Onnettomuudet: Rat­ti­juop­po ajoi stop-mer­kin takaa auton eteen Tor­nios­sa

Lapin Kansan kalakilpailu: Suuria ahvenia ja hurjia har­juk­sia

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Outokumpu Tornion tehtaat
Outokummun tuotanto jatkuu normaalisti – sulaton palon raivaustyöt jatkuvat pari päivää

Ou­to­kum­mun tuo­tan­to jatkuu nor­maa­lis­ti – sulaton palon rai­vaus­työt jat­ku­vat pari päivää

20.11.2023 13:39
Tilaajille
Outokummun terästehtaalla Torniossa syttyi perjantaina tulipalo, kun valokaariuuni ylikuumeni

Ou­to­kum­mun te­räs­teh­taal­la Tor­nios­sa syttyi per­jan­tai­na tu­li­pa­lo, kun va­lo­kaa­ri­uu­ni yli­kuu­me­ni

22.09.2023 16:53
Tilaajille
Outokumpu ja Luonnonsuojelupiiri valittivat Tornion terästehtaan ympäristöluvista hallinto-oikeuteen

Ou­to­kum­pu ja Luon­non­suo­je­lu­pii­ri va­lit­ti­vat Tornion te­räs­teh­taan ym­pä­ris­tö­lu­vis­ta hal­lin­to-oi­keu­teen

27.06.2023 17:56
Tilaajille
Avi tarkensi Outokummun Tornion tehtaiden ympäristölupia kaikkiaan 137 määräyksen osalta

Avi tar­ken­si Ou­to­kum­mun Tornion teh­tai­den ym­pä­ris­tö­lu­pia kaik­kiaan 137 mää­räyk­sen osalta

25.04.2023 05:00
Tilaajille
Teräksen sulatusuuniin tuli reikä Tornion terästehtaalla

Te­räk­sen su­la­tus­uu­niin tuli reikä Tornion te­räs­teh­taal­la

25.03.2023 15:57
Tilaajille
Tommi Sauvolainen jatkaa pääluottamusmiehenä

Tommi Sau­vo­lai­nen jatkaa pää­luot­ta­mus­mie­he­nä

20.11.2022 16:06
Tilaajille
Outokumpu pitää yhden ferrokromiuuninsa suljettuna ainakin ensi maaliskuun loppuun ja aloittaa 70:tä henkilöä koskevat yt–neuvottelut

Ou­to­kum­pu pitää yhden fer­ro­kro­mi­uu­nin­sa sul­jet­tu­na ainakin ensi maa­lis­kuun loppuun ja aloit­taa 70:tä hen­ki­löä kos­ke­vat yt–­neu­vot­te­lut

07.10.2022 13:20 2

Kuumuus ja ki­pi­nöin­ti tuo­te­lin­jal­la lau­kai­si­vat yöllä sam­mu­tus­jär­jes­tel­män Ou­to­kum­mun Tornion teh­taal­la

18.10.2021 06:43
Outokummun kannattavuus parani alkuvuonna tuntuvasti ja yhtiö povaa tilanteensa paranevan edelleen

Ou­to­kum­mun kan­nat­ta­vuus parani al­ku­vuon­na tun­tu­vas­ti ja yhtiö povaa ti­lan­teen­sa pa­ra­ne­van edel­leen

06.05.2021 09:47 4
Tilaajille
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Me­ri-La­pis­sa pitää kääriä hihat

28.04.2021 06:00
Tilaajille
Outokummulla pehmeät keinot toivat ratkaisuja - Eropaketit, eläkeputket, eläköitymiset ja työtehtävien kierrätys helpottivat lopputulosta

Ou­to­kum­mul­la pehmeät keinot toivat rat­kai­su­ja - Ero­pa­ke­tit, elä­ke­put­ket, elä­köi­ty­mi­set ja työ­teh­tä­vien kier­rä­tys hel­pot­ti­vat lop­pu­tu­los­ta

21.01.2021 17:13
Tilaajille
Outokummun Tornion tehtailla syttyi tulipalo – oma väki sammutti, pelastuslaitokselle savusukelluskeikka

Ou­to­kum­mun Tornion teh­tail­la syttyi tu­li­pa­lo – oma väki sam­mut­ti, pe­las­tus­lai­tok­sel­le sa­vu­su­kel­lus­keik­ka

14.01.2021 20:32
230 työpaikan menetys on Meri-Lapille valtava isku, mutta onneksi edessä häämöttää valoa
Pääkirjoitus

230 työ­pai­kan menetys on Me­ri-La­pil­le valtava isku, mutta onneksi edessä hää­möt­tää valoa

27.12.2020 10:38 1
Tilaajille
"Olo on aika turta" – Outokummun yt-neuvottelujen tulos oli luottamushenkilöille pettymys, vaikka muutama työpaikka pelastuikin

"Olo on aika turta" – Ou­to­kum­mun yt-neu­vot­te­lu­jen tulos oli luot­ta­mus­hen­ki­löil­le pet­ty­mys, vaikka muutama työ­paik­ka pe­las­tui­kin

22.12.2020 19:39 1
Tilaajille
Torniolainen kaupunginvaltuutettu  ja ay-aktiivi Mari Tuomaala siirtyy sopimusasiantuntijaksi Teollisuusliittoon – Edessä on muutto Tuusulaan

Tor­nio­lai­nen kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu ja ay-ak­tii­vi Mari Tuo­maa­la siirtyy so­pi­mus­asian­tun­ti­jak­si Teol­li­suus­liit­toon – Edessä on muutto Tuu­su­laan

16.12.2020 16:41
Tilaajille
Suuria henkilöstövähennyksiä suunnitteleva Outokumpu on saanut viime viikkoina useita hyviä uutisia

Suuria hen­ki­lös­tö­vä­hen­nyk­siä suun­nit­te­le­va Ou­to­kum­pu on saanut viime viik­koi­na useita hyviä uutisia

10.12.2020 18:30
Tilaajille

Teh­da­pa­lo­kun­ta sam­mut­ti pienen palon Tornion te­räs­teh­taal­la

09.12.2020 22:48
Outokummun työntekijät vaihtoivat taas pääluottamusmiehen

Ou­to­kum­mun työn­te­ki­jät vaih­toi­vat taas pää­luot­ta­mus­mie­hen

07.12.2020 19:30
Tilaajille
Outokumpu aloitti yt-neuvottelut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – valtiolta voi perustellusti odottaa Torniossa apua
Pääkirjoitus

Ou­to­kum­pu aloitti yt-neu­vot­te­lut ja sanoo yhdeksi syyksi koronaa – val­tiol­ta voi pe­rus­tel­lus­ti odottaa Tor­nios­sa apua

07.11.2020 09:06
Tilaajille
Ulosmarssi Outokummun Tornion terästehtaalla

Ulos­mars­si Ou­to­kum­mun Tornion te­räs­teh­taal­la

06.11.2020 12:18
Tilaajille