Jalkapallo: "Oli hienoa huo­ma­ta, että seu­ral­la on kova luotto osaa­mi­see­ni", ku­vai­lee ro­va­nie­me­läis­jal­ka­pal­loi­li­ja Vilma Koi­vis­to siir­toaan yhteen Ruotsin huip­pu­jouk­kueis­ta

Pääkirjoitus: Venäjä jatkaa hyb­ri­di­ope­raa­tio­taan Suomen rajalla niin kauan kun se katsoo hyö­ty­vän­sä siitä

äänestä: Mikä on vuoden 2023 sy­käh­dyt­tä­vin lap­pi­lai­nen ur­hei­lu­ta­pah­tu­ma? Äänestä suo­sik­kia­si ja osal­lis­tu ar­von­taan

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Juutalaisvastaisuus
Sinimustan liikkeen puheenjohtajalle syyte juutalaisvastaisesta tviitistä – kysymykseen puolueen antisemitistisyydestä hän vastaa: "Minua ainakin voi sellaisena henkilönä pitää"

Si­ni­mus­tan liik­keen pu­heen­joh­ta­jal­le syyte juu­ta­lais­vas­tai­ses­ta tvii­tis­tä – ky­sy­myk­seen puo­lueen an­ti­se­mi­tis­ti­syy­des­tä hän vastaa: "Minua ainakin voi sel­lai­se­na hen­ki­lö­nä pitää"

09.04.2023 12:15 5
Arvostelu: Michael Marnin Jacobsin juutalaisvastaisuutta käsittelevä näyttely rakentuu pienistä nyansseista

Ar­vos­te­lu: Michael Marnin Ja­cob­sin juu­ta­lais­vas­tai­suut­ta kä­sit­te­le­vä näyt­te­ly ra­ken­tuu pie­nis­tä nyans­seis­ta

06.03.2021 10:15
Tilaajille