ovat edelleen yksinäisiä – Mitä poikkeusajasta opitaan?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Suo­rit­ta­jat ovat rau­hoit­tu­neet, mutta yk­si­näi­set ovat edel­leen yk­si­näi­siä – Mitä poik­keus­ajas­ta opi­taan?

20.05.2020 12:39 0
Kolumni: Ota uusi normaali haltuun Wuxin sormiotteella
Kolumni Henri Anundi

Ko­lum­ni: Ota uusi nor­maa­li haltuun Wuxin sor­mi­ot­teel­la

20.05.2020 12:12 0
Eduskunnasta: Koronan jälkeen lomalle Lappiin
Kolumni Katri Kulmuni

Edus­kun­nas­ta: Koronan jälkeen lomalle Lappiin

15.05.2020 11:34 1
Kirjastoissa pääsee taas lainaamaan kirjoja, mutta hyllyjen väliin ei voi jäädä haaveilemaan eikä lehtisaleihin vielä pääse

Kir­jas­tois­sa pääsee taas lai­naa­maan kir­jo­ja, mutta hyl­ly­jen väliin ei voi jäädä haa­vei­le­maan eikä leh­ti­sa­lei­hin vielä pääse

15.05.2020 07:00 0
Viikon vieras: Kesä koittaa vielä – ihan varmasti
Kolumni Solja Upola

Viikon vieras: Kesä koittaa vielä – ihan var­mas­ti

14.05.2020 10:51 0
Kolumni: Liplattelua – jäät lähtivät, mutta milloin ne jäävät tulematta?
Kolumni Risto Ukkonen

Ko­lum­ni: Lip­lat­te­lua – jäät läh­ti­vät, mutta milloin ne jäävät tu­le­mat­ta?

13.05.2020 16:26 0
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Poikkeusaika vähentää filtteriä, mutta poistaako se sosiaalisen median luomia paineita?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Poik­keus­ai­ka vä­hen­tää filt­te­riä, mutta pois­taa­ko se so­siaa­li­sen median luomia pai­nei­ta?

13.05.2020 13:24 0
Kartoitus: Korona-Suomessa liki 60 prosenttia työntekijöistä etätöissä, johtaa EU-maiden tilastoa

Kar­toi­tus: Ko­ro­na-Suo­mes­sa liki 60 pro­sent­tia työn­te­ki­jöis­tä etä­töis­sä, johtaa EU-mai­den ti­las­toa

10.05.2020 20:12 0
Enemmän tiskiä tai enemmän roskaa – Toimittaja testasi, millainen korona-ajan ruokahuolto toimii parhaiten kahden aikuisen taloudessa

Enemmän tiskiä tai enemmän roskaa – Toi­mit­ta­ja tes­ta­si, mil­lai­nen ko­ro­na-ajan ruo­ka­huol­to toimii par­hai­ten kahden ai­kui­sen ta­lou­des­sa

10.05.2020 18:32 1
Tilaajille
Kuuntele Vasan poikkeustila podcast: Mikki mykistyy, kun oppitunti alkaa – Miten etäopiskelu oikein sujuu lukiossa ja ammattikoulussa?

Kuun­te­le Vasan poik­keus­ti­la pod­cast: Mikki my­kis­tyy, kun op­pi­tun­ti alkaa – Miten etä­opis­ke­lu oikein sujuu lu­kios­sa ja am­mat­ti­kou­lus­sa?

06.05.2020 14:01 0
Kolumni: "Unet ovat vanhempia kuin mietiskelevä sfinksi"
Kolumni Tenka Issakainen

Ko­lum­ni: "Unet ovat van­hem­pia kuin mie­tis­ke­le­vä sfink­si"

06.05.2020 11:37 0
Hallitukselta odotettiin enemmän höllennyksiä koronarajoituksiin: Eniten kaivataan tavallista arkea, ravintolaelämää, kulttuuria ja läheisiä

Hal­li­tuk­sel­ta odo­tet­tiin enemmän höl­len­nyk­siä ko­ro­na­ra­joi­tuk­siin: Eniten kai­va­taan ta­val­lis­ta arkea, ra­vin­to­lae­lä­mää, kult­tuu­ria ja lä­hei­siä

05.05.2020 19:08 0
Pääkirjoitus: Koulujen avaaminen on tärkeä askel kohti normaalimpaa arkea
Pääkirjoitus Lapin Kansa

Pää­kir­joi­tus: Kou­lu­jen avaa­mi­nen on tärkeä askel kohti nor­maa­lim­paa arkea

01.05.2020 07:00 0
Päiväkirja: Näenkö isää enää koskaan?

Päi­vä­kir­ja: Näenkö isää enää kos­kaan?

01.05.2020 07:00 0
Opiskelijavappu siirtyi nettiin, mutta Jätkä saa lakkinsa tänäkin vuonna

Opis­ke­li­ja­vap­pu siirtyi net­tiin, mutta Jätkä saa lak­kin­sa tänäkin vuonna

30.04.2020 11:22 0