Tähtijuttu: Kak­sois­mur­ha toi kyy­ne­leet lau­ta­mie­hen silmiin – min­kä­lais­ta on maal­lik­ko­tuo­ma­ri­na toi­mi­mi­nen?

Rakentaminen: Pel­ko­sen­nie­men koulu val­mis­tuu rii­tai­sis­sa tun­nel­mis­sa – pääu­ra­koit­si­ja: "En kom­men­toi"

Pääkirjoitus : Pe­rus­suo­ma­lai­set ei ole luo­pu­nut EU-ero­haa­veis­taan – se on yl­lät­tä­vää ti­lan­tees­sa, missä Suomen erosta hyö­tyi­si vain hyök­käys­so­taa käyvä Venäjä

Galleria Napa
Näyttelyarvio: Sankareita ja marttyyreja – Sanna Haimila etsii teoksissaan kipukohtia

Näyt­te­lyar­vio: San­ka­rei­ta ja mart­tyy­re­ja – Sanna Haimila etsii teok­sis­saan ki­pu­koh­tia

20.01.2023 11:01
Tilaajille
Näyttelyarvio: Kaskelotti laulaa joulun iloa – Galleria Napassa ilmeikkäät joulumarkkinat luovat kaamokseen valoa

Näyt­te­lyar­vio: Kas­ke­lot­ti laulaa joulun iloa – ­Gal­le­ria Napassa il­meik­käät jou­lu­mark­ki­nat luovat kaa­mok­seen valoa

22.12.2022 12:02
Tilaajille
Essi Korvan teoksia Galleria Napassa – näyttelyssä sekoittuvat elementit elämästä tuonelaan

Essi Korvan teoksia Gal­le­ria Napassa – näyt­te­lys­sä se­koit­tu­vat ele­men­tit elä­mäs­tä tuo­ne­laan

20.10.2022 10:09
Tilaajille
Luonnonvoimia kumoamassa – Galleria Napassa Rovaniemellä esillä optista painovoimaa

Luon­non­voi­mia ku­moa­mas­sa – ­Gal­le­ria Napassa Ro­va­nie­mel­lä esillä optista pai­no­voi­maa

14.10.2022 16:33
Tilaajille
Näyttelyarvio: Värähtelevien vesien äärellä

Näyt­te­lyar­vio: Vä­räh­te­le­vien vesien äärellä

23.02.2022 15:19
Tilaajille
Näyttelyarvio: Inhimillisiä piirteitä ja henkilökohtaisia mielikuvia – Galleria Napassa nuuhkitaan luonnontilaa

Näyt­te­lyar­vio: In­hi­mil­li­siä piir­tei­tä ja hen­ki­lö­koh­tai­sia mie­li­ku­via – ­Gal­le­ria Napassa nuuh­ki­taan luon­non­ti­laa

26.01.2022 14:22
Tilaajille
Arvostelu: Vinoumia ja vääristymiä

Ar­vos­te­lu: Vi­nou­mia ja vää­ris­ty­miä

16.11.2021 17:43
Tilaajille
Arvostelu: Puun sielu näyttelytilassa

Ar­vos­te­lu: Puun sielu näyt­te­ly­ti­las­sa

14.10.2021 15:47
Tilaajille
Arvostelu: Kuvia muistisairaudesta

Ar­vos­te­lu: Kuvia muis­ti­sai­rau­des­ta

17.09.2021 17:29
Tilaajille
Arvostelu: Ohivirtauksia todellisuudessa

Ar­vos­te­lu: Ohi­vir­tauk­sia to­del­li­suu­des­sa

19.08.2021 15:48
Tilaajille
Taidelainaamoviikot-näyttelyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin­ – "Vielä ei ole kukaan teosta palauttanut"

Tai­de­lai­naa­mo­vii­kot-näyt­te­lyn teoksia voi ostaa tai lainata omaan kotiin – "Vielä ei ole kukaan teosta pa­laut­ta­nut"

23.06.2021 11:31
Tilaajille
Arvostelu: Siipensä polttanut Pegasus

Ar­vos­te­lu: Sii­pen­sä polt­ta­nut Pegasus

29.04.2021 19:41
Tilaajille
Taidetta koteihin: Hehku, joka kosketti kaamoksessa

Tai­det­ta ko­tei­hin: Hehku, joka kos­ket­ti kaa­mok­ses­sa

25.03.2021 09:12
Arvostelu: Näyttely jossa saa piirtää

Ar­vos­te­lu: Näyt­te­ly jossa saa piirtää

01.03.2021 21:13
Tilaajille
Taidetta koteihin: Minna Kurttila löysi haaveidensa taulun somesta

Tai­det­ta ko­tei­hin: Minna Kurt­ti­la löysi haa­vei­den­sa taulun somesta

03.02.2021 13:41
Arvostelu: Synkän joulun valoisa puoli

Ar­vos­te­lu: Synkän joulun valoisa puoli

12.01.2021 16:15
Tilaajille
Arvostelu: Sivustakatsojan näkökulma

Ar­vos­te­lu: Si­vus­ta­kat­so­jan nä­kö­kul­ma

02.10.2020 19:06
Tilaajille
Arvostelu: Veden värinää ja valon pilkettä

Ar­vos­te­lu: Veden värinää ja valon pil­ket­tä

24.07.2020 13:58
Tilaajille
Juhlanäyttely Rovaniemellä: Uusi ilo näkyy väreinä Siiri Niemelän taiteessa

Juh­la­näyt­te­ly Ro­va­nie­mel­lä: Uusi ilo näkyy väreinä Siiri Nie­me­län tai­tees­sa

10.07.2020 14:47
Tilaajille
Näyttelyarvostelu: Totta vai pelkkää sumua? Maailmallinen kaaos ja sen synkkä historia avautuvat Erkki Nampajärven kuvissa

Näyt­te­lyar­vos­te­lu: Totta vai pelkkää sumua? Maail­mal­li­nen kaaos ja sen synkkä his­to­ria avau­tu­vat Erkki Nam­pa­jär­ven kuvissa

23.06.2020 10:45
Tilaajille