kolumni: Puo­lus­tai­si­ko­han pu­ti­nis­ti maa­tam­me?

Influenssa: Ro­va­nie­mi aloit­taa inf­luens­sa­ro­ko­tuk­set mar­ras­kuus­sa – aikaa ei voi vielä varata

Osuuspankki
"Näyttää, että me ikäihmiset olemme joutavaa porukkaa" – Kemijärvellä ollaan tyytymättömiä väheneviin pankkipalveluihin

"Näyt­tää, että me ikä­ih­mi­set olemme jou­ta­vaa po­ruk­kaa" – Ke­mi­jär­vel­lä ollaan tyy­ty­mät­tö­miä vä­he­ne­viin pank­ki­pal­ve­lui­hin

22.07.2022 18:00 6
Tilaajille
Lukuisten pankkien maksuliikenteessä ollut ongelmia keskiviikkona – Osuuspankki sanoo saaneensa ongelman kuntoon

Lu­kuis­ten pank­kien mak­su­lii­ken­tees­sä ollut on­gel­mia kes­ki­viik­ko­na – Osuus­pank­ki sanoo saa­neen­sa on­gel­man kuntoon

15.06.2022 17:07 3
OP:n laaja käyttökatko on päättynyt – OP-mobiilin siirtomaksuissa saattaa esiintyä vielä häiriöitä

OP:n laaja käyt­tö­kat­ko on päät­ty­nyt – OP-mo­bii­lin siir­to­mak­suis­sa saattaa esiin­tyä vielä häi­riöi­tä

11.10.2020 15:09
OP-ryhmän johtaja: Asuntolainoihin on haettu historiallisen paljon lyhennysvapaita, kesällä uusien lainojen kysyntä kääntyi kasvuun

OP-ryh­män joh­ta­ja: Asun­to­lai­noi­hin on haettu his­to­rial­li­sen paljon ly­hen­nys­va­pai­ta, kesällä uusien lai­no­jen kysyntä kääntyi kasvuun

30.07.2020 06:00 1
OP:n Ritakallio: "EKP toimi esimerkillisesti, pankit voivat nyt helpommin lisätä rahoitustaan koronasta kärsiville yrityksille"

OP:n Ri­ta­kal­lio: "EKP toimi esi­mer­kil­li­ses­ti, pankit voivat nyt hel­pom­min lisätä ra­hoi­tus­taan ko­ro­nas­ta kär­si­vil­le yri­tyk­sil­le"

12.03.2020 19:28
OP:n Ritakallio: Pankkien tuloksiin kohdistuu paineita – vuoden 2020 haaste on kustannusten hallinta

OP:n Ri­ta­kal­lio: Pank­kien tu­lok­siin koh­dis­tuu pai­nei­ta – vuoden 2020 haaste on kus­tan­nus­ten hal­lin­ta

04.02.2020 10:01
Pohjolan Osuuspankin toimitusjohtaja Keijo Posio siirtyy Rovaniemeltä Ouluun – aloittaa toimitusjohtajana Oulun Osuuspankissa

Poh­jo­lan Osuus­pan­kin toi­mi­tus­joh­ta­ja Keijo Posio siirtyy Ro­va­nie­mel­tä Ouluun – aloit­taa toi­mi­tus­joh­ta­ja­na Oulun Osuus­pan­kis­sa

01.10.2019 19:49