Lapin maakuntamuseo
Unen aika -näyttely sukeltaa maailman syntymyytteihin

Unen aika -näyt­te­ly su­kel­taa maail­man syn­ty­myyt­tei­hin

30.09.2020 08:39 0
Tilaajille
Rovaniemen taidemuseolle ja Lapin maakuntamuseolle avustuksia yhteensä 28 000 euroa – raha käytetään perusnäyttelyyn ja virtuaalivierailuun

Ro­va­nie­men tai­de­mu­seol­le ja Lapin maa­kun­ta­mu­seol­le avus­tuk­sia yh­teen­sä 28 000 euroa – raha käy­te­tään pe­rus­näyt­te­lyyn ja vir­tuaa­li­vie­rai­luun

11.06.2020 11:49 0
Tilaajille
Satoja laatikoita ja pitkää pinnaa – Lapin maakuntamuseon kokoelmia pakataan turvaan lähestyvältä suurtulvalta

Satoja laa­ti­koi­ta ja pitkää pinnaa – Lapin maa­kun­ta­mu­seon ko­koel­mia pa­ka­taan turvaan lä­hes­ty­väl­tä suur­tul­val­ta

13.05.2020 12:20 0
Tilaajille
Arktikumin tulvasuojaus alkaa Rovaniemellä – maakuntamuseo valmistautuu kokoelmien evakuointiin

Ark­ti­ku­min tul­va­suo­jaus alkaa Ro­va­nie­mel­lä – maa­kun­ta­mu­seo val­mis­tau­tuu ko­koel­mien eva­kuoin­tiin

05.05.2020 12:38 1
Tilaajille
Töitä olisi, mutta Rovaniemen kaupungin päätöksellä työ on estynyt

Töitä olisi, mutta Ro­va­nie­men kau­pun­gin pää­tök­sel­lä työ on estynyt

07.04.2020 16:33 0
Tilaajille
Nyt tutkitaan nykyaikaa: Museon ystävät haluaa tietoja rovaniemeläisistä elintarvikeyrityksistä

Nyt tut­ki­taan ny­kyai­kaa: Museon ystävät haluaa tietoja ro­va­nie­me­läi­sis­tä elin­tar­vi­ke­yri­tyk­sis­tä

18.02.2020 16:14 0
Kuvien restaurointi vie Jukka Suvilehdon flow-tilaan – museokuvaajan ura alkoi kerrostalon vessasta kemikaalihöyryjen keskeltä

Kuvien res­tau­roin­ti vie Jukka Su­vi­leh­don flow-ti­laan – mu­seo­ku­vaa­jan ura alkoi ker­ros­ta­lon ves­sas­ta ke­mi­kaa­li­höy­ry­jen kes­kel­tä

14.02.2020 12:59 0
Jaana Aholan valokuvanäyttely Arktikumissa: Kuolajärveläisyys näkyy Sallassa edelleen

Jaana Aholan va­lo­ku­va­näyt­te­ly Ark­ti­ku­mis­sa: Kuo­la­jär­ve­läi­syys näkyy Sal­las­sa edel­leen

13.02.2020 18:18 0
Tilaajille
Arkeologiassa tarvitaan salapoliisin mieltä – eläkkeelle jäävän Lapin maakuntamuseon johtaja Hannu Kotivuoren mieleen ovat jääneet Tervolasta löydetyt kivikautiset asumukset

Ar­keo­lo­gias­sa tar­vi­taan sa­la­po­lii­sin mieltä – eläk­keel­le jäävän Lapin maa­kun­ta­mu­seon johtaja Hannu Ko­ti­vuo­ren mieleen ovat jääneet Ter­vo­las­ta löy­de­tyt ki­vi­kau­ti­set asu­muk­set

20.01.2020 17:50 0
Tilaajille
Terveiset 1700-luvulta: Susanna Junkkaran vaateluettelo löytyi sittenkin – Rovaniemen kansallispuvun tarina sai uuden käänteen

Ter­vei­set 1700-lu­vul­ta: Susanna Junk­ka­ran vaa­te­luet­te­lo löytyi sit­ten­kin – Ro­va­nie­men kan­sal­lis­pu­vun tarina sai uuden kään­teen

17.01.2020 09:10 0
Muinauksia mullan alta - Lapin maakuntamuseo avaa luennoilla mennyttä ja tulevaa

Mui­nauk­sia mullan alta - Lapin maa­kun­ta­mu­seo avaa luen­noil­la men­nyt­tä ja tulevaa

16.01.2020 15:21 0
Arktikumissa riitti viime vuonna väkeä tungokseen asti – Lasiputkessa vieraili 128 000 kävijää ja näyttelyissä oli ajoittain ruuhkaa

Ark­ti­ku­mis­sa riitti viime vuonna väkeä tun­gok­seen asti – La­si­put­kes­sa vie­rai­li 128 000 kävijää ja näyt­te­lyis­sä oli ajoit­tain ruuhkaa

16.01.2020 10:22 0
Tilaajille
Toimittajalta: En ehkä olisi kestänyt 1960-lukua Rovaniemellä
Kolumni Tiia Haapakangas

Toi­mit­ta­jal­ta: En ehkä olisi kes­tä­nyt 1960-lu­kua Ro­va­nie­mel­lä

20.12.2019 13:27 1
Näissä oloissa kauppalasta tuli kaupunki: Katso maakuntamuseon upeista kuvista, miltä Rovaniemi näytti 60 vuotta sitten

Näissä oloissa kaup­pa­las­ta tuli kau­pun­ki: Katso maa­kun­ta­mu­seon upeista ku­vis­ta, miltä Ro­va­nie­mi näytti 60 vuotta sitten

20.12.2019 10:12 0

Ro­va­nie­mi pe­rus­taa ar­keo­lo­gin ja ama­nuens­sin virat

26.11.2019 21:21 0
Tilaajille
Toimittajalta: Rollo kertoo kotiseuturakkaudesta
Kolumni Leena Talvensaari

Toi­mit­ta­jal­ta: Rollo kertoo ko­ti­seu­tu­rak­kau­des­ta

27.09.2019 09:48 0