Pääkirjoitus: Ay-lii­ke ja hal­li­tus ovat ajau­tu­neet jää­rä­päi­syyt­tään pat­ti­ti­lan­tee­seen, mistä kum­man­kin on vaikea pe­rään­tyä

Lakko: Työ­tais­te­lu kes­keyt­tää ju­na­lii­ken­teen ensi tors­tai­na vuo­ro­kau­den ajaksi

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Galleria Napa
Viimeisin 12 tuntia
Arvio: Leena Reittun näyttelyssä Galleria Napassa metsätie johtaa kohti hakkuuaukeaa – surullisessa tarinassa työprosessi näyttäytyy taiteen osana

Arvio: Leena Reittun näyt­te­lys­sä Gal­le­ria Napassa met­sä­tie johtaa kohti hak­kuu­au­keaa – su­rul­li­ses­sa ta­ri­nas­sa työ­pro­ses­si näyt­täy­tyy taiteen osana

12:01
Tilaajille
Vanhemmat
Näyttelyarvio: Itsenäisiä ratkaisuja – Jaakko Heikkinen loihtii kuvan sivustakatsojasta yhteiskunnassa

Näyt­te­lyar­vio: It­se­näi­siä rat­kai­su­ja – Jaakko Heik­ki­nen loihtii kuvan si­vus­ta­kat­so­jas­ta yh­teis­kun­nas­sa

08.11.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kumpi on tärkeämpää: taide vai mitä siitä puhutaan? – rovaniemeläisgalleriassa esillä kotimaisia nykymaalauksia

Näyt­te­lyar­vio: Kumpi on tär­keäm­pää: taide vai mitä siitä pu­hu­taan? – ro­va­nie­me­läis­gal­le­rias­sa esillä ko­ti­mai­sia ny­ky­maa­lauk­sia

06.10.2023 15:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Pala pohjoista valoa – Young Arctic Artists 2023 maalaa pohjoista maisemaa ja mielialaa

Näyt­te­lyar­vio: Pala poh­jois­ta valoa – Young Arctic Artists 2023 maalaa poh­jois­ta mai­se­maa ja mie­li­alaa

05.09.2023 17:30
Tilaajille
Pohjoista taidetta yhteistyön merkeissä – Galleria Napa täyttyy pohjoisten taiteilijoiden teoksista jo viidettä kertaa

Poh­jois­ta tai­det­ta yh­teis­työn mer­keis­sä – Gal­le­ria Napa täyttyy poh­jois­ten tai­tei­li­joi­den teok­sis­ta jo vii­det­tä kertaa

29.08.2023 17:38
Tilaajille
Näyttelyarvio: Jäniksen kanssa juttusilla – Galleria Napassa pohditaan, onko ihminen sittenkään niin kovin viisas arvottaessaan asioita

Näyt­te­lyar­vio: Jä­nik­sen kanssa jut­tu­sil­la – Gal­le­ria Napassa poh­di­taan, onko ihminen sit­ten­kään niin kovin viisas ar­vot­taes­saan asioita

11.07.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Uutterat kaivertajat – Studio Mustanapassa pistetään pää mehiläispesään

Näyt­te­lyar­vio: Uut­te­rat kai­ver­ta­jat – Studio Mus­ta­na­pas­sa pis­te­tään pää me­hi­läis­pe­sään

12.05.2023 06:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Puutarha punaisesta tomusta – Pirkko Mäkelä-Haapalinna käy vähäeleisesti läpi uskon ja toivon kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: Puu­tar­ha pu­nai­ses­ta tomusta – Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­na käy vä­hä­elei­ses­ti läpi uskon ja toivon ki­pu­koh­tia

19.04.2023 17:30
Tilaajille
Näyttelyarvio: Muistoja sekä uusia luontokuvia – Johanna Laajan sympaattiset autonrättänät herättävät surumielistä hilpeyttä

Näyt­te­lyar­vio: Muis­to­ja sekä uusia luon­to­ku­via – Johanna Laajan sym­paat­ti­set au­ton­rät­tä­nät he­rät­tä­vät su­ru­mie­lis­tä hil­peyt­tä

21.03.2023 11:27
Tilaajille
Näyttelyarvio: Päivä puuna – Studio Mustanapassa Miia Kettunen pukeutuu puupukuun

Näyt­te­lyar­vio: Päivä puuna – Studio Mus­ta­na­pas­sa Miia Ket­tu­nen pu­keu­tuu puu­pu­kuun

14.02.2023 11:00
Tilaajille
Näyttelyarvio: Sankareita ja marttyyreja – Sanna Haimila etsii teoksissaan kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: San­ka­rei­ta ja mart­tyy­re­ja – Sanna Haimila etsii teok­sis­saan ki­pu­koh­tia

20.01.2023 11:01
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaskelotti laulaa joulun iloa – Galleria Napassa ilmeikkäät joulumarkkinat luovat kaamokseen valoa

Näyt­te­lyar­vio: Kas­ke­lot­ti laulaa joulun iloa – ­Gal­le­ria Napassa il­meik­käät jou­lu­mark­ki­nat luovat kaa­mok­seen valoa

22.12.2022 12:02
Tilaajille
Essi Korvan teoksia Galleria Napassa – näyttelyssä sekoittuvat elementit elämästä tuonelaan

Essi Korvan teoksia Gal­le­ria Napassa – näyt­te­lys­sä se­koit­tu­vat ele­men­tit elä­mäs­tä tuo­ne­laan

20.10.2022 10:09
Tilaajille
Luonnonvoimia kumoamassa – Galleria Napassa Rovaniemellä esillä optista painovoimaa

Luon­non­voi­mia ku­moa­mas­sa – ­Gal­le­ria Napassa Ro­va­nie­mel­lä esillä optista pai­no­voi­maa

14.10.2022 16:33
Tilaajille
Näyttelyarvio: Värähtelevien vesien äärellä

Näyt­te­lyar­vio: Vä­räh­te­le­vien vesien äärellä

23.02.2022 15:19
Tilaajille
Näyttelyarvio: Inhimillisiä piirteitä ja henkilökohtaisia mielikuvia – Galleria Napassa nuuhkitaan luonnontilaa

Näyt­te­lyar­vio: In­hi­mil­li­siä piir­tei­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­sia mie­li­ku­via – ­Gal­le­ria Napassa nuuh­ki­taan luon­non­ti­laa

26.01.2022 14:22
Tilaajille
Arvostelu: Vinoumia ja vääristymiä

Ar­vos­te­lu: Vi­nou­mia ja vää­ris­ty­miä

16.11.2021 17:43
Tilaajille
Arvostelu: Puun sielu näyttelytilassa

Ar­vos­te­lu: Puun sielu näyt­te­ly­ti­las­sa

14.10.2021 15:47
Tilaajille
Arvostelu: Kuvia muistisairaudesta

Ar­vos­te­lu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

17.09.2021 17:29
Tilaajille
Arvostelu: Ohivirtauksia todellisuudessa

Ar­vos­te­lu: Ohi­vir­tauk­sia to­del­li­suu­des­sa

19.08.2021 15:48
Tilaajille