Porocup: Luonto näytti voi­man­sa – kisa jou­dut­tiin kes­keyt­tä­mään

Kuvagalleria: Pidetyn kiek­ko­ero­tuo­ma­rin ura päättyi Ro­va­nie­mel­lä

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Outokumpu Oy
Outokummun ja Fortumin Tornioon kaavailema pienydinvoimala olisi lottovoitto kaupungille – ilman sosiaalista toimilupaa energiahanke ei toteudu
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­mun ja For­tu­min Tor­nioon kaa­vai­le­ma pien­ydin­voi­ma­la olisi lot­to­voit­to kau­pun­gil­le – ilman so­siaa­lis­ta toi­mi­lu­paa ener­gia­han­ke ei toteudu

25.03.2023 05:00 3
Ydinvoimaa Outokummulle? – kysyimme, mitä ajatuksia teräsyhtiön pienydinvoimala herättää Torniossa

Ydin­voi­maa Ou­to­kum­mul­le? – ky­syim­me, mitä aja­tuk­sia te­räs­yh­tiön pien­ydin­voi­ma­la he­rät­tää Tor­nios­sa

24.03.2023 18:00 1
Tilaajille
Lappi tuottaa reilut seitsemän prosenttia Suomen viennistä, vaikka lappilaisten osuus maan väestöstä on vain kolme prosenttia – käenpoikapuheet on syytä lopettaa
Pääkirjoitus

Lappi tuottaa reilut seit­se­män pro­sent­tia Suomen vien­nis­tä, vaikka lap­pi­lais­ten osuus maan väes­tös­tä on vain kolme pro­sent­tia – käen­poi­ka­pu­heet on syytä lo­pet­taa

12.02.2023 20:00 12
Tommi Sauvolainen jatkaa pääluottamusmiehenä

Tommi Sau­vo­lai­nen jatkaa pää­luot­ta­mus­mie­he­nä

20.11.2022 16:06
Tilaajille
Outokumpu ryhtyy valmistamaan lähes päästötöntä ruostumatonta terästä ja aikoo kutistaa Kemin kromikaivoksensa päästöt nollaan 2025 mennessä – tämä avaa uusia investointimahdollisuuksia myös muille yrityksille
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­pu ryhtyy val­mis­ta­maan lähes pääs­tö­tön­tä ruos­tu­ma­ton­ta terästä ja aikoo ku­tis­taa Kemin kro­mi­kai­vok­sen­sa päästöt nollaan 2025 men­nes­sä – tämä avaa uusia in­ves­toin­ti­mah­dol­li­suuk­sia myös muille yri­tyk­sil­le

19.06.2022 20:00 3
Tilaajille
Outokumpu paisutti tulostaan ja liikevaihtoaan – liikevaihto nousi yli miljardilla

Ou­to­kum­pu pai­sut­ti tu­los­taan ja lii­ke­vaih­toaan – lii­ke­vaih­to nousi yli mil­jar­dil­la

05.05.2022 09:53 1
Miten terästehdas tuli Tornioon?
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Miten te­räs­teh­das tuli Tor­nioon?

17.02.2022 05:00 2
Tilaajille
Näin aasialaisten himoitsema romu muuttuu jaloteräkseksi – Tornion terästehtaalla sulatetaan 200 laivalastia vuodessa

Näin aa­sia­lais­ten hi­moit­se­ma romu muuttuu ja­lo­te­räk­sek­si – ­Tor­nion te­räs­teh­taal­la su­la­te­taan 200 lai­va­las­tia vuo­des­sa

11.12.2021 06:00 4
Tilaajille
Outokummun terästä kuljettavat alukset uusitaan – alukset varustetaan monella polttoaineella toimivilla pääkoneilla

Ou­to­kum­mun terästä kul­jet­ta­vat alukset uu­si­taan – alukset va­rus­te­taan monella polt­to­ai­neel­la toi­mi­vil­la pää­ko­neil­la

24.11.2021 14:43 2
Tilaajille
Lapin kaivosten voitot kasvavat, kun metallien hinnat lyövät uusia ennätyksiä

Lapin kai­vos­ten voitot kas­va­vat, kun me­tal­lien hinnat lyövät uusia en­nä­tyk­siä

17.08.2021 06:30 4
Tilaajille
Yle: Outokumpu vaatii alihankkijoiltaan kirjeitse alennusta –muuten liikesuhde jatkossa vaarassa

Yle: Ou­to­kum­pu vaatii ali­hank­ki­joil­taan kir­jeit­se alen­nus­ta –muuten lii­ke­suh­de jat­kos­sa vaa­ras­sa

26.01.2021 22:11 7
Tilaajille
Outokummulla pehmeät keinot toivat ratkaisuja - Eropaketit, eläkeputket, eläköitymiset ja työtehtävien kierrätys helpottivat lopputulosta

Ou­to­kum­mul­la pehmeät keinot toivat rat­kai­su­ja - Ero­pa­ke­tit, elä­ke­put­ket, elä­köi­ty­mi­set ja työ­teh­tä­vien kier­rä­tys hel­pot­ti­vat lop­pu­tu­los­ta

21.01.2021 17:13
Tilaajille

Lappia ja Ou­to­kum­pu vah­vis­ta­vat yh­teis­työ­tä uu­dis­ta­mal­la kump­pa­nuus­so­pi­mus­ta

09.09.2020 14:46
Tilaajille