Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi, lakko ei koske Poh­jois-Suo­men hen­ki­lö­yö­ju­na­lii­ken­net­tä

Rikos: Vä­ki­val­tai­nen ve­lan­pe­rin­tä Ro­va­nie­mel­lä toi 37-vuo­tiaal­le nai­sel­le reilut kaksi vuotta van­keut­ta

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Ou­to­kum­pu pitää yhden fer­ro­kro­mi­uu­nin­sa sul­jet­tu­na ainakin ensi maa­lis­kuun loppuun ja aloit­taa 70:tä hen­ki­löä kos­ke­vat yt–­neu­vot­te­lut

Helsinki

Teräsyhtiö Outokumpu lykkää yhden ferrokromiuuninsa käynnistämistä uudelleen ainakin ensi vuoden ensimmäisen neljänneksen loppuun. Ruostumatonta terästä valmistava yhtiö kertoi syyskuun alussa viivästyttävänsä uunin käynnistämistä huoltotauon jälkeen sähkön poikkeuksellisen kalliin hinnan takia.

– Tilanne energiamarkkinoilla ei ole valitettavasti parantunut, vaan energian kova hinta vaikuttaa negatiivisesti kustannuskilpailukykyymme pääosin Euroopan ulkopuolelta tuleviin kilpailijoihimme verrattuna, sanoo Outokummun ferrokromiliiketoiminnan johtaja Martti Sassi tiedotteessa.

Outokumpu aloittaa lykkäyksen takia Tornion tehtailla muutosneuvottelut, joiden piirissä on koko ferrokromiliiketoiminnan henkilöstö. Toimenpiteet voivat Outokummun mukaan koskettaa enintään 70:tä henkilöä. Sassin mukaan muutosneuvotteluissa yritetään löytää ratkaisu, jolla henkilöstö kyetään työllistämään Tornion tehtaiden muissa toiminnoissa.

Outokumpu alkoi jo elokuussa suunnitella ferrokromin tuotantoaan siten, että ferrokromia ei tuoteta sähkön hinnan ollessa korkeimmillaan.

– Outokummun ferrokromin hiilijalanjälki on maailman pienin. Toivomme, että päättäjät ottavat aktiivisen roolin sähköenergiamarkkinoiden tasapainottamisessa, jolloin voimme jatkaa ferrokromin tuottamista kannattavasti, Sassi viestitti.

Ferrokromin tuotanto jatkuu noin 70 prosentilla täydestä kapasiteetista, kun yksi Tornion kolmesta ferrokromiuunista on pysähdyksissä. Sen tuotannon rajoitus ei vaikuta Outokummun ruostumattoman teräksen toimituksiin.

Ferrokromi on raudan ja kromin seos, jota tarvitaan ruostumattoman teräksen valmistuksessa.