Katso kuvat: Näin lap­pi­lai­set edus­ti­vat Pre­si­den­tin­lin­nas­sa

Puolustusvoimat: Ken­raa­li­kun­nas­sa vain yksi ylennys – katso tästä kaikki ylen­nyk­sen saaneet Lapissa

Mainos: Lapin Kansa Digi 13,90 €/kk – tilaa tästä

Lapin maakuntamuseo
Rovaniemi selvittää korjaamisen ohella myös punaisen tuvan purkamista – hirsianalyysi tukee käsitystä, että tupa on rakennettu 1800-luvulla

Ro­va­nie­mi sel­vit­tää kor­jaa­mi­sen ohella myös pu­nai­sen tuvan pur­ka­mis­ta – hir­si­ana­lyy­si tukee kä­si­tys­tä, että tupa on ra­ken­net­tu 1800-lu­vul­la

29.09.2023 17:00 25
Tilaajille
Sallassa tehdään arkeologisia kaivauksia – tutkitaan myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvaa hautaa

Sal­las­sa tehdään ar­keo­lo­gi­sia kai­vauk­sia – tut­ki­taan myö­häi­sel­le rau­ta­kau­del­le ajoit­tu­vaa hautaa

10.08.2023 10:21
Tilaajille
Kansien välissä: Rovaniemen menneitä ja mahdollisia puistoja

Kansien vä­lis­sä: Ro­va­nie­men men­nei­tä ja mah­dol­li­sia puis­to­ja

19.07.2023 15:32
Tilaajille
"Puiden aikajänne on ihan eri kuin ihmisten" – Arktikumissa avautuu näyttely, joka puolustaa Rovaniemellä kasvavia puita

"Puiden ai­ka­jän­ne on ihan eri kuin ih­mis­ten" – Ark­ti­ku­mis­sa avautuu näyt­te­ly, joka puo­lus­taa Ro­va­nie­mel­lä kas­va­via puita

01.06.2023 08:00 1
Tilaajille
Myöhäiselle rautakaudelle ajoittuvia hautoja tutkitaan Savukoskella kesäkuussa

Myö­häi­sel­le rau­ta­kau­del­le ajoit­tu­via hautoja tut­ki­taan Sa­vu­kos­kel­la ke­sä­kuus­sa

31.05.2023 13:15
Tilaajille
Rovaniemellä palanut punainen tupa tulee korjata, sanovat museon asiantuntijat – suojellun rakennuksen ikää selvitetään nyt hirsien vuosirenkaista

Ro­va­nie­mel­lä palanut pu­nai­nen tupa tulee kor­ja­ta, sanovat museon asian­tun­ti­jat – suo­jel­lun ra­ken­nuk­sen ikää sel­vi­te­tään nyt hirsien vuo­si­ren­kais­ta

11.05.2023 05:00 25
Tilaajille
Rovaniemen seurakunta on jo varannut rahat Auttin kappelin purkamiseen – kappelin myynti ei realistista

Ro­va­nie­men seu­ra­kun­ta on jo va­ran­nut rahat Auttin kap­pe­lin pur­ka­mi­seen – kap­pe­lin myynti ei rea­lis­tis­ta

30.03.2023 05:00 5
Tilaajille
Rovaniemen museoille perustetaan yhteinen kokoelmavarasto – sinne on tarkoitus siirtää muun muassa sata paria suksia

Ro­va­nie­men mu­seoil­le pe­rus­te­taan yh­tei­nen ko­koel­ma­va­ras­to – sinne on tar­koi­tus siirtää muun muassa sata paria suksia

02.03.2023 15:55
Tilaajille
Kemijokivarren naiset jatkoivat sukunsa nimeä ja olivat korkeassa asemassa 1800-luvun alkupuolella – Arktikumin kapioarkkunäyttely avaa "wäkewien waimojen" tarinoita

Ke­mi­jo­ki­var­ren naiset jat­koi­vat sukunsa nimeä ja olivat kor­keas­sa ase­mas­sa 1800-lu­vun al­ku­puo­lel­la – Ark­ti­ku­min ka­pio­ark­ku­näyt­te­ly avaa "wä­ke­wien wai­mo­jen" ta­ri­noi­ta

07.02.2023 11:41
Tilaajille
Lapin kolmeen vastuumuseoon palkataan perinnerakentamisen osaajat – he antavat korjausneuvontaa, jolle on suurta kysyntää

Lapin kolmeen vas­tuu­mu­seoon pal­ka­taan pe­rin­ne­ra­ken­ta­mi­sen osaajat – he antavat kor­jaus­neu­von­taa, jolle on suurta ky­syn­tää

06.02.2023 17:30
Tilaajille
Näin tulvi Kemijoki Rovaniemen kirkon edustalla vuonna 1910 – Hildur Larssonin valokuviin ja elämään tutustutaan lauantaina Lapin maakuntamuseossa

Näin tulvi Ke­mi­jo­ki Ro­va­nie­men kirkon edus­tal­la vuonna 1910 – Hildur Lars­so­nin va­lo­ku­viin ja elämään tu­tus­tu­taan lauan­tai­na Lapin maa­kun­ta­mu­seos­sa

31.01.2023 09:35
Tilaajille
100 miljoonan markan lasiputki rakennettiin Ounasjoen varteen suurin odotuksin – tällainen on 30 vuotta täyttävä Arktikum

100 mil­joo­nan markan la­si­put­ki ra­ken­net­tiin Ou­nas­joen varteen suurin odo­tuk­sin – täl­lai­nen on 30 vuotta täyt­tä­vä Ark­ti­kum

04.12.2022 12:00 17
Tilaajille
Lapin maakuntamuseon valokuvaaja Karoliina Paatos on dokumentoinut amerikkalaista cowboy-kulttuuria 12 vuoden ajan – nyt hän seuraa Nevadassa kahden karjapaimentytön kasvua aikuisuuteen

Lapin maa­kun­ta­mu­seon va­lo­ku­vaa­ja Ka­ro­lii­na Paatos on do­ku­men­toi­nut ame­rik­ka­lais­ta cow­boy-kult­tuu­ria 12 vuoden ajan – nyt hän seuraa Ne­va­das­sa kahden kar­ja­pai­men­ty­tön kasvua ai­kui­suu­teen

03.12.2022 05:00 3
Tilaajille
Posiolla löytyi järven takaa kuninkaallisia rahoja, jotka painavat monta kiloa kappale – maakuntamuseo tuo aarteen näytille torstaina

Po­siol­la löytyi järven takaa ku­nin­kaal­li­sia rahoja, jotka pai­na­vat monta kiloa kappale – maa­kun­ta­mu­seo tuo aarteen näy­til­le tors­tai­na

19.10.2022 08:08 2
Tilaajille
Keihään kärki, partakirves ja vyönsolki kertovat tarinaa menneestä – Savukosken kulttuuriperintö on rikas, mutta tutkimusta on vasta vähän

Keihään kärki, par­ta­kir­ves ja vyön­sol­ki ker­to­vat tarinaa men­nees­tä – Sa­vu­kos­ken kult­tuu­ri­pe­rin­tö on rikas, mutta tut­ki­mus­ta on vasta vähän

25.08.2022 13:49 3
Tilaajille
Mennyt Rovaniemi näkyy sähkökaapeissa – Lapin maakuntamuseo toi valokuvanäyttelyn katukuvaan

Mennyt Ro­va­nie­mi näkyy säh­kö­kaa­peis­sa – Lapin maa­kun­ta­mu­seo toi va­lo­ku­va­näyt­te­lyn ka­tu­ku­vaan

23.06.2022 10:53 4
Tilaajille
Raju jäidenlähtö ja rautatien tulo – Hildur Larsson dokumentoi 1900-luvun alun Rovaniemeä, mutta hänen kuvansa uhkasivat jäädä historian hämärään

Raju jäi­den­läh­tö ja rau­ta­tien tulo – Hildur Larsson do­ku­men­toi 1900-lu­vun alun Ro­va­nie­meä, mutta hänen kuvansa uh­ka­si­vat jäädä his­to­rian hä­mä­rään

11.02.2022 16:09 2
Tilaajille
Uusi sarjakuvakirja kertoo sisällissodan talvesta Rovaniemellä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

Uusi sar­ja­ku­va­kir­ja kertoo si­säl­lis­so­dan tal­ves­ta Ro­va­nie­mel­lä nuoren Priitun silmin – "Kuin olisi pahaa unta kaikki"

24.01.2022 10:33 4
Tilaajille
Talon rakentaminen törmäsi muinaismuistoon Rovaniemellä – ennen rakennuslupaa alue tutkitaan

Talon ra­ken­ta­mi­nen törmäsi mui­nais­muis­toon Ro­va­nie­mel­lä – ennen ra­ken­nus­lu­paa alue tut­ki­taan

07.12.2021 08:58 7
Tilaajille
Rihvelitaulu ja karttakeppi, mutta kuka muistaa rihvelikynän? – Lapissa oli 24 kansakoulua jo 1800-luvun lopussa

Rih­ve­li­tau­lu ja kart­ta­kep­pi, mutta kuka muistaa rih­ve­li­ky­nän? – Lapissa oli 24 kan­sa­kou­lua jo 1800-lu­vun lopussa

07.11.2021 17:04 3
Tilaajille