Päivittyvä lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le Lapissa

mainos : Syys­mark­ki­na­tar­jous, Lapin Kansa Digi 2,99 €/viik­ko. Tilaa tästä.

Näyttely

Näyt­te­ly tuo Tornion pe­rus­ta­jan tutuksi – Kustaa II Aa­dol­fia ku­va­taan maa­lauk­sien, vi­deo­ku­vien ja esi­neis­tön kautta.

26.08.2021 14:41

Ke­mi­jär­vi kutsui 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si ke­mi­jär­ve­läis­syn­tyi­sen ku­va­tai­te­li­ja Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­nan tuomaan Jäl­leen­nä­ke­mi­siä-näyt­te­lyn­sä kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

01.07.2021 17:00 1
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Pieni pala piik­ki­lan­kaa

30.06.2021 16:30
Tilaajille

Tornion ka­me­ra­seu­ran näyt­te­ly esit­te­lee tämän päivän Tor­nio­ta

12.05.2021 13:56

Tor­nio­lai­nen va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Juho Ne­va­lai­nen tekee ka­me­ran­sa vaikka tyh­jäs­tä kal­ja­pur­kis­ta

24.03.2021 10:54

Ar­vos­te­lu: Michael Marnin Ja­cob­sin juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta kä­sit­te­le­vä näyt­te­ly ra­ken­tuu pie­nis­tä nyans­seis­ta

06.03.2021 10:15
Tilaajille

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille

Mil­lai­nen jälki jää sa­tees­ta, tuu­les­ta ja lin­nun­lau­lus­ta?

24.02.2021 17:37
Tilaajille

Tai­de­teks­tii­li tekee kunniaa pe­rin­tei­sil­le Lap­pi-kli­seil­le Laura Lai­va­maan näyt­te­lys­sä

04.01.2021 18:08
Tilaajille

Pos­ti­kort­ti­yrit­tä­jä ei ehtinyt pitää omaa näyt­te­lyä – Kalevi Asp­lun­din kuvia nähdään nyt muis­to­näyt­te­lys­sä

31.12.2020 09:33 1

Mene vaikka tänne: Tove Jans­son, Muu­mi­peik­ko, Touko Laak­so­nen ja Mr. Lordi pi­par­ka­kus­sa

19.11.2020 17:30

Sepän paja hiljeni Muu­ro­las­sa – Risto Immosta muis­te­taan näyt­te­lys­sä Ro­va­nie­mel­lä

18.11.2020 10:50

Lapin yli­opis­ton tai­tei­den tie­de­kun­ta juhlii ja leikkii näyt­te­lys­sään

21.08.2020 20:34
Tilaajille