Lista: Näissä pai­kois­sa on voinut al­tis­tua ko­ro­na­vi­ruk­sel­le

Mainos: Lapin Kansan syys­lo­ma­tar­jous 5 viikkoa diginä ja pai­net­tu­na! Tilaa tästä.

Tilaajille

Ke­mi­jär­vi kutsui 150-vuo­tis­juh­la­vuo­den kun­niak­si ke­mi­jär­ve­läis­syn­tyi­sen ku­va­tai­te­li­ja Pirkko Mä­ke­lä-Haa­pa­lin­nan tuomaan Jäl­leen­nä­ke­mi­siä-näyt­te­lyn­sä kult­tuu­ri­kes­kuk­seen

Land of changes -teoksessa (2021) muutoksen teema nousee voimakkaasti esiin, sillä kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna muutti viime vuonna Kemijärveltä Turkuun.
Land of changes -teoksessa (2021) muutoksen teema nousee voimakkaasti esiin, sillä kuvataiteilija Pirkko Mäkelä-Haapalinna muutti viime vuonna Kemijärveltä Turkuun.
Kuva: Katja Palmqvist

Kemijärvi kutsui 150-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kemijärveläissyntyisen kuvataitelija Pirkko Mäkelä-Haapalinnan tuomaan Jälleennäkemisiä-näyttelynsä kulttuurikeskukseen.

Kesäinen valo, maalaamattomat mäntypinnat ja vaaleat seinät korostavat teosten värikylläisyyttä, vaikka aulan valaistus kaipaakin päivitystä.