Kunniamerkit: Katso lista Lappiin myön­ne­tyis­tä it­se­näi­syys­päi­vän kun­nia­mer­keis­tä

pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Liiketulos
Lähitapiola Lapin kokonaistulos painui tappiolliseksi – vakuutusyhtiö maksoi viime vuonna korvauksia yli 20 miljoonaa euroa

Lä­hi­ta­pio­la Lapin ko­ko­nais­tu­los painui tap­piol­li­sek­si – ­va­kuu­tu­syh­tiö maksoi viime vuonna kor­vauk­sia yli 20 mil­joo­naa euroa

15.02.2023 09:47 1
Tilaajille
Metsä Group kasvatti tulostaan ja liikevaihtoaan – puu, sellu ja kartonki tekivät vuonna 2022 ennätystulokset

Metsä Group kas­vat­ti tu­los­taan ja lii­ke­vaih­toaan – puu, sellu ja kar­ton­ki tekivät vuonna 2022 en­nä­tys­tu­lok­set

10.02.2023 15:43 2
Outokumpu paisutti tulostaan ja liikevaihtoaan – liikevaihto nousi yli miljardilla

Ou­to­kum­pu pai­sut­ti tu­los­taan ja lii­ke­vaih­toaan – lii­ke­vaih­to nousi yli mil­jar­dil­la

05.05.2022 09:53 1
Viime vuosi oli Napapiirin energia ja vesi oy:lle sähkön hinnannousun vuoksi erittäin tuloksellinen – fokus uusiutuvissa energianlähteissä

Viime vuosi oli Na­pa­pii­rin energia ja vesi oy:lle sähkön hin­nan­nou­sun vuoksi erit­täin tu­lok­sel­li­nen – fokus uu­siu­tu­vis­sa ener­gian­läh­teis­sä

27.04.2022 10:09 5
Tilaajille
Arinan alkuvuoden kokonaismyynti 516 miljoonaa viiden prosentin kasvulla – Osuuskauppa avannut myös uusia toimipisteitä pitkin Pohjois-Suomea

Arinan al­ku­vuo­den ko­ko­nais­myyn­ti 516 mil­joo­naa viiden pro­sen­tin kas­vul­la – Osuus­kaup­pa avannut myös uusia toi­mi­pis­tei­tä pitkin Poh­jois-Suo­mea

24.08.2021 20:11
Tilaajille
Kesko onnistui tekemään vahvaa tulosta monella rintamalla – viimeinen neljännes kaikkien aikojen paras sarjassaan

Kesko on­nis­tui te­ke­mään vahvaa tulosta monella rin­ta­mal­la – vii­mei­nen nel­jän­nes kaik­kien aikojen paras sar­jas­saan

05.02.2020 10:36
OP:n Ritakallio: Pankkien tuloksiin kohdistuu paineita – vuoden 2020 haaste on kustannusten hallinta

OP:n Ri­ta­kal­lio: Pank­kien tu­lok­siin koh­dis­tuu pai­nei­ta – vuoden 2020 haaste on kus­tan­nus­ten hal­lin­ta

04.02.2020 10:01
Metsä Groupin tulos puolittui – sellun hinnan lasku painoi

Metsä Groupin tulos puo­lit­tui – sellun hinnan lasku painoi

31.10.2019 13:21