pääkirjoitus: Il­mas­ton­muu­tos etenee, eivätkä sen vai­ku­tuk­set ole enää kai­kil­ta osin py­säy­tet­tä­vis­sä

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Varustamot
Outokummun terästä kuljettavat alukset uusitaan – alukset varustetaan monella polttoaineella toimivilla pääkoneilla

Ou­to­kum­mun terästä kul­jet­ta­vat alukset uu­si­taan – alukset va­rus­te­taan monella polt­to­ai­neel­la toi­mi­vil­la pää­ko­neil­la

24.11.2021 14:43 2
Tilaajille
Matkustajavarustamot ovat nyt polvillaan – rahti ja työmatkustus ei riitä liikenteen jatkamiseen

Mat­kus­ta­ja­va­rus­ta­mot ovat nyt pol­vil­laan – rahti ja työ­mat­kus­tus ei riitä lii­ken­teen jat­ka­mi­seen

30.09.2020 12:34
Varustamoille valmistellaan miljoonien eurojen tukipakettia syksyksi – "Emme lähde tukemaan voitollista liiketoimintaa"

Va­rus­ta­moil­le val­mis­tel­laan mil­joo­nien eurojen tu­ki­pa­ket­tia syk­syk­si – "Emme lähde tu­ke­maan voi­tol­lis­ta lii­ke­toi­min­taa"

08.09.2020 06:00 2
Hallitus tukee varustamoita vajaalla 25 miljoonalla eurolla matkustaja- ja lastiliikennöinnissä

Hal­li­tus tukee va­rus­ta­moi­ta va­jaal­la 25 mil­joo­nal­la eurolla mat­kus­ta­ja- ja las­ti­lii­ken­nöin­nis­sä

12.06.2020 10:44
Lääkekuljetukset Suomeen varmistetaan laivoilla, Suomen Varustamot vakuuttaa – Matkustajalaivojen peruutukset eivät ole vielä vaikuttaneet rahtiin

Lää­ke­kul­je­tuk­set Suomeen var­mis­te­taan lai­voil­la, Suomen Va­rus­ta­mot va­kuut­taa – Mat­kus­ta­ja­lai­vo­jen pe­ruu­tuk­set eivät ole vielä vai­kut­ta­neet rahtiin

22.03.2020 17:34
Laivoja uusitaan tiuhaan tahtiin – Finnlines tilaamassa kaksi uutta alusta, todennäköisesti Naantalin linjalle

Laivoja uu­si­taan tiuhaan tahtiin – Finn­li­nes ti­laa­mas­sa kaksi uutta alusta, to­den­nä­köi­ses­ti Naan­ta­lin lin­jal­le

06.11.2019 17:40
Tilaajille