Onnettomuudet: Mal­mi­ju­na suistui jälleen rai­teil­taan

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan - tutustu ja hae tästä

Näyttely
Arvio: Estetiikan vankila – taidetta ei sopisi pilata turhalla tekosiveydellä

Arvio: Es­te­tii­kan vankila – tai­det­ta ei sopisi pilata tur­hal­la te­ko­si­vey­del­lä

02.08.2023 18:27
Tilaajille
Rovaniemen ja Lapin yhteinen Arktikum
Lukijalta Mielipidekirjoitus

Ro­va­nie­men ja Lapin yh­tei­nen Ark­ti­kum

27.03.2023 06:05
Tilaajille
Taidetta vanhassa korjaamossa – kemiläiset naiset löysivät mielenkiintoisen paikan taidenäyttelylleen

Tai­det­ta van­has­sa kor­jaa­mos­sa – ke­mi­läi­set naiset löy­si­vät mie­len­kiin­toi­sen paikan tai­de­näyt­te­lyl­leen

29.06.2022 09:30
Näyttelyarvio: Ruusun makuinen suudelma –  Tornion kuvataideseura tarjoaa taideterapiaa kesäisellä kukkakimpulla

Näyt­te­lyar­vio: Ruusun ma­kui­nen suu­del­ma – Tornion ku­va­tai­de­seu­ra tarjoaa tai­de­te­ra­piaa ke­säi­sel­lä kuk­ka­kim­pul­la

28.06.2022 17:47
Tilaajille
MeriTuulin jokainen teos on puheenvuoro – "Käsin kirjoittaminen on aivoille hyödyllistä", sanoo kirjansitoja

Me­ri­Tuu­lin jo­kai­nen teos on pu­heen­vuo­ro – "Käsin kir­joit­ta­mi­nen on ai­voil­le hyö­dyl­lis­tä", sanoo kir­jan­si­to­ja

20.06.2022 17:30
Tilaajille
Kemin kuvatuinta rakennusta juhlitaan näyttelyllä - Kemin historiallisen museon kaksiosainen näyttely esittelee Kemin kirkon historiaa sekä kemiläisten ottamia valokuvia kirkosta

Kemin ku­va­tuin­ta ra­ken­nus­ta juh­li­taan näyt­te­lyl­lä - Kemin his­to­rial­li­sen museon kak­si­osai­nen näyt­te­ly esit­te­lee Kemin kirkon his­to­riaa sekä ke­mi­läis­ten ottamia va­lo­ku­via kir­kos­ta

09.06.2022 09:00
Essi Korvan teoksia esillä Tilassa

Essi Korvan teoksia esillä Tilassa

09.02.2022 12:37
Eläkeliiton Keminmaan yhdistyksen  jäsenten Ristipistoja elämästä – voimaannuttava kuva -näyttely on esillä Pohjanrannassa

Elä­ke­lii­ton Ke­min­maan yh­dis­tyk­sen jä­sen­ten Ris­ti­pis­to­ja elä­mäs­tä – voi­maan­nut­ta­va kuva -näyt­te­ly on esillä Poh­jan­ran­nas­sa

17.11.2021 18:49
Rihvelitaulu ja karttakeppi, mutta kuka muistaa rihvelikynän? – Lapissa oli 24 kansakoulua jo 1800-luvun lopussa

Rih­ve­li­tau­lu ja kart­ta­kep­pi, mutta kuka muistaa rih­ve­li­ky­nän? – Lapissa oli 24 kan­sa­kou­lua jo 1800-lu­vun lopussa

07.11.2021 17:04 3
Tilaajille
Tulevaisuuden väriaineet saadaan sienistä ja marjoista – bioväreistä kertova näyttely avaa bioväriainetutkimuksen maailmaa ja sitä, millainen on tulevaisuuden väripaletti

Tu­le­vai­suu­den vä­ri­ai­neet saadaan sie­nis­tä ja mar­jois­ta – bio­vä­reis­tä kertova näyt­te­ly avaa bio­vä­ri­ai­ne­tut­ki­muk­sen maail­maa ja sitä, mil­lai­nen on tu­le­vai­suu­den vä­ri­pa­let­ti

12.10.2021 18:30
Tilaajille
Näyttely tuo Tornion perustajan tutuksi – Kustaa II Aadolfia kuvataan maalauksien, videokuvien ja esineistön kautta.

Näyt­te­ly tuo Tornion pe­rus­ta­jan tutuksi – Kustaa II Aa­dol­fia ku­va­taan maa­lauk­sien, vi­deo­ku­vien ja esi­neis­tön kautta.

26.08.2021 14:41
Kemijärvi kutsui 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kemijärveläissyntyisen kuvataitelija Pirkko Mäkelä-Haapalinnan tuomaan Jälleennäkemisiä-näyttelynsä kulttuurikeskukseen

Ke­mi­jär­vi kutsui 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si ke­mi­jär­ve­läis­syn­tyi­sen ku­va­tai­te­li­ja Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­nan tuomaan Jäl­leen­nä­ke­mi­siä-näyt­te­lyn­sä kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

01.07.2021 17:00 1
Tilaajille
Arvostelu: Pieni pala piikkilankaa

Ar­vos­te­lu: Pieni pala piik­ki­lan­kaa

30.06.2021 16:30
Tilaajille
Tornion kameraseuran näyttely esittelee tämän päivän Torniota

Tornion ka­me­ra­seu­ran näyt­te­ly esit­te­lee tämän päivän Tor­nio­ta

12.05.2021 13:56
Torniolainen valokuvataiteilija Juho Nevalainen tekee kameransa vaikka tyhjästä kaljapurkista

Tor­nio­lai­nen va­lo­ku­va­tai­tei­li­ja Juho Ne­va­lai­nen tekee ka­me­ran­sa vaikka tyh­jäs­tä kal­ja­pur­kis­ta

24.03.2021 10:54
Arvostelu: Michael Marnin Jacobsin juutalaisvastaisuutta käsittelevä näyttely rakentuu pienistä nyansseista

Ar­vos­te­lu: Michael Marnin Ja­cob­sin juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta kä­sit­te­le­vä näyt­te­ly ra­ken­tuu pie­nis­tä nyans­seis­ta

06.03.2021 10:15
Tilaajille
Arvostelu: Näyttely jossa saa piirtää

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille
Millainen jälki jää sateesta, tuulesta ja linnunlaulusta?

Mil­lai­nen jälki jää sa­tees­ta, tuu­les­ta ja lin­nun­lau­lus­ta?

24.02.2021 17:37
Tilaajille
Taidetekstiili tekee kunniaa perinteisille Lappi-kliseille Laura Laivamaan näyttelyssä

Tai­de­teks­tii­li tekee kunniaa pe­rin­tei­sil­le Lap­pi-kli­seil­le Laura Lai­va­maan näyt­te­lys­sä

04.01.2021 18:08
Tilaajille
Postikorttiyrittäjä ei ehtinyt pitää omaa näyttelyä – Kalevi Asplundin kuvia nähdään nyt muistonäyttelyssä

Pos­ti­kort­ti­yrit­tä­jä ei ehtinyt pitää omaa näyt­te­lyä – Kalevi Asp­lun­din kuvia nähdään nyt muis­to­näyt­te­lys­sä

31.12.2020 09:33 1